Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu mô hình nhà ở nông thôn phòng tránh ảnh hưởng của nguy cơ sạt lở tại khu vực ven biển, ven sông vùng Đông và Tây Nam Bộ (KQNC.2618)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 122
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
1. Muc tiêu tổng quát:
- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011.
- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017.
- Hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới.
2. Muc tiêu cụ thể:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về khu dân cư ven sông, ven biển Đông và Tây Nam bị ảnh hưởng bởi sạt lở.
- Xây dựng cơ khoa học cho việc phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở và nâng cao chất lượng sống tại các khu dân cư và nhà ở ven sông, ven biển.
- Nghiên cứu thiết kế nhà ở nông thôn vùng Đông và Tây Nam bộ vùng có nguy cơ sạt lở, phù hợp với phát triển xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành