Ngày 15/6/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng (CĐXD) Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Việt Nam động (TLĐLĐ) Bùi Văn Cường; Chủ tịch CĐXD Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo CĐXD Việt Nam các thời kỳ.

Đại hội CĐXD Việt Nam lần thứ XIII nhằm đánh giá thực trạng tình hình công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng; tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐXD Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018), rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tham gia đóng góp dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành TLĐLĐ Việt Nam khoá XI và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Theo Báo cáo chính thức của Đại hội, nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và các nội quy, quy chế liên quan đến đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn, đồng thời phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Hàng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 85,6% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 97,9% doanh nghiệp đã ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó, 92,4% số bản thỏa ước có từ 02 nội dung trở lên có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức hơn 1.700 cuộc đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức hơn 6.400 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện chế độ, chính sách và hơn 9.700 cuộc kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; thực hiện hơn 2.400 cuộc tư vấn pháp luật cho đoàn viên, NLĐ.
 

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước liên tục được CĐXD Việt Nam phát động, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia, từ công nhân trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp, đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành Xây dựng và đất nước.

Các tổ chức công đoàn các cấp đã phối hợp phát động và tổ chức hơn 2.500 chiến dịch và đợt thi đua. Đặc biệt, trên công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu, hàng chục chiến dịch và đợt thi đua được tổ chức, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình trước 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội, đã cung cấp sớm hơn cho hệ thống điện quốc gia khoảng 4,7 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, làm lợi cho Nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy hiệu quả, có hơn 4.200 sáng kiến được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi gần 1.600 tỷ đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 của CĐXD Việt Nam, quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2018 - 2023 phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Bộ Xây dựng, các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam và tình hình thực tế của ngành Xây dựng.
 

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 39 đồng chí là những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế CĐXD Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, dưới sự lãnh đạo của TLĐLĐ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐXD Việt Nam, các tổ chức công đoàn trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng đã nỗ lực sáng tạo và thực hiện toàn diện Nghị quyết của Đại hội CĐXD Việt Nam lần thứ XII và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. CĐXD Việt Nam đã đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao về chất lượng, tổ chức hợp lý, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

CĐXD Việt Nam đã phối hợp tốt với Bộ Xây dựng, chỉ đạo hiệu quả những vấn đề cấp bách như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng. Các cấp công đoàn ngành Xây dựng đã tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
 

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 39 đồng chí là những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế CĐXD Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, dưới sự lãnh đạo của TLĐLĐ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐXD Việt Nam, các tổ chức công đoàn trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng đã nỗ lực sáng tạo và thực hiện toàn diện Nghị quyết của Đại hội CĐXD Việt Nam lần thứ XII và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. CĐXD Việt Nam đã đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng cao về chất lượng, tổ chức hợp lý, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

CĐXD Việt Nam đã phối hợp tốt với Bộ Xây dựng, chỉ đạo hiệu quả những vấn đề cấp bách như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng. Các cấp công đoàn ngành Xây dựng đã tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
 

CĐXD Việt Nam phải thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cũng như vật chất cho người lao động, đặc biệt là việc làm, nhà ở, điều kiện làm việc, các chế độ bảo hiểm, chủ động tham gia thỏa hiệp lao động, tổ chức tốt việc ký kết các thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, tham gia rà soát, xây dựng các định mức lao động ngành Xây dựng.

CĐXD Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện tốt để công nhân, người lao động thực hiện quyền làm chủ, đặc biệt là tổ chức đào tạo, đào tạo lại để người lao động nắm bắt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tri thức mới giúp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Từ đó giúp người lao động hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Bên cạnh đó, CĐXD Việt Nam chú trọng tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, động viên đông đảo người lao động, phát triển đoàn viên công đoàn, phát huy vai trò làm chủ của người công nhân ngành Xây dựng. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành Xây dựng. Tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác với công đoàn các ngành và công đoàn các địa phương trong cả nước.
 

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng luôn luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CĐXD Việt Nam hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Bộ trưởng yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quan tâm chăm lo cho người lao động và có các biện pháp cụ thể để tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Tiếp đó, ngày 16/8, tại kỳ họp thứ nhất BCH CĐXD Việt Nam khoá XIII đã bầu Ban Thường vụ khóa XIII gồm 13 đồng chí, bầu UBKT gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Lệ được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch CĐXD Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Quảng, đồng chí Phạm Xuân Hải, đồng chí Vũ Ngọc Chính được bầu tái giữ chức Phó Chủ tịch CĐXD Việt Nam. Đồng chí Vũ Ngọc Chính được bầu là Chủ nhiệm UBKT CĐXD Việt Nam khoá XIII. Hội nghị cũng bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.


Trần Đình Hà
Báo Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2751
  • Hôm qua2750
  • Tất cả3667352