Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận chuyên đề: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế (TTCD.1373 + TTCD.1374)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 61
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo ngược và là thách thức lớn nhất đối với quá trình phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết mang tính cực đoan đã gia tăng cả về cường độ, tần suất và loại hình, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng tăng kết hợp với sự phát triển cơ sở hạ tầng theo phương pháp truyền thống đã khiến cho các đô thị dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hâu.
Nhận thức được những thách thức, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn do biến đổi khí hậu với các đô thị, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó, trong đó có giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Thông qua việc sự tầm và tài liệu nghiên cứu tổng quan về chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH của các quốc gia phát triển thuộc nhóm G20 và OECD, Trung tâm Thông tin đã dịch và biên soạn thành cuốn Tổng luận chuyên đề "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế" để làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nghiên cứu phát triển đô thị trong và người Bộ Xây dựng.
Nội dung cuốn Tổng luận gồm:
- Khái niệm về cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
- Quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
- Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
- Thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng thích ứng với khí hậu
- Các ví dụ điển hình về dự án cơ sở hạ tầng thích ứng khí hậu ở một số quốc gia

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành