Tìm kiếm nâng cao

Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III. - Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa , 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Đắk Nông
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 35
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề án gồm 4 phần chính:
Phần 1: Lịch sử hình thành thị xã Gia Nghĩa.
Phần 2: Giới thiệu thị xã Gia Nghĩa.
Phần 3: Đánh giá phần loại đô thị (6 tiêu chuẩn).
Phần 4: Các đề xuất đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành