Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Tải trọng và tác động” theo định hướng mới. Mã số: RD 109-20 (KQNC.2709)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 65
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
- Theo định hướng đổi mới tiếp nối hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng tiệm cận với hệ thống Âu – Mỹ tiên tiến trên thế giới, cần biên soạn mới tiêu chuẩn “Tác động lên kết cấu” nhằm đồng bộ, thống nhất nhóm Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và nền móng theo các trạng thái giới hạn tiên tiến trên thế giới với các hệ số an toàn riêng hợp lý phù hợp với tình hình xây dựng, tình hình kinh tế hiện tại, ngoài ra còn phù hợp với các phần mềm tính toán hiện đại, tiến tới ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0.
- Thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” của Thủ tướng Chính phủ, (Quyết định 198/2018/QĐ-TTg ngày 09/2/2018), Bộ Xây dựng đã hoàn thành định hướng biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2030 của ngành xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Trong đó, Tiêu chuẩn “Tác động lên kết cấu” là một trong những tiêu chuẩn cốt lõi đầu tiên được đề nghị biên soạn sớm theo định hướng mới.
- Do đó, đề tài nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn “Tác động lên kết cấu” theo định hướng mới là cần thiết, phù hợp với chương trình tổng thể Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành