Tìm kiếm nâng cao

 • Hướng dẫn thiết kế đường dành cho xe đạp trong đô thị (TTCD.1380)

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế đường dành cho xe đạp trong đô thị (TTCD.1380)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách cung cấp nền tảng kiến thức kỹ thuật cơ bản và nâng cao phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế và xây dựng, cũng như lập các chính sách phát triển giao thông xe đạp tại các đô thị Việt Nam. Hướng dẫn được lập với mục tiêu hỗ trợ các nhà thiết kế, hoạch định chính sách giao thông đô thị và các bên liên quan đưa ra những quyết định cho công tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông cho xe đạp phù hợp với điều kiện Việt Nam và hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế.

  Số trang: 119

 • Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thực tiễn triển khai công trình cân bằng năng lượng (ZEBs) tại Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam (TTCD.1379)

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Trung tâm Bảo tồn năng lượng Nhật Bản (Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản), Trung tâm Môi trường đô thị và công nghiệp
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thực tiễn triển khai công trình cân bằng năng lượng (ZEBs) tại Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam (TTCD.1379)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Trung tâm Bảo tồn năng lượng Nhật Bản (Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản), Trung tâm Môi trường đô thị và công nghiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo:
  - Cập nhật các Chính sách và thực tiễn triển khai Công trình cân bằng năng lượng (ZEB) tại Nhật Bản.
  - Nội dung của Tiêu chuẩn ISO/TS 23764 và việc áp dụng tiêu chuẩn này trong khung chính sách.
  - ZEB cho công trình trung hòa Cacbon.
  - Các trở ngại và cơ hội triển khai ZEB ở Việt Nam
  - Công ng hệ nâng cao tối ưu hóa năng lượng tái tạo, hướng dẫn ZEB.
  - Tảo luận về giải pháp thúc đẩy triển khai ZEB tại Việt Nam

  Số trang: 92

 • Tài liệu tập huấn Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Bộ Xây dựng (TTCD.1378)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tài liệu tập huấn Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Bộ Xây dựng (TTCD.1378)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tập huấn:
  - Chuyên đề 1: Tổng quan về văn thư - lưu trữ điện tử.
  - Chuyên đề 2: Bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư - lưu trữ.
  - Chuyên đề 3: Xây dựng, sửa đổi quy chế công tác văn thư - lưu trữ.

  Số trang: 66

 • Hội thảo Vật liệu xây dựng phát thải thấp và Công trình nhà ở Các bon thấp (TTCD.1377)

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Vật liệu xây dựng phát thải thấp và Công trình nhà ở Các bon thấp (TTCD.1377)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo:
  - Tổng quan về chính sách nhà nước về phát triển nhà ở xã hội và cho vay ưu đãi cho người thu nhập thấp.
  - Tổng quan về VLXD phát thải thấp và hiệu quả năng lượng cho xây dựng nhà ở.
  - Ứng dụng bê tông siêu tính năng UHPC góp phần thực hiện mục tiêu "Một triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030"
  - Kiến trúc và vật liệu cho nhà ở xã hội hiệu quả năng lượng.
  - Sơn sinh thái Graphenstone cho thế hệ xanh không plastic, không VOC, không formandehyde
  - Nhà ở công nhân và nhà ở xã hội giảm nhiệt bên ngoài và trong công trình

  Số trang: 105

 • Tổng luận chuyên đề: Trung Quốc: Nghiên cứu cải tạo các khu đô thị cũ dựa trên ý tưởng thành phố bọt biển (TTCD.1375 + TTCD.1376)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Trung Quốc: Nghiên cứu cải tạo các khu đô thị cũ dựa trên ý tưởng thành phố bọt biển (TTCD.1375 + TTCD.1376)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Trung Quốc đã trải qua một quá trình đô thị hóa nhanh chóng, diện mạo các đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những khu đô thị mới khang trang đang phát triển đồng bộ trong những năm gần đây, còn có rất nhiều các khu đô thị, khu chung cư cũ được xây dựng trong những giai đoạn trước đang bị xuống cấp, môi trường, không gian, cơ sở hạ tầng và các tiện ích công cộng không đáp ứng được nhu cầu của đời sống hiện đại và cần được cải tạo, xây dựng lại. Đây chính là một trong những điểm hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị.
  Khái niệm "đô thị bọt biển" là một khái niệm thiết kế môi trường sinh thái đô thị thế hệ mới, so sánh hệ sinh thái đô thị với một miếng bọt biển, hấp thụ và lưu trữ nước khi trời mưa, sau đó tái sử dụng cho các nhu cầu của con người.
  Nội dung tổng luận cung cấp thông tin về khái niệm đô thị bọt biển, ứng dụng mô hình đô thị bọt biển trong các dự án thiết kế, cải tạo, xây dựng lại các khu đô thị cũ, khu chung cư cũ, trong đó giới thiệu chi tiết một dự án thí điểm cải tạo chung cư cũ ở tỉnh Hồ Nam làm ví dụ minh họa.
  Với việc áp dụng mô hình đô thị bọt biển trong các giải pháp thiết kế, xây dựng cụ thể, hiện trạng môi trường, cảnh quan của các khu đô thị cũ sẽ được thay đổi, cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời giúp nâng cao năng lực thích ứng khí hậu, phát triển các đô thị xanh, bền vững.
  Nội dung Tổng luận gồm 5 phần:
  - Phần 1: Một số vấn đề liên quan đến thành phố bọt biển và thiết kế cảnh quan trong các khu đô thị cũ
  - Phần 2: Tổng quan lý luận về thiết kế cải tạo cảnh quan trong các khu dân cư, khu đô thị cũ
  - Phần 3: Phân tích một số trường hợp thiết kế tái tạo cảnh quan các khu dân cư, khu đô thị cũ
  - Phần 4: Nguyên tắc và chiến lược thiết kế tái tạo cảnh quan các khu dân cư, khu đô thị cũ
  - Phần 5: Phân tích dự án cải tạo Khu chung cư cũ của Viện Nghiên cứu Bệnh sán máng tỉnh Hồ Nam

  Số trang: 59

 • Tổng luận chuyên đề: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế (TTCD.1373 + TTCD.1374)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế (TTCD.1373 + TTCD.1374)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo ngược và là thách thức lớn nhất đối với quá trình phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết mang tính cực đoan đã gia tăng cả về cường độ, tần suất và loại hình, trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng tăng kết hợp với sự phát triển cơ sở hạ tầng theo phương pháp truyền thống đã khiến cho các đô thị dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hâu.
  Nhận thức được những thách thức, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn do biến đổi khí hậu với các đô thị, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó, trong đó có giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. 
  Thông qua việc sự tầm và tài liệu nghiên cứu tổng quan về chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với BĐKH của các quốc gia phát triển thuộc nhóm G20 và OECD, Trung tâm Thông tin đã dịch và biên soạn thành cuốn Tổng luận chuyên đề "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm quốc tế" để làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, nghiên cứu phát triển đô thị trong và