Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: TC 35-20 (KQNC.2711)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2024
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 153
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Để hội nhập với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng trên cơ sở kết quả định hướng của Đề án 198, các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật sẽ được biên soạn dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ có xét đến tính kế thừa thành tựu 60 năm phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy, cần phải biên soạn mới một tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông theo hướng mới.
Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nền chính là tiêu chuẩn Châu Âu. Tiêu chuẩn châu Âu có ưu điểm là tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới hiện nay, được quốc tế công nhận, có ngôn ngữ tiếng Anh, có các phần mềm áp dụng và tích hợp với các công nghệ thiết kế tiên tiến như BIM. Ngoài ra, một số phần có thể tham khảo tiêu chuẩn Mỹ cũng như các tiêu chuẩn tiên
tiến khác. Cùng với đó, tiêu chuẩn cũng cần được xem xét kế thừa những nội dung của tiêu chuẩn hiện hành phù hợp với Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành