Tìm kiếm nâng cao

Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận công trình xây dựng - các yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép. Mã số: RD 122-20 (KQNC.2608)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 141
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài: 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông số kỹ thuật phục vụ ban hành tiêu chuẩn Việt Nam
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho cấu kiện kết cấu thép.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành