Tìm kiếm nâng cao

 • Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ nén sử dụng các bộ phận của thanh dầm bị gãy vỡ do bị uốn cong lệch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ nén sử dụng các bộ phận của thanh dầm bị gãy vỡ do bị uốn cong lệch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ nén sử dụng các bộ phận của thanh dầm bị gãy vỡ do bị uốn cong lệch

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nhằm xác định cường độ nén sử dụng các phần của mẫu thanh bị gãy vỡ theo tiêu chuẩn BS 1881:Phần 118

  Số trang: 0

 • thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ nén của các mẫu bê tông. Khối lập phương

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ nén của các mẫu bê tông. Khối lập phương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ nén của các mẫu bê tông. Khối lập phương

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ uốn cong

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ uốn cong

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ uốn cong

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ kéo đứt các mẫu thử bê tông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ kéo đứt các mẫu thử bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử bê tông. Phương pháp xác định cường độ kéo đứt các mẫu thử bê tông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Cho phép xác định cường độ kéo đứt của các mẫu thử bê tông dạng hình trụ tròn, hình khối lập phương, hình lăng trụ

  Số trang: 0

 • Thử bê tông. Phương pháp chuẩn bị và bảo dưỡng các mẫu thử không có hạt nhỏ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử bê tông. Phương pháp chuẩn bị và bảo dưỡng các mẫu thử không có hạt nhỏ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử bê tông. Phương pháp chuẩn bị và bảo dưỡng các mẫu thử không có hạt nhỏ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Cho ta phương pháp làm và bảo dưỡng các mẫu bê tông cỡ 150mm không có hạt nhỏ được làm bằng các phối liệu có kích cỡ tối đa trên 40mm hoặc nhỏ hơn

  Số trang: 0

 • Thử bê tông. Phương pháp làm tăng bảo dưỡng mẫu thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử bê tông. Phương pháp làm tăng bảo dưỡng mẫu thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử bê tông. Phương pháp làm tăng bảo dưỡng mẫu thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này cho ta những phương pháp làm tăng tốc độ bảo dưỡng các mẫu bê tông ở nhiệt độ 35, 55, và 82 độ C

  Số trang: 0

 • Chốt-bu lông, đai ốc và vòng đệm dùng cho cấu tạo tháp

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chốt-bu lông, đai ốc và vòng đệm dùng cho cấu tạo tháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chốt-bu lông, đai ốc và vòng đệm dùng cho cấu tạo tháp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với loại đai ốc đơn và kép của các bu lông thép kiểu tháp, gồm các bu lông dật cấp theo hệ mét ISO có ren, đường kính từ 12mm đến 30mm, dùng cho cột tải điện hoặc các kết cấu tương tự. Cũng nêu các yêu cầu đối với đai ốc, vòng đệm, kích thước, độ dài, sự biến đổi độ dài, dung sai kcíh thước cho trong phụ lục

  Số trang: 0

 • Đinh ốc-Loại tự khoan-Dùng trong công nghiệp xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đinh ốc-Loại tự khoan-Dùng trong công nghiệp xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đinh ốc-Loại tự khoan-Dùng trong công nghiệp xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với loại vít tự khoan dùng cho các kết cấu thép và gỗ, chất dẻo. Đề cập tới việc chống gỉ, đánh kỹ mã hiệu, các kích thước của vít.

  Số trang: 0

 • Ren ốc hệ mét dùng cho các chốt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ren ốc hệ mét dùng cho các chốt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ren ốc hệ mét dùng cho các chốt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những yêu cầu đối với ren hệ ốc hệ mét chủ yếu dùng cho các chốt. Bao gồm các ren ốc đường kính từ 1,6mm đến 64mm với dung sai thuộc nhóm 6C, 7T,8G đối với các ren ngoài và 6H, 6G đối với ren trong. Cung cấp các ký hiệu biểu diênc các thông số của ren ốc, dung sai, bước ren, loại ren, việc thiết kế và kiểm tra, các phụ lục chú thích về sự sản xuất ren ốc và so sánh các ký hiệu trong tiêu chuẩn này với lần xuất bản năm 1972

