Tìm kiếm nâng cao

 • Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình kỹ thuật này quy định phương pháp đo gián tiếp xác định độ nhám của mặt đường bằng cách dùng cát để đo chiều sâu trung bình cáu trúc vĩ mô bề mặt áo đường.
  Quy trình kỹ thuật này được dùng để nghiệm thu mặt đường mới hoặc để đánh giá chất lượng của mặt đường hiện đang khai thác có lớp phủ mặt là bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng
  Quy trình kỹ thuật này thay thế quy trình 22TCN 65-84 `Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám của mặt đường bằng phương pháp rắc cát`.

  Số trang: 0

 • Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp móng trên và lớp móng dưới của kết cấu áo đường ô tô bằng vật liệu cấp phối đá dăm.

  Số trang: 0

 • Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên (không nghiền) bao gồm: cấp phối sỏi ong, sỏi đỏ, cấp phối sỏi đồi... dùng để xây dựng mới và cải tạo nâng cấp đường bộ cũng như xây dựng bến bãi trong ngành giao thông vận tải theo phân loại tầng mặt A1, A2, B1, B2 trong tiêu chuẩn ngành `Quy trình thiết kế áo đường mềm` 22TCN 211-93.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn thực hành đất và các vật liệu đắp khác có gia cường (có cốt)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn thực hành đất và các vật liệu đắp khác có gia cường (có cốt)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn thực hành đất và các vật liệu đắp khác có gia cường (có cốt)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này do Dương Học Hải, Vũ Công Ngữ, Nguyễn Chính Bái dịch từ nguyên bản tiếng Anh.
  Tiêu chuẩn này thay thế cho Tiêu chuẩn PD 6517:1988. Tiêu chuẩn này bao gồm các hướng dẫn và các khuyến nghị về ứng dụng kỹ thuật gia cường đất trong coong trình bằng đất (như đắp đất hoặc đất tại chỗ) và các vật liệu đắp khác. Tiêu chuẩn được soạn trong khuôn khổ trạng thái giới hạn và các hệ số an toàn nêu ra dưới dạng những hệ số riêng phần về vật liệu, về tải trọng, trong các ứng dụng và tình huống thiết kế khác nhau.

  Số trang: 0

 • Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với vật liệu sơn vạch đường hệ nước sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại dùng trên mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng bằng phương pháp phun (phun khí hoặc phun chân không), bằng chổi quét hoặc rulô (đối với sơn khô chậm) mà tất cả các loại sơn này đều có khả năng lưu giữ hạt thuỷ tinh.

  Số trang: 0

 • Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi- Yêu cầu kỹ thuật- Phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi- Yêu cầu kỹ thuật- Phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi- Yêu cầu kỹ thuật- Phương pháp thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với vật liệu sơn vạch đường hệ dung môi sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại dùng trên mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng bằng phương pháp phun (phun khí hoặc phun chân không), chổi quét hoặc rulô (đối với sơn khô chậm).

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ nghề quốc tế IRI

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ nghề quốc tế IRI

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ nghề quốc tế IRI

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá độ bằng phẳng mặt đường của đường ô tô và đường cao tốc trong công tác: nghiệm thu, khảo sát thiết kế tăng cường, xây dựng ngân hàng dữ liệu đường ô tô, dự báo đầu tư sửa chữa năng cấp đường ô tô.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu khi làm mới hoặc sửa chữa khôi phục mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa dưới hình thức nhũ tương a-xít và thay thế ` Quy chế kỹ thuật xây dựng lớp láng mặt trên mặt đường ô tô bằng nhựa nhũ tương a-xít`.

  Số trang: 0

 • Quy trình thử nghiệm xác định môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thử nghiệm xác định môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thử nghiệm xác định môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu aó đường mềm bằng cần đo võng Benkelman.
  Quy trình kỹ thuật này thay thế cho Phụ lục 5 của 22TCN 211-1993 `Phương pháp thử nghiệm và đánh giá cường độ áo đường mềm theo độ võng đàn hồi đo trực tiếp dưới bánh xe`.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 12

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 12

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 12 gồm 14 tiêu chuẩn về giao thông vận tải.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 11

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 11

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 11

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 11 gồm 13 tiêu chuẩn về giao thông vận tải.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được ban hành kèm theo Quyết định số 1527/2003/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT
  Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ áp dụng thống nhất trong cả nước đối với các tuyến đường do TW và địa phương quản lý.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất.

  Số trang: 0

 • Cao su lưu hoá-gioăng nén chế tạo sẵn dùng để chèn khe giữa các tấm đan của đường ôtô bằng bê tông- Tiêu chuẩn vật liệu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cao su lưu hoá-gioăng nén chế tạo sẵn dùng để chèn khe giữa các tấm đan của đường ôtô bằng bê tông- Tiêu chuẩn vật liệu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cao su lưu hoá-gioăng nén chế tạo sẵn dùng để chèn khe giữa các tấm đan của đường ôtô bằng bê tông- Tiêu chuẩn vật liệu

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Vật liệu làm đường sắt. Ray đầu cứng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu làm đường sắt. Ray đầu cứng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu làm đường sắt. Ray đầu cứng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối vơói ray thép đầu cứng dùng làm đwongf ray có kcíh thước và nặng hơn hoặc baừng 50 kg/m. Tiêu chuẩn cung cấp những quy định riêng trong việc thử độ cứng của ray

  Số trang: 0

 • Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông-Các dấu đắp nổi trên đường (phản xạ và không phản xạ)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông-Các dấu đắp nổi trên đường (phản xạ và không phản xạ)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông-Các dấu đắp nổi trên đường (phản xạ và không phản xạ)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với các dấu đắp nổi trên đường phản xạ và không phản xạ có gắn trực tiếp vơí mặt đường. Các phương pháp thử nêu trong phụ lục của tiêu chuẩn này

  Số trang: 0