Tìm kiếm nâng cao

 • An toàn giao thông

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: An toàn giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: An toàn giao thông

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  2. An toàn giao thông ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp.
  3. Mấy nét tổng quan về phòng chống tai nạn giao thông.
  4. Các giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông: 9 kiến nghị lớn tăng cường TTATGT.
  5. Yếu tố tâm lý và thói quen lạc hậu có tác động, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
  6. Thực trạng và giải pháp phòng ngừa tai nạn mô tô, xe máy..

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tăng dân số và môi trường - 2. Vấn đề nghèo khổ và môi trường - 3. Phát triển bền vững - 4. Vấn đề suy thoái môi trường.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Lời giới thiệu.
  2. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường với ngành GTVT.
  3. Phát triển và bảo vệ môi trường.
  4. Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách. Hợp tác thành công Việt Nam-Canada nhằm bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.
  5. Một số nhận thức về công tác quản lý môi trường trong xây dựng và phát triển kinh tế.
  6. Phân tích tác động môi trường trong các dự án GTVT.
  7. Tác động môi trường Đường Hồ Chí Minh đối với vườn quốc gia Cúc Phương.
  8. Vấn đề ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong GTVT.
  9. Sự cấp bách thiết lập chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường GTVT.
  10. Những vấn đề gay cấn về môi trường trong phát triển GTVT ở Việt Nam, các chính sách và hoạt động đáp ứng

  Số trang: 0

 • Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Bộ Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: -Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân.
  - Kết quả đấu thầu gói 1A và 1B Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân.
  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc duyệt thiết kế kỹ thuật phần hầm thuộc dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân - quốc lộ 1.
  - Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân..

  Số trang: 0

 • Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  - 2. Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của Chính phủ về việc đề phòng xử lý khắc phục ảnh hưởng `SC 2000` trong các lĩnh vực có sử dụng CNTT.
  - 3. Chỉ thị 74/1999/ BGTVT ngày 3/3/1999 của Bộ GTVT về việc điều tra khắc phục SC 2000 đối với các hệ thống máy tính và điều khiển điện tử bị ảnh hưởng bởi dữ liệu năm thời gian.
  - 4. Công văn số 2254/ BKHCNMT/Y2K về kiểm tra đợt 2, phối hợp công tác SC 2000 giữa ngành dọc và địa phương, dự trù kinh phí SC 2000 cho năm 2000.
  5. Nội dung kế hoạch Quốc gia khắc phục SC 2000.
  - 6. Những vấn đề cơ bản khắc phục sự cố máy tính năm 2000..

  Số trang: 0

 • Kỹ thuật tiến bộ trong quản lý bảo trì đường ô tô

  Tác giả: Nguyễn Chính Bái
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Giao thông VT
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật tiến bộ trong quản lý bảo trì đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỹ thuật tiến bộ trong quản lý bảo trì đường ô tô

  Tác giả: Nguyễn Chính Bái

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Quan hệ tương tác giữa các yếu tố quản lý khai thác và bảo trì đường.
  Chương 2: Điểm lại những tiến bộ, thành tựu trong công tác quản lý và bảo trì đường.
  Chương 3: Nâng cao hiệu quả công tác khai thác và bảo trì đường.
  Chương 4: Những thành tựu nghiên cứu cải tiến công nghệ sửa chữa bảo trì và vật liệu mới.
  Chương 5: Tổ chức quản lý bảo trì đường bộ ở nước ngoài. Hiện trạng QLBT đường bộ ở nước ta và đề nghị một phương hướng đổi mới tiếp cận với cơ chế thị trường

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
  Nhà xuất bản: Tổng công ty xây dựng Thuỷ điện sông Đà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng công nghệ đào hầm ở Việt Nam trong thời gian qua.
  - Phần II: Đào hầm bằng phương pháp khoan nổ.
  - 1. Công nghệ khoan - 2. Công nghệ nạp, nổ mìn - 3. Công nghệ xúc chuyển đá thải - 4. Công nghệ gia cố tạm thời vỏ hầm - 5. Công tác khoan phun lấp đầy và gia cố.
  - B. Công nghệ đào hầm nghiêng và hầm đứng trong đá cứng - 1. Công nghệ đào hầm nghiêng có lối thải đá ở đáy - 2. Đào giếng đứng và nghiêng từ trên xuống không có lối thải đá ở đáy - 3. Công nghệ đào lò dẫn bằng phương pháp khoan ngược.
  - C. Các công tác phụ trong công nghệ khai đầo hầm.
  - 1. Công tác thông gió - 2. Các công tác phụ trợ khác.
  - Phần III: - 1. Tổ hợp đào hầm trong môi trường đá cứng - 2. Tổ hợp đào hầm trong đất đá mềm - Phần IV: Kết luận và những kiến nghị.
  - Phần V: Phụ lục: Tổng công ty XDTĐ Sông Đà đang đổi mới công nghệ thi công xây dựng các công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - 2. Quá trình thực hiện và nghiên cứu. - Về việc nghiên cứu chế tạo. - Công tác định hình hoá bằng hệt hống bảng tra. - Sản xuất thử nghiệm - 3. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo tiêu chuẩn ngành: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố , đường quảng trường đô thị 20 TCN 104-83. Mã số: 02.19.01.38

