Ngày 19/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1116/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2017.

Căn cứ công văn số 1699/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tổ chức tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện các nội dung sau:
1. Rà soát, tăng cường công tác bảo vệ môi trường:
- Rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”; Rà soát công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị; Thực hiện các nội dung của Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; 
- Tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm còn tồn đọng; Tổ chức vệ sinh, làm sạch môi trường tại trụ sở, nơi làm việc của đơn vị; Tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn. 
2. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân và cán bộ công nhân viên cùng hành động bảo vệ môi trường. Thiết kế biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2017 tải tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn, mục Tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017”. 
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về bảo vệ môi trường. Phát động các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.
Kết thúc “Tháng hành động vì môi trường” đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục về Bộ Xây dựngtrước ngày 30/7/2017.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1991
  • Hôm qua1990
  • Tất cả1927863