Tìm kiếm nâng cao

 • Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (KQNC.1411)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (KQNC.1411)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động ứng phó trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Số trang: 0

 • Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM và mặt đường BTN.
  TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Phương pháp thử quy định các phương pháp thử cho loại vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM poóc lăng và mặt đường BTN. Có 1 số tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật được sử dụng trong các phương pháp thử này..

  Số trang: 0

 • Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật và Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử. Mã số: TC 06-11

  Tác giả: Phạm Văn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật và Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử. Mã số: TC 06-11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật và Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử. Mã số: TC 06-11

  Tác giả: Phạm Văn Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn, sau đây gọi tắt là HDPE, có bề mặt trơn và/ hoặc sần.
  - Tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử gồm 11 phần..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường về ô nhiễm môi trường địa chất tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất. Mã số MT 19-06

  Tác giả: Đoàn Thế Tường
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường về ô nhiễm môi trường địa chất tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất. Mã số MT 19-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường về ô nhiễm môi trường địa chất tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất. Mã số MT 19-06

  Tác giả: Đoàn Thế Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Chương 1: Các vấn đề địa kỹ thuật môi trường liên quan đến quá trình khai thác tập trung nước dưới đất.
  - Chương 2: Hệ thống quan trắc địa kỹ thuật môi trường tại khu vực khai thác tập trung nước dưới đất.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần III

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thị Hồng Diệp,Đỗ Kim Dung
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thị Hồng Diệp,Đỗ Kim Dung

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần III: Nghiên cứu thí điểm 2 khu:
  - Thiết kế đô thị không gian quảng trường Hồ Con Rùa - TPHCM.
  - hiết kế đô thị không gian quảng trường khu đô thị mới phía Tây Hạ Long- TP Hạ Long

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần II

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thuý Loan
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải,Nguyễn Thuý Loan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần II: Khung hướng dẫn quy trình thiết kế đô thị cho không gian công cộng ở các đô thị lớn của Việt Nam

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần I

  Tác giả: Ngô Trung Hải
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04,Phần I

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế đô thị không gian công cộng tại các đô thị lớn VN.Mã số: 02/RD 02-04

  Tác giả: Ngô Trung Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Lý luận chung về thiết kế đô thị và quảng trường trong không gian công cộng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02,Dự thảo hướng dẫn thiết kế

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02,Dự thảo hướng dẫn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu dự thảo hướng dẫn thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong đồ án quy hoạch chung. Mã số: RD 16-02

  Tác giả: Nguyễn Việt Cường,Nguyễn Thị Lan Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu và đề xuất nội dung thiết kế quy hoạch bãi đỗ xe, quảng trường giao thông công cộng trong các đồ án quy hoạch chung đô thị, đồng thời phục vụ công tác quản lý xây dựng bãi đỗ xe và quảng trường theo các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

  Tác giả: Lưu Đức Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Đánh giá được thực trạng về kết cấu hệ thống giao thông đô thị tại các đô thị VN. Phân tích những nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông.
  - Đánh giá về cơ cấu tổ chức và các cơ chế chính sách quản lý khai thác hệ thống giao thông đô thị tại các đô thị VN hiện nay. Phân tích hiệu quả và khả năng thực hiện của các tổ chức quản lý, các giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển giao thông đô thị.
  - Xem xét các mô hình tổ chức quản lý, các giải pháp và các cơ chế chính sách phát triển giao thông đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền bằng cọc tràm và thi công cho nhà ở trên nền đất yếu. Mã số: RD 08-02

  Tác giả: Bùi Đình Nhuận
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền bằng cọc tràm và thi công cho nhà ở trên nền đất yếu. Mã số: RD 08-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền bằng cọc tràm và thi công cho nhà ở trên nền đất yếu. Mã số: RD 08-02

  Tác giả: Bùi Đình Nhuận

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  Chương 1: Đặc tính và chủng loại cọc tràm.
  Chương 2: Khái quát về đặc điểm địa chất công trình đất yếu TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL.
  Chương 3: Tình hình nghiên cứu và sử dụng cọc tràm.
  Chương 4: Nghiên cứu thí nghiệm hiện trường

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Lựa chọn phương pháp thiết kế thành phần bê tông đầm lăn phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của nguyên vật liệu địa phương và thi công thử nghiệm công nghệ bê tông đầm lăn trên mô hình

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02,Phụ lục: Các quy trình hướng dẫn thi công

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02,Phụ lục: Các quy trình hướng dẫn thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có: - Quy trình thi công công trình ngầm bằng đào mở
  - Quy trình hướng dẫn thi công TBM trong đất yếu.
  - Quy trình công nghệ neo trong đất.
  - Quy trình hướng dẫn quan trắc địa kỹ thuật phục vụ thi công công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu làm chủ công nghệ thi công công trình ngầm trong đất yếu các đô thị Việt Nam. Mã số: RDN 11-02

  Tác giả: Đoàn Thế Tường,Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là:
  Nghiên cứu để nắm vững và làm chủ một số công nghệ thi công thích hợp, then chốt của phương pháp đào mở và đào ngầm phục vụ xây dựng các tầng hầm sâu của nhà cao tầng, các đường vượt ngầm cho người đi bộ, các hệ thống kỹ thuật đã năng, các đường ngầm giao thông bánh hơi, bánh sắt trong điều kiện đất yếu các đô thị Việt Nam

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng phần mềm QLĐCS trên nền GIS

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang
  Nhà xuất bản: Cty Chiếu sáng & thiết bị đô thị
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1,Chuyên đề: Xây dựng phần mềm QLĐCS trên nền GIS

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phần mềm quản lý, kiểm soát dữ liệu mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội trên nền GIS. Mã số: 01C – 04 / 08 - 2004 - 1

  Tác giả: Phạm Hồng Thạch,Nguyễn Nguyên Trà,Nguyễn Nhật Quang

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới các trạm đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng phần mềm quản lý, kiểm soát mạng lưới điện chiếu sáng quận Hai Bà Trưng.
  - Đề xuất phương án đầu tư mở rộng áp dụng cho mạng lưới chiếu sáng thành phố

  Số trang: 0