  Tác giả: Hoàng Khắc Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo tiêu chuẩn ngành: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố , đường quảng trường đô thị 20 TCN 104-83. Mã số: 02.19.01.38

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo tiêu chuẩn ngành: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố , đường quảng trường đô thị 20 TCN 104-83. Mã số: 02.19.01.38

  Tác giả: Hoàng Khắc Tùng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Quy tắc chung - 1. Đường chính thành phố - 2. Đường liên khu vực - 3. Đường khu vực - 4. Đường phân khu vực - 5. Đường nhánh - 6. Ngõ hẻm - Chương II: phần xe chạy của đường phố , đường và quảng trường - Chương III: Dải phân cách và cây xanh - Chương IV: Bãi đỗ xe ô tô -

  Số trang: 0

 • Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tác giả: Ngô Đình Trí
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tác giả: Ngô Đình Trí

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1.Đặt vấn đề và mục tiêu của đề tài. - 2. Nội dung nghiên cứu và biện pháp thực hiện:- - Về chiến lược phát triển giao thông các đô thị lớn - - Những mục tiêu cơ bản của chiến lược - - Định hướng phát triển giao thông 4 thành phố lớn - - Định hướng phát triển giao thông hành khách công cộng các thành phố lớn - - Các cơ sở và giải pháp cải tạo, nâng cấp chất lượng mạng lưới giao thông các đô thị lớn. - - Kinh nghiệm của các nước trong 50 năm lại đây - - Đề xuất các tiêu chuẩn cơ bản để thiết kế mạng lưới giao thông -. - Vận dụng những kết quả nghiên cứu được:- 3. Các cơ sở và giải pháp phát triển phương tiện giao thông trong các đô thị lớn: - - Các loại phương tiện giao thông công cộng và tỷ lệ thcíh hợp của giao thông công cộng trong các đô thị lớn- - Mối quan hệ giữa GTCC, gioa thông cá nhân và mạng lưới đường với sự ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn - - Các văn bản quản lý , sử dụng giao thông các đô thị lớn

  Số trang: 0

 • Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc theo mác nhựa đường, các phương pháp thí nghiệm chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc và là cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa đường đặc dùng trong xây dựng đường bộ.
  Tiêu chuẩn này thay thế cho `Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc (bitum đặc dùng cho đường bộ` 22TCN 227-95 và `Quy trình thí nghiệm nhựa đường đặc` 22TCN 63-84.

  Số trang: 0

 • Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình bến cảng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình bến cảng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình bến cảng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác thi công và nghiệm thu khi xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các công trình bến cảng sông và biển (gọi chung là công trình bến) trong vùng nước kín cũng như không kín: Đồng thời còn được sử dụng khi chế tạo các bộ phận kết cấu của các công trình nêu trên trong công xưởng...

  Số trang: 0

 • Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử cho lớp phủ phản quang dạng màng pha trộn các hạt thuỷ tinh hình lăng kính cũng như các lớp phủ phản quang pha trộn các hạt thuỷ tinh hình lăng kính vĩ mô được dùng làm tín hiệu, biển báo, rào ngăn cách và các kết cấu khác trong chỉ dẫn giao thông.

  Số trang: 0

 • Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với vật liệu sơn vạch đường nhiệt dẻo sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại dùng trên mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hoặc mặt đường láng nhựa (có nhựa nổi lên mặt) bằng phương pháp phun, đẩy ép hoặc thanh gạt.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật hàn cầu thép

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật hàn cầu thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật hàn cầu thép

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về hàn hồ quang các kết cấu cầu thép. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế, chế tạo và kiểm tra nghiệm thu. Những tiêu chuẩn chấp nhận mối hàn khác với quy định của tiêu chuẩn này có thể sử dụng nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  Số trang: 0