Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Trần Huy Tấn/ Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Trần Huy Tấn/ Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung - 1.1. Máy toàn đạc điện tử và máy kinh vĩ điện tử - 1.2. Máy thuỷ bình dùng để đo chênh cao, đo lún công trình - 1.3. Hệ thống đo định vị bằng GPS - 1.4. Thiết bị dò công trình ngầm - 1.5. Máy chiếu đứng xác định độ thẳng đứng của công trình - 2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các máy toàn đạc điện tử - 3. ứng dụng của các máy toàn đạc điện tử trong xây dựng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Hồng Phượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Hồng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện chữ nhật đặt trong lòng đất - 2.1. Tích phân phương trình của Mindlin - 2.2. Kết quả áp dụng - 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Đinh Quốc Dân/ Nguyễn Việt Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Đinh Quốc Dân/ Nguyễn Việt Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Phương pháp biến dạng nhỏ - 3. Thuật toán cơ bản để xử lý số liệu đo - 4. Mô hình cọc dùng cho tính toán xử lý số liệu - 5. Một sốkết quả áp dụng.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Phong Lan...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Phong Lan...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Sự cần thiết khách quan, cơ sở pháp lý và quá trình thực hiện đề tài - Phần thứ nhất: Khái quát về lịch sử, hiện trạng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu - Phần thứ hai: Các cơ sở luận cứ khoa học của mô hình không gian ở cho nông thôn ĐBSCL.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thuật phong thuỷ - II. Nguyên tắc ứng dụng của thuật phong thuỷ trong kiến trúc - III. Các bằng chưbgs về việc ứng dụng thuật phong thuỷ trong kiến trúc Việt Nam - 1. Xây dựng đô thị - 2. Kiến trúc lăng tẩm - 3. Kiến trúc dân gian - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Mai Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục đích thiết kế - II. Cơ sở thiết kế - III. Giải pháp quy hoạch và kiến trúc - 1. Phương hướng - 2. Giải pháp quy hoạch - 3. Giải pháp kiến trúc - IV. Phương án minh hoạ - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Quang Hưng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Quang Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình ăn mòn cốt thép và phá huỷ bê tông cốt thép vùng ven biển - II. Sử dụng lớp sơn phủ sơn nâng cao độ bền kết cấu trong môi trường ven biển - 2.1. Đặc điểm - 2.2. Thí nghiệm khả năng bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép của một số lớp phủ sơn - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình/ Nguyễn Đức Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình/ Nguyễn Đức Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thiết kế cấp phối bê tông chịu nhiệt - 1. Các thông số tính toán - 2. Các bước tính toán - II. Phần thực nghiệm- 1. Vật liệu sử dụng và các tính chất cơ lý - 2. Phương pháp thí nghiệm - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hằng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Thành phần của Vữa - 1. Chất kết dính - 2. Cốt liệu - 3. Phụ gia - 4. Bột màu - III. Vữa phục cổ - 1. Chất kết dính - 2. Cốt liệu - 3. Phụ gia - 4. Bột màu - IV. Kết quả.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Cơ sở lựa chọn gioăng - 2.1. Phân loại gioăng theo tính chất làm việc - 2.2. Tính chất và cấu hình (hình dạng) của gioăng - 3. Thiết kế gioăng - 4. Xác định tuổi thọ vật liệu làm gioăng - 5. Vật liệu chèn khe - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Quang Hiệp/ Nguyễn Hùng Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Quang Hiệp/ Nguyễn Hùng Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Cơ chế dẻo hoá của hệ xi măng - nước dưới tác dụng của phụ gia dẻo hoá - II. Pha chế phụ gia trợ bơm LK-1G - 1. Yêu cầu hồ bơm chèn ống cáp - 2. Lựa chọn nguyên vật liệu - III. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chảy của hồ bơm - IV. Công nghệ bơm hồ xi măng chèn ống cáp dự ứng lực - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đỗ Thị Lan Hoa/ Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đỗ Thị Lan Hoa/ Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khảo sát đánh giá nguyên nhân hư hỏng công trình - 2. Biện pháp sửa chữa - 3. Vật liệu sửa chữa - 3.1. Vữa trám vá RM-25 - 3.2. Hồ tạo dình BAL - 3.3. Vữa bơm, rót không co - 3.4. Sơn xi măng-polime PeC - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Triệu Lưu Long Vũ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Triệu Lưu Long Vũ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan - II. Phương pháp nghiên cứu - 1. Xác định độ chảy của vữa - 2. Xác định độ tách nước của vữa và bê tông - 3. Xác định độ nở của vữa và bê tông - 4. Đúc mẫu, bảo dưỡng và thí nghiệm xác định cường độ - 5. Xác định cường độ liên kết thép-bê tông; thép-vữa - III. Kết quả nghiên cứu - 1. Cơ sở khoa học của việc lựa chọn cấp phối - 2. Lựa chọn thành phần nguyên vật liệu - 3. Thí nghiệm kiểm chứng - 4. Lựa chọn cấp phối - IV. Sản xuất và ứng dụng - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Minh Đức/ Nguyễn Hùng Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Minh Đức/ Nguyễn Hùng Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Một số tồn tại, sự cố khi sử dụng phụ gia siêu dẻo để sản xuất bê tông từ xi măng Việt Nam - 3. Nghiên cứu pha chế phụ gia siêu dẻo cho bê tông từ Sulfonated Naphthalene-Formaldehyde - 4. ứng dụng và hiệu quả kinh tế.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm/ Nguyễn Mạnh Đẩu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Sơn Lâm/ Nguyễn Mạnh Đẩu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Mục đích nghiên cứu - III. Mẫu và phương pháp thí nghiệm - IV. Kết quả thí nghiệm và thảo luận - V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0