Tìm kiếm nâng cao

 • Đường ô tô cao tốc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường ô tô cao tốc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường ô tô cao tốc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thiết kế cho đường ô tô cao tốc ngoài đô thị và các công trình phụ phục vụ cho việc sử dụng và an toàn giao thông trên đường cao tốc.

  Số trang: 0

 • Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Ao đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ao đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ao đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế áo đường cứng đường ô tô trong các trường hợp sau:
  - Mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ đặt trên lớp mỏng bằng các loại vật liệu khác nhau
  - Móng bê tông xi măng dưới lớp mặt bê tông nhựa
  - Mặt đường bê tông xi măng lắp ghép.

  Số trang: 0

 • Quy trình khảo sát đường ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình khảo sát đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình khảo sát đường ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành theo Quyết định số 1398/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Quy trình này quy định các nội dung và yêu cầu cần phải đạt được khi tiến hành khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng đường mới, nâng cấp và cải tạo đường hiện hữu thuộc mạng đường ô tô công cộng của nước CHXHCN Việt nam.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 6

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 6

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 6

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật cho việc chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới và sửa chữa, nâng cấp mặt đường ôtô, đường phố, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn 22TCN 22-84

  Số trang: 0

 • Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công gnhệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp mặt đường ôtô, đường phố, bến bãi, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn ngành 22TCN-22-90. Hỗn hợp bê tông nhựa được chế tạo bằng các vật liệu đá, cát, bột khoáng (có hoặc không) và nhựa bitụm ở trạng thái nóng trong bộ thiết bị của trạm bê tông trộn nhựa có thể được khống chế chặt chẽ theo quy định các tỷ lệ của các thành phần hỗn hợp bê tông nhựa

  Số trang: 0

 • Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này bao gồm các quy định về kiểm tra hiện trạng và xác định năng lực chịu tải của cầu trên đường ô tô (kết cấu nhịp thép, kết cấu nhịp bê tông cốt thép thường, kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực và mố trụ), đồng thời đánh giá được mức độ có thể khai thác đối với các bộ phận kết cấu đã kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho xe cộ và người qua cầu.

  Số trang: 0

 • Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Đường cứu nạn được thiết kế và thi công ở những đoạn đèo cao, dốc lớn cua ngoặt. Đường cứu nạn được nghiên cứu áp dụng cả trên đường cũ cải tạo nâng cấp cũng như trên đường mới xây dựng.

  Số trang: 0

 • Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các công trình bến của cảng biển và của nhà máy sửa chữa tàu biển. Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu chung về thiết kế các công trình bến cố định và các yêu cầu riêng về thiết kế các kiểu bến tường góc, khối xếp, tường cừ một tầng neo và bệ cọc cao.

  Số trang: 0

 • Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn bảo vệ dầm cầu thép, kết cấu xây dựng bằng thép trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ngoài trời, chống được sự ăn mòn vật liệu do tác động thường xuyên theo thời gian của môi trường có độ xâm thực yếu (ký hiệu`la`) và trung bình (ký hiệu `ma`) theo tiêu chuẩn Nhà nước về phân loại môi trường xâm thực.

  Số trang: 0

 • quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này áp dụng cho việc, nghiệm thu các dầm cầu thép hàn, hợp kim thấp, liên kết bằng bulông cường độ cao làm mới cho cầu đường sắt, cầu đường ô tô.

  Số trang: 0

 • Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ sân bay và bến bãi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ sân bay và bến bãi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ sân bay và bến bãi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định việc lấy mẫu nhựa đặc, nhựa đường lỏng và nhũ tương nhựa để đưa về phòng thí nghiệm phân loại và kiểm tra chất lượng, trước khi quyết định cho phép hay không cho phép sử dụng trong xây dựng đường bộ, sân bay và bến bãi.

  Số trang: 0

 • Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này áp dụng để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông bao gồm: công trình cầu-đường bộ; cầu-đường sắt; công trình giao thông đường thuỷ; cảng và công trình cảng.

  Số trang: 0