Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng giảng dạy và học tập phần Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản và biên soạn giáo trình Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (KQNC.2686)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: Tuy Hòa
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 98
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích tổng quan về vai trò của học phần Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản đối với công tác đào tạo của kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng.
- Rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng về tài liệu giảng dạy, thực trạng sử dụng tài liệu giảng dạy tạp phần KCBTCT1 tại các cơ sở giáo dục có giảng dạy học phần KCBTCT1
- Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng tài liệu học tập Học phần KCBTCT1, của các đối tượng sinh viên/học viên
- Rà soát, phân tích, đánh giá về nội dung trong đề cương học phần KCBTCT1 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và các trường có đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng. Khả năng áp dụng tài liệu học tập được biên soạn theo TCVN 5574:2018 phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
- Đề xuất đề cương, nội dung chi tiết của giáo trình KCBTCT1, gắn kết với nhu cầu thực tiễn đã đặt ra.
- Tổ chức biên soạn nội dung của giáo trình kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574:2018 cho bậc đại học, gắn két với nhu cầu thực tiễn đề ra.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành