Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để cho phép người dân tham gia tự xây dựng nhà ở tại các dự án khu đô thị (KQNC.2614)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 91
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nhiệm vụ:
- Mục tiêu tổng quát: Đề xuất những nội dung quản lý nhà nước để đảm bảo đồng bộ hạ tầng đô thị trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Rà soát tổng thể mức độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số địa phương trong giai đoạn 2013-2020.
+ Hoàn thiện trình tự triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi cho phép người dân tự xây dựng nhà ở. 
+ Tài liệu dùng cho soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành