Tìm kiếm nâng cao

 • Quy phạm đối với hàn mềm

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với hàn mềm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với hàn mềm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 27 loại mác hàn mềm đối với các mục đích sử dụng chung và các mục đích sử dụng đặc biệt kể cả việc sử dụng ở những nhiệt độ cao. Bản liệt kê phụ lục các tính chất (nóng) chảy và các loại sử dụng

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn đối vưói hàn trên ống thép để dẫn chất lỏng hoặc các cặn bã của chúng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn đối vưói hàn trên ống thép để dẫn chất lỏng hoặc các cặn bã của chúng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn đối vưói hàn trên ống thép để dẫn chất lỏng hoặc các cặn bã của chúng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các yêu cầu đảm bảo an toàn cho việc hàn điện hồ quang, dùng thép hàn ferrit và austenitic cho các ống dẫn dầu khí trên đất liền hoặc ngoài biển khơi và cho quá trình công nghệ ống dẫn ở nhà máy chứa chát lỏng bề dày ít nhất 5mm

  Số trang: 0

 • Các phương pháp quy định về các bước hàn đồng và thử để kiểm tra

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các phương pháp quy định về các bước hàn đồng và thử để kiểm tra

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp quy định về các bước hàn đồng và thử để kiểm tra

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các mục bao gồm thử nghiệm kiểm tra các quá trình hàn đồng khác nhau, thay đổi xét duyệt, mức độ xét duyệt, kiểm tra và thử nghiệm, tài liệu thông tin cho người vận hành, những chỉ tiêu cần được ghi nhận; mức độ thông qua, kiểm tra và thử nghiệm. Kích thước của mẫu thử để cho công tác hàn đồng

  Số trang: 0

 • Những phương pháp thử không phá và phá

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những phương pháp thử không phá và phá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những phương pháp thử không phá và phá

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với việc kiểm tra thựo hàn làm việc trong các công việc hàn. Hàn TIG và TIG nhôm và hợp kim nhôm

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với việc kiểm tra thựo hàn làm việc trong các công việc hàn. Hàn TIG và TIG nhôm và hợp kim nhôm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với việc kiểm tra thựo hàn làm việc trong các công việc hàn. Hàn TIG và TIG nhôm và hợp kim nhôm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những thông tin đối với tjợ hàn, ácc điều ghi trong thử nghiệm thu, mở rộng sự nghiệm thu, các mẫu hàn thử, thử phá hoại và không phá hoại, ghi chép kết quả, nghiệm thu lại, hướng dẫn cấp chứng chỉ nghiệm thu

  Số trang: 0

 • Quy phạm với cường độ mối hàn của thép, ít cácbon không mạ và mạ. BS 6265:1982

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSi
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm với cường độ mối hàn của thép, ít cácbon không mạ và mạ. BS 6265:1982

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm với cường độ mối hàn của thép, ít cácbon không mạ và mạ. BS 6265:1982

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Kiểm tra khẳng định thợ hàn khi thủ tục hàn không yêu cầu cao. Hàn TIG hoặc hàn MIG nhôm và hợp kim nhôm. BS 4872:Part 2:1976

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSi
  Năm xuất bản: 1976
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm tra khẳng định thợ hàn khi thủ tục hàn không yêu cầu cao. Hàn TIG hoặc hàn MIG nhôm và hợp kim nhôm. BS 4872:Part 2:1976

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm tra khẳng định thợ hàn khi thủ tục hàn không yêu cầu cao. Hàn TIG hoặc hàn MIG nhôm và hợp kim nhôm. BS 4872:Part 2:1976

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội ( Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB)

  Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội ( Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội ( Ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB)

  Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung tập Đơn giá xây dựng cơ bản của Hà nội, đây là cơ sở để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xác định giá dự toán - tổng dự toán xây lắp công trình, phục vụ công tác lập kế hoạch và xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà nội. Đơn giá này có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.

  Số trang: 0

 • Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán xây lắp công trình của các dự án đầu tư và xây dựng và được áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1998.

  Số trang: 0