Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phan Y Thuận
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phan Y Thuận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.hệ dây neo khi coi VTN là chất điểm có khối lượng và có các hệ số thuỷ động cho trước- a- Dây neo tương tác với nền đất- b- Tương tác giữa dây neo và sóng biển- c- Mô hình hoá lực căng trước trong dây neo- 2. Hệ dây neo làm việc đồng thời với vật thể nổi có kích thước lớn- 3. Hệ dây neo làm việc đồng thời với trụ mềm.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hệ thống đê biển Hải phòng- II. Các hiện tượng phá hỏng đê biển Hải Phòng- III. Phân tích các nguyên nhân chính gây phá hoại đê biển Hải Phòng- IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Công trình khai thác/ bể chứa nổi và hệ thống một điểm neo- II. Công trình bán ngầm- III. Công trình nổi neo đứng- IV. Hệ thống nổi NOMAD- V. Các công trình trụ mềm- VI. Đường ống biển và ống đứng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Công trình khai thác/bể chứa nổi và hệ thống một điểm neo- II. Công trình bán chìm- III. Công trình nổi neo đứng (TLP)- IV. Hệ thống nổi NOMAD- V. Các công trình trụ mềm- VI. Đường ống biển và ống đứng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng/ Chu Chất Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng/ Chu Chất Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hoạt động thăm dò dầu khí ở Việt Nam- 1. Thời kỳ 1981-1988- 2. Thời kỳ từ năm 1988 đến nay- 3. Tiềm năng dầu khí Việt Nam- II. Điểm qua các hoạt động khai thác dầu khí- III. Kế hoạch khai thác tới năm 2000 và năm 2010- IV. Các phát triển chủ yếu về công trình biển ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Công trình biển mềm truyền thống- III. Các đặc điểm cơ bản của công trình biển mềm lai - một loại công trình biển mềm cải tiến cho điều kiện nước sâu- IV. Các đặc trưng động của công trình biển mềm lai HCP- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề- 1. Xác định chiều cao sóng Hd trong trường hợp tổng quát- 2. Xác định chiều cao sóng Hd khi tính đến ảnh hưởng của triều- 3. Ví dụ áp dụng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Dàn thép cố định ( kết cấu `jacket`)- 1- Các chức năng của dàn- 2- Các xu hướng phát triển của kết cấu jacket- 3- Các loại cấu hình thượng tầng- 4- Công nghệ thượng tầng toàn khối không cần thiết bị cầu lắp- II. Dàn trọng lực bê tông- III. Kết cấu tự nâng jackup dùng làm dàn khoan - khai thác - người ở.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề- I. Mô hình kết cấu- II. Mô hình vật liệu- III. Lựa chọn bước thời gian và phương tiện tính toán- IV. Một số kết quả tính toán- V. Kết luận- VI. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp tục.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường/ Đào Triệu Kim Cương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đinh Quang Cường/ Đào Triệu Kim Cương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đặt vấn đề- 1. Mô hình kết cấu- 2. Thí dụ áp dụng- 3. Kết luận- 4. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp tục

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu- I. Phát triển kỹ thuật thăm dò ngoài biển- 1- Dàn tự nâng- 2- Tầu khoan và xà lan khoan- 3- Dàn bán chìm- II. Các kỹ thuật mới trong khai thác dầu khí biển- 1- Các giếng khai thác với kỹ thuật khoan xiên- 2- Công nghệ đầu giếng ngầm- 3- Kỹ thuật dàn đầu giếng không có người ở- 4- Kỹ thuật gộp thành khối các thiết bị trên thượng tầng và công nghệ thượng tầng toàn khối- III. Các phát triển mới trong công trình biển phục vụ khai thác dầu khí.

  Số trang: 0

 • Một số giải pháp công nghệ thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép xây chen ở Hà Nội. Mã số: RD-20

  Tác giả: Trịnh Quang Vinh
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp công nghệ thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép xây chen ở Hà Nội. Mã số: RD-20

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số giải pháp công nghệ thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép xây chen ở Hà Nội. Mã số: RD-20

  Tác giả: Trịnh Quang Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương mở đầu: Lý do và mục tiêu nghiên cứu- Chương I: Tổng quan về công nghệ thi công nhà cao tầng- Chương II: Công nghệ thi công phần ngầm nhà cao tầng ở Hà Nội- Chương III: Công nghệ thi công phần thân nhà cao tầng ở Hà Nội- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Trung tâm thực hành - vui chơi - sáng tạo trẻ em ở đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hồng Thục
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung tâm thực hành - vui chơi - sáng tạo trẻ em ở đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung tâm thực hành - vui chơi - sáng tạo trẻ em ở đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hồng Thục

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Các nghiên cứu khoa học về trẻ em và đánh giá hiện trạng các công trình kiến trúc trẻ em đã xây dựng- Chương II: Xây dựng cơ sở lý thuyết về nội dung hoạt động và các cấu trúc chức năng của TTVST- Chương III: Nghiên cứu các giải pháp kiến trúc cho những bộ phận chức năng chính của trung tâm thực hành-vui chơi-sáng tạo trẻ em- Chương IV: Giới thiệu thiết kế thực nghiệm: Cung văn hoá thiếu nhi Lạng Sơn- Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Anh Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Anh Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mô hình toán chuyển động bùn cát- 2.1. Phương trình cơ bản- 2.2. Các thành phần tốc độ dòng chảy cục bộ- 2.3. Các thành phần tốc độ dòng chảy trung bình độ sâu- 2.4. Hệ số khuyếch tán- 2.5. Vận tốc lắng đọng của hạt vật liệu - 2.6. Phương pháp số áp dụng cho mô hình chuyển động bùn cát- 2.7. ứng dụng mô hình- III. Kết quả và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà/ Hoàng Thiện Toàn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà/ Hoàng Thiện Toàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các dạng thanh giằng xiên của kết cấu chân đế thép- II. Tính toán thực hành chiều cao giữa các khoang (khoảng cách giữa các vách cứng ngang).

  Số trang: 0