Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. - Cẩm Phả : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh , 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cẩm Phả : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Quảng Ninh
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 22
Kích cỡ khổ: 24
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Nội dung đề án gồm 4 phần sau:
Phần 1: Vị trí, vai trò, tiềm năng phát triển thành phố Cẩm Phả.
Phần 2: Đánh giá thành phố Cẩm Phả theo tiêu chuẩn đô thị loại II.
Phần 3: Những tiêu chí chưa đạt và các biện pháp khắc phục.
Phần 4: Kết luận và kiến nghị

Sách cùng chuyên ngành