  Số trang: 0

 • Bu lông và êcu lục giác hệ mét theo tiêu chuẩn quốc tế ISO

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bu lông và êcu lục giác hệ mét theo tiêu chuẩn quốc tế ISO

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bu lông và êcu lục giác hệ mét theo tiêu chuẩn quốc tế ISO

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Cung cấp thông tin về các chi tiết của ký hiệu, các ký hiệu chất lượng, những ký hiệu khác có ứng dụng chung cho các xeri của tiêu chuẩn AS 1102

  Số trang: 0

 • Bu lông thép cường độ cao với đai ốc và vòng đệm kèm theo dùng cho kỹ thuật kết cấu (kết hợp với Amdt 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bu lông thép cường độ cao với đai ốc và vòng đệm kèm theo dùng cho kỹ thuật kết cấu (kết hợp với Amdt 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bu lông thép cường độ cao với đai ốc và vòng đệm kèm theo dùng cho kỹ thuật kết cấu (kết hợp với Amdt 1)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với các bu lông và đai ốc thép cường độ cao nói chung thuộc các nhóm 8,8 và 8 với các xery hệ mét ISO và ácc đường kính vòng đệm từ M16 đến M36 , chủ yếu dùng cho các kết cấu thép theo các tiêu chuẩn AS 1250 và AS 1511

  Số trang: 0

 • Các loại đinh thép-Các xeri hệ mét

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các loại đinh thép-Các xeri hệ mét

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các loại đinh thép-Các xeri hệ mét

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nêu các kích thước và những yêu cầu đối với đinh tán dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Các loại đinh gồm loại đầu tròn, đầu phẳng, bắt các tấm tường, tấm xi măng amiăng, tấm mềm, tấm dẻo, tấm lợp và thanh hàng rào

  Số trang: 0

 • Đai ốc lục giác hệ mét theo ISO , gồm đai ốc mỏng, đai ốc có khía và đai ốc xoắn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đai ốc lục giác hệ mét theo ISO , gồm đai ốc mỏng, đai ốc có khía và đai ốc xoắn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đai ốc lục giác hệ mét theo ISO , gồm đai ốc mỏng, đai ốc có khía và đai ốc xoắn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy định đối với đai ốc đường kính từ M1,6 đến 6 nhóm tính chất. Quy định các kích thước, vật liệu, các tính chất cơ học và những yêu cầu về ký hiệu, kể cả các phương pháp thử các tính chất cơ học. Trước hết gồm các đai ốc thép cácbon nhưng những yêu cầu về kích thước cũng áp dụng với các đai ốc bằng thép không rỉ và không phải thép

  Số trang: 0

 • Các phương pháp kiểm tra độ cố định trong bê tông và khói xây: Tải trọng kéo căng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các phương pháp kiểm tra độ cố định trong bê tông và khói xây: Tải trọng kéo căng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp kiểm tra độ cố định trong bê tông và khói xây: Tải trọng kéo căng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mô tả phwong pháp thử định vị như thử các neo chịu kéo đặt trong vật liệu rắn cũng như trên công trường nhằm so sánh với số liệu tiêu chuẩn. Việc đo ngoại lực và chuyển vị được ghi khi chịu kéo dọc trục. Nêu những yêu cầu đối với việc trình bày các kết quả và cấp chứng chỉ thử nghiệm

  Số trang: 0

 • Phương pháp kiểm tra chân không (ngược si phông) dùng cho thiết bị nước

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp kiểm tra chân không (ngược si phông) dùng cho thiết bị nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp kiểm tra chân không (ngược si phông) dùng cho thiết bị nước

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Yêu cầu các thiết bị, dụng cụ dùng nước phải có khả năng chống cháy hoặc hút ngược xi phông

  Số trang: 0