Ngày 27/7/2018, Bộ Xây dựng tổ chức buổi họp báo thường kỳ Quý II/2018, do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong Quý II/2018, Bộ Xây dựng chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đồng thời tích cực chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án năm 2018 của Bộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh rà soát và đề xuất bãi bỏ 4 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định tại Luật Đầu tư để thay bằng hình thức quản lý khác, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính được Bộ Xây dựng quan tâm đặc biệt, cụ thể: Bộ đã trình và được Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó, Bộ bãi bỏ 5 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, đồng thời bãi bỏ 41,3%, đơn giản hóa 47,3% và giữ nguyên 15% trong tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bộ Xây dựng đã chủ trì xây dựng nội dung và phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ có liên quan để triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị; đã hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

 

Trong 6 tháng qua, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng công trình” và “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”. Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp, đồng thời điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các điều kiện yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển xanh.

Trong lĩnh vực phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đẩy mạnh xây dựng hệ thống công cụ để quản lý kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng ổn định bền vững, tập trung đôn đốc, phối hợp với các địa phương triển khai các Chương trình phát triển nhà ở trọng điểm như: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long (giai đoạn 2); Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp. Cùng với đó, Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản; chủ động, kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Xây dựng đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý và phát triển ngành những tháng cuối năm 2018, trong đó trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc; nghiên cứu, hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp nước; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án: “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực xây dựng”; hoàn thành quy hoạch bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng theo hướng tinh gọn, đồng bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vốn, cơ chế chính sách, nhất là nguồn vốn cho chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và phát triển nhà ở xã hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện các chương trình về nhà ở; triển khai Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh”; hoàn thiện, đưa vào hoạt động hệ thống thông tin điện tử cơ sở dữ liệu về quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng cho các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Quang Hùng và thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng đã trả lời câu hỏi của các nhà báo, phóng viên về một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và đang được xã hội quan tâm, như: Kiểm soát thị trường bất động sản; cải tạo chung cư cũ; phát triển nhà ở xã hội; sản xuất và tiêu thụ xi măng; kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; cải cách thủ tục hành chính ở Bộ Xây dựng.


Trần Đình Hà
Báo Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2594
  • Hôm qua2593
  • Tất cả3280177