Tìm kiếm nâng cao

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu
  2. Từ Rio đến Johannesburg.
  3. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của mỗi chúng ta.
  4. Chính sách môi trường đối với việc phát triển nguồn nhiên liệu mới .
  5. Giao thông đô thị và vấn đề môi trường.
  6. Một số kết quả nghiên cứu đánh giá tác động môi trường trong xây dựng khai thác cơ sở hạ tầng giao thông..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Khảo sát thực tế về tình hình môi trường giao thông đô thị ở Hà Nội
  - Tổng hợp, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do giao thông đô thị , tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
  - Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường giao thông đô thị
  - Đề xuất các biện pháp và chính sách bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông trong đô thị
  - Đề xuất các tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch giao thông đô thị, góp phần điều chỉnh Quyết định 322/BXD của Bộ Xây dựng.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Đức Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Đức Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Ô nhiễm không khí - 2. Thiết kế thiết bị đo một số khí độc - 3. Kết quả.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Phạm Hồng Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Phạm Hồng Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đánh giá tác động môi trường của dự án - 2. Về đoạn tuyến đi qua vườn Quốc gia Cúc Phương - 3. Về đoạn tuyến đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trịnh Đức Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trịnh Đức Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nghiên cứu môi trường hiện hữu - III. Đánh giá tác động môi trường - IV. Khai báo ảnh hưởng - V. Giảm thiểu tác động môi trường

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thị Trà Vinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thị Trà Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Những vấn đề gay cấn về môi trường trong phát triển GTVT ở Việt Nam - - Các chính sách và các hoạt động đáp ứng - - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • An toàn giao thông

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: An toàn giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: An toàn giao thông

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  2. An toàn giao thông ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp.
  3. Mấy nét tổng quan về phòng chống tai nạn giao thông.
  4. Các giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông: 9 kiến nghị lớn tăng cường TTATGT.
  5. Yếu tố tâm lý và thói quen lạc hậu có tác động, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
  6. Thực trạng và giải pháp phòng ngừa tai nạn mô tô, xe máy..

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Tăng dân số và môi trường - 2. Vấn đề nghèo khổ và môi trường - 3. Phát triển bền vững - 4. Vấn đề suy thoái môi trường.

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
  Nhà xuất bản: Tổng công ty xây dựng Thuỷ điện sông Đà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng công nghệ đào hầm ở Việt Nam trong thời gian qua.
  - Phần II: Đào hầm bằng phương pháp khoan nổ.
  - 1. Công nghệ khoan - 2. Công nghệ nạp, nổ mìn - 3. Công nghệ xúc chuyển đá thải - 4. Công nghệ gia cố tạm thời vỏ hầm - 5. Công tác khoan phun lấp đầy và gia cố.
  - B. Công nghệ đào hầm nghiêng và hầm đứng trong đá cứng - 1. Công nghệ đào hầm nghiêng có lối thải đá ở đáy - 2. Đào giếng đứng và nghiêng từ trên xuống không có lối thải đá ở đáy - 3. Công nghệ đào lò dẫn bằng phương pháp khoan ngược.
  - C. Các công tác phụ trong công nghệ khai đầo hầm.
  - 1. Công tác thông gió - 2. Các công tác phụ trợ khác.
  - Phần III: - 1. Tổ hợp đào hầm trong môi trường đá cứng - 2. Tổ hợp đào hầm trong đất đá mềm - Phần IV: Kết luận và những kiến nghị.
  - Phần V: Phụ lục: Tổng công ty XDTĐ Sông Đà đang đổi mới công nghệ thi công xây dựng các công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - 2. Quá trình thực hiện và nghiên cứu. - Về việc nghiên cứu chế tạo. - Công tác định hình hoá bằng hệt hống bảng tra. - Sản xuất thử nghiệm - 3. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo tiêu chuẩn ngành: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố , đường quảng trường đô thị 20 TCN 104-83. Mã số: 02.19.01.38

  Tác giả: Hoàng Khắc Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo tiêu chuẩn ngành: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố , đường quảng trường đô thị 20 TCN 104-83. Mã số: 02.19.01.38

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo tiêu chuẩn ngành: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố , đường quảng trường đô thị 20 TCN 104-83. Mã số: 02.19.01.38

  Tác giả: Hoàng Khắc Tùng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Quy tắc chung - 1. Đường chính thành phố - 2. Đường liên khu vực - 3. Đường khu vực - 4. Đường phân khu vực - 5. Đường nhánh - 6. Ngõ hẻm - Chương II: phần xe chạy của đường phố , đường và quảng trường - Chương III: Dải phân cách và cây xanh - Chương IV: Bãi đỗ xe ô tô -

  Số trang: 0

 • Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tác giả: Ngô Đình Trí
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải thiện và nâng cấp chất lượng giao thông các đô thị lớn. Mã số: KC 11-06

  Tác giả: Ngô Đình Trí

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1.Đặt vấn đề và mục tiêu của đề tài. - 2. Nội dung nghiên cứu và biện pháp thực hiện:- - Về chiến lược phát triển giao thông các đô thị lớn - - Những mục tiêu cơ bản của chiến lược - - Định hướng phát triển giao thông 4 thành phố lớn - - Định hướng phát triển giao thông hành khách công cộng các thành phố lớn - - Các cơ sở và giải pháp cải tạo, nâng cấp chất lượng mạng lưới giao thông các đô thị lớn. - - Kinh nghiệm của các nước trong 50 năm lại đây - - Đề xuất các tiêu chuẩn cơ bản để thiết kế mạng lưới giao thông -. - Vận dụng những kết quả nghiên cứu được:- 3. Các cơ sở và giải pháp phát triển phương tiện giao thông trong các đô thị lớn: - - Các loại phương tiện giao thông công cộng và tỷ lệ thcíh hợp của giao thông công cộng trong các đô thị lớn- - Mối quan hệ giữa GTCC, gioa thông cá nhân và mạng lưới đường với sự ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn - - Các văn bản quản lý , sử dụng giao thông các đô thị lớn

  Số trang: 0