Tìm kiếm nâng cao

 • Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Highway and railway engineering. Railway engineering. BS 6100:Part 2: Sub.2.4.2:1988,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường cao tốc và đường sắt.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Highway and railway engineering. Railway engineering. BS 6100:Part 2: Sub.2.4.2:1988,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường cao tốc và đường sắt.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Highway and railway engineering. Railway engineering. BS 6100:Part 2: Sub.2.4.2:1988

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 6100:Part 2: Sub.2.4.2:1988 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường cao tốc và đường sắt. Kỹ thuật đường đường sắt

  Số trang: 0

 • Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Highway, railway and airport engineering. Highway engineering. BS 6100:Part 2: Sub.2.4.1:1992,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường cao tốc, đư

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Highway, railway and airport engineering. Highway engineering. BS 6100:Part 2: Sub.2.4.1:1992,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường cao tốc, đư

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Highway, railway and airport engineering. Highway engineering. BS 6100:Part 2: Sub.2.4.1:1992

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 6100:Part 2: Sub.2.4.1:1992 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường cao tốc, đường sắt và sân bay. Kỹ thuật đường cao tốc

  Số trang: 0

 • Ùn tắc giao thông và quản lý ùn tắc giao thông đô thị (TTCD.1078)

  Tác giả: Đào Huy Hoàng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và công nghệ GTVT
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ùn tắc giao thông và quản lý ùn tắc giao thông đô thị (TTCD.1078)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ùn tắc giao thông và quản lý ùn tắc giao thông đô thị

  Tác giả: Đào Huy Hoàng

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các khái niệm cơ bản, cách tiếp cận, phân tích và đánh giá về ùn tắc giao thông làm cơ sở để giải quyết và quản lý ùn tắc giao thông đô thị

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kiểm soát giao thông trên khu vực thi công nâng cấp cải tạo, bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo khả năng thông xe và nâng cao an toàn giao thông,Đào Huy Hoàng (Chủ trì), Thái Đức Khải...

  Tác giả: Đào Huy Hoàng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và công nghệ GTVT
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kiểm soát giao thông trên khu vực thi công nâng cấp cải tạo, bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo khả năng thông xe và nâng cao an toàn giao thông,Đào Huy Hoàng (Chủ trì), Thái Đức Khải...

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kiểm soát giao thông trên khu vực thi công nâng cấp cải tạo, bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo khả năng thông xe và nâng cao an toàn giao thông

  Tác giả: Đào Huy Hoàng

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các sơ đồ mẫu ứng dụng kiểm soát giao thông điển hình cho khu vực thi công có hai hoặc nhiều làn xe. Đồng thời, nó cũng được dùng để minh họa cho các nguyên tắc kiểm soát giao thông thích hợp cho các khu vực thi công khác

  Số trang: 0

 • Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TCty Vật liệu xây dựng số 1, TNHH MTV
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức - Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Định mức thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi.
  Phần II: Đơn giá thi công bê tông đầm lăn (RCC) đường giao thông, sân bãi

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 3: Sơn trong giao thông vận tải

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 3: Sơn trong giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập 3 gồm 21 TCVN về Sơn trong giao thông vận tải:
  • Bộ TCVN 8785-1 ÷ 8785-14: 2011. Sơn và lớp phủ - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên, gồm 14 phần.
  • TCVN 8786: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8787: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8788: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước – Quy trình thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8789: 2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8790: 2011. Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8791: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8792: 2011. Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử mù muối.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 2: Nền đường và mặt đường bộ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 2: Nền đường và mặt đường bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập 2 gồm 17 TCVN về Nền móng và mặt đường bộ:
  • TCVN 8809: 2011. Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8810: 2011. Đường cứu nạn ô tô – Yêu cầu thiết kế.
  • TCVN 8821: 2011. Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường.
  • TCVN 8857: 2011. Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8858: 2011. Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8859: 2011. Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8861: 2011. Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.
  • TCVN 8862: 2011. Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính.
  • TCVN 8863: 2011. Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8864: 2011. Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét.
  • TCVN 8865: 2011. Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI.
  • TCVN 8866: 2011. Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm.
  • TCVN 8867: 2011. Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman.
  • TCVN 8868: 2011. Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – Không thoát nước và cố kết – Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục.
  • TCVN 8869: 2011. Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất.
  • TCVN 8870: 2011. Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải.
  • Bộ TCVN 8871-1 ÷ 8871-6: 2011. Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử, gồm 6 phần.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 1: Vật liệu và phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông,Tập 1: Vật liệu và phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập 1 gồm 35 TCVN về Vật liệu và phương pháp thử:
  • TCVN 8816: 2011. Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit.
  • Bộ TCVN 8817-1 ÷ 8817-15: 2011. Nhũ tương nhựa axit - Phương pháp thử, gồm 15 phần.
  • Bộ TCVN 8818-1 ÷ 8818-5: 2011. Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, gồm 5 phần.
  • TCVN 8819: 2011. Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 8820: 2011. Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall. •Bộ TCVN 8860-1: 2011 ÷ TCVN 8860-12: 2011. Bê tông nhựa - Phương pháp thử, gồm 12 phần.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công đường và đập trọng lực

  Tác giả: Lê Quang Hùng,Nguyễn Quang Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Lựa chọn phương pháp thiết kế thành phần bê tông đầm lăn phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của nguyên vật liệu địa phương và thi công thử nghiệm công nghệ bê tông đầm lăn trên mô hình

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIV,22TCN 211-06; 22TCN 354-06; 22TCN 355-06; 22TCN 356-06

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIV,22TCN 211-06; 22TCN 354-06; 22TCN 355-06; 22TCN 356-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIV

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập XIV gồm có 4 tiêu chuẩn sau:
  1. Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế. 22 TCN 211 – 06 ( Thay thế 22 TCN 211 – 93 )
  2. Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axit – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 22 TCN 354 – 06
  3. Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường. 22 TCN 355 – 06
  4. Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polyme. 22 TCN 356 – 06

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIII,22TCN 332-06; 22TCN 333-06; 22TCN 334-06; 22TCN 335-06; 22TCN 319-04; TCVN 4054:2005

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIII,22TCN 332-06; 22TCN 333-06; 22TCN 334-06; 22TCN 335-06; 22TCN 319-04; TCVN 4054:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIII

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập XIII gồm có 6 tiêu chuẩn sau:
  1. Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. 22 TCN 332 – 06
  2. Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. 22 TCN 333 – 06
  3. Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô. 22 TCN 334 – 06
  4. Quy trình thí nghiệm đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động (FWD). 22 TCN 335 – 06
  5. Nhựa đường polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm. 22TCN 319-04
  6. Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế. TCVN 4054 – 2005

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1,Phụ lục

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng
  Nhà xuất bản: Công ty Công trình giao thông 1 Hà Nội
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1,Phụ lục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Đánh giá hiện trạng công tác quản lý hạ tầng giao thông, hệ thống đường giao thông do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý.
  - Chuẩn hoá các quá trình nghiệp vụ và tập trung dữ liệu.
  - Hoàn thiện và nâng cấp mạng LAN cục bộ tại trụ sở Công ty.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thiết kế chương trình phần mềm Quản lý và khai thác thông tin quản lý, duy tu duy trì các tuyến đường tại Cty Công trình giao thông 1 Hà Nội.
  - Đưa hệ thống vào áp dụng có hiệu quả tại Công ty

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Cty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng
  Nhà xuất bản: Công ty Công trình giao thông 1 Hà Nội
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Cty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu QLD-GT1 về quản lý – khai thác – phát triển và xử lý số liệu, thông tin hệ thống giao thông tại các tuyến đường do Cty Công trình giao thông 1 được giao quản lý. Mã số: 01C - 04/09 – 2004 – 1

  Tác giả: Trần Trí Dũng,Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Văn Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:
  - Đánh giá hiện trạng công tác quản lý hạ tầng giao thông, hệ thống đường giao thông do Công ty Công trình giao thông 1 được giao quản lý.
  - Chuẩn hoá các quá trình nghiệp vụ và tập trung dữ liệu.
  - Hoàn thiện và nâng cấp mạng LAN cục bộ tại trụ sở Công ty.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thiết kế chương trình phần mềm Quản lý và khai thác thông tin quản lý, duy tu duy trì các tuyến đường tại Cty Công trình giao thông 1 Hà Nội.
  - Đưa hệ thống vào áp dụng có hiệu quả tại Công ty

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần mềm Quy hoạch giao thông được đề cập trong đề tài khoa học này được viết ra nhằm hỗ trợ cho công tác thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị. Phần mềm cung cấp những công cụ nhằm tự động hoá những công việc thiết kế mạng lưới giao thông trong đô thị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh,Hội thảo

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn,Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - BXD
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn,Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu là lập Định hướng quy hoạch chung phát triển toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm sắp xếp lại các điểm dân cư đô thị, nông thôn, các khu tái định cư gắn với các cụm công nghiệp, các trung tâm dịch vụ, các di tích văn hoá-lịch sử và cách mạng , các vùng bảo vệ thiên nhiên và cơ sở an ninh quốc phòng dọc theo đường HCM, nhằm đpá ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của từng tỉnh, các vùng và cả nước. Làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư và quản lý xây dựng trên dọc tuyến

  Số trang: 0