Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới. Mã số: RD 50-22 (KQNC.2707)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 142
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Xây dựng "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới" với các tiêu chí sau:
+ NGhiên cứu cơ sở dữ liệu biên soạn Hướng dẫn thiết kế kết cấu Bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới;
+ Nghiên cứu thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tra bảng theo định hướng mới
+ Nghiên cứu thiết kế kết cấu be tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tính toán theo định hướng mới
+ Thực hiện các ví dụ minh họa

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành