Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển nhà ở xã hội tại đô thị phù hợp Chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 (KQNC.2681)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 239
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nhiệm vụ:
- Đánh giá, phân tích chính xác về sự hiệu quả, thuận lợi và khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển NOXH tại Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển NOXH tại đô thị.
- Đề xuất, góp ý hoàn thiện một số chính sách, văn bản quản lý nhà nước về phát triển NOXH.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành