Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Mã số: RD 17-22 (KQNC.2643)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tễ xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 185
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm:
- Hệ thống cơ sở lý luận có liên quan tới hệ thống CSDL quốc gia nói chung và CSDL quốc gia trong hoạt động xây dựng.
- Đánh giá thực trạng hệ thống CSDL trong hoạt động xây dựng.
- Đề xuất một số giải pháp tổ chức xây dựng và quản lý khai thác hệ thống CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành