Tìm kiếm nâng cao

 • Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-10/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông đô thị thế kỷ XXI

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy hoạch phát triển giao thông đô thị ở thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 - 2. Sự thách thức của hệ thống giao thông đô thị không gián đoạn - 3. 4% quỹ đất dành cho giao thông tĩnh vấn còn là mơ ước - 4. Kinh nghiệm khảo sát thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị và hầm cho người đi bộ - 5. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông sử dụng LED - 6. Vai trò của giao thông bánh sắt trong quy hoạch và xây dựng đô thị VN...

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Phạm Khôi Nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Phạm Khôi Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tiếp cận các nguồn nhiên liệu sạch - 3. Chính sách môi trường đối với việc phát triển các nguồn nhiên liệu mới ở Việt Nam - - Ban hành tiêu chuẩn giới hạn các chất gây ô nhiễm trong khí thải - - Nghiên cứu áp dụng các biện pháp kinh tế - - áp dụng các chính sách hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường lớn - - Thực hiện các chương trình, giải pháp tiết kiệm năng lượng - - Triển khai nghiên cứu sản xuất, sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch, ít gây ô nhiễm môi trường.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Hoàng Giao (dịch)
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Hoàng Giao (dịch)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Thường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Thường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Các giải pháp liên quan đến tàu biển - - Đối với các cảng biiển - - Về công tác bảo đảm an toàn hàng hải - - Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo - - Các giải pháp về kiểm tra tàu biển tại cảng và xử phạt hành chính - - Các giải pháp về kinh tế - - Các giải pháp về giáo dục đào tạo - - Các giải pháp về tuyên truyền giáo dục - - Các giải pháp về thể chế.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Lê Đinh Doanh/ Trương Trọng Doanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Lê Đinh Doanh/ Trương Trọng Doanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng ô nhiễm môi trường trong GTVT thuỷ - II. Tác động ô nhiễm môi trường do các hoạt động GTVT đường thuỷ nội địa - 1- Tác động môi trường do các hoạt động của các phương tiện vận tải - 2- ảnh hưởng môi trường do hoạt động của các cảng bến thuỷ nội địa - 3- Tác động môi trường do công tác đóng mới, sửa chữa, phá dỡ phương tiện thuỷ nội địa - 4- Tác động tiềm tàng từ công tác duy tu, nạo vét, nâng cấp đường thuỷ nội địa - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải,Hiện trạng môi trường tại các cơ sở công nghiệp giao thông vận tải của nước ta

  Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn,Nguyễn Thanh Phong
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKTKT GTVT
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải,Hiện trạng môi trường tại các cơ sở công nghiệp giao thông vận tải của nước ta

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn,Nguyễn Thanh Phong

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1/ Hiện trạng: - Ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu thuỷ. - Công nghiệp sản xuất phương tiện đường bộ. - Công nghiệp đường sắt.
  2/ Nguyên nhân.
  3/ Giải pháp: - Thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường. - Giúp đỡ các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. - Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Siêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Siêm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Các phương án nổ mìn thử nghiệm - II. Kết quả giám sát môi trường trong quá trình nổ mìn thử nghiệm - 2.1. Về chế độ khí tượng - 2.2. Về thuỷ triều và dòng chảy - 2.3. Về địa hình đáy biển - 2.4. Về môi trường không khí - 2.5. Về tiềng ồn - 2.6. Về một số chỉ tiêu ô nhiễm chính của nước biển - 2.7. Về độ đục của nước biển - 2.8. Về hàm lượng nitơrat trong nước biển - 2.9. Về hệ sinh thái và trầm tích đáy biển - 2.10. Về chấn động trên bờ - 2.11. Về sóng nổ dưới nước - 3. Một số vấn đề cần lưu ý.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Ô nhiễm môi trường do tiêu thụ năng lượng trong GTVT - 2. Tiếng ồn trong hoạt động giao thông đường bộ.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhật/ Đặng Phương Nga
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhật/ Đặng Phương Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2.Các yếu tố môi trường đặc trưng của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 3. Những kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 4. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT đã đạt được trong thời gian qua - 5. Một số kết luận.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu
  2. Từ Rio đến Johannesburg.
  3. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của mỗi chúng ta.
  4. Chính sách môi trường đối với việc phát triển nguồn nhiên liệu mới .
  5. Giao thông đô thị và vấn đề môi trường.
  6. Một số kết quả nghiên cứu đánh giá tác động môi trường trong xây dựng khai thác cơ sở hạ tầng giao thông..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Khảo sát thực tế về tình hình môi trường giao thông đô thị ở Hà Nội
  - Tổng hợp, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do giao thông đô thị , tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
  - Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường giao thông đô thị
  - Đề xuất các biện pháp và chính sách bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông trong đô thị
  - Đề xuất các tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch giao thông đô thị, góp phần điều chỉnh Quyết định 322/BXD của Bộ Xây dựng.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Đức Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Đức Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Ô nhiễm không khí - 2. Thiết kế thiết bị đo một số khí độc - 3. Kết quả.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Phạm Hồng Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Phạm Hồng Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đánh giá tác động môi trường của dự án - 2. Về đoạn tuyến đi qua vườn Quốc gia Cúc Phương - 3. Về đoạn tuyến đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trịnh Đức Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trịnh Đức Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nghiên cứu môi trường hiện hữu - III. Đánh giá tác động môi trường - IV. Khai báo ảnh hưởng - V. Giảm thiểu tác động môi trường

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thị Trà Vinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thị Trà Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Những vấn đề gay cấn về môi trường trong phát triển GTVT ở Việt Nam - - Các chính sách và các hoạt động đáp ứng - - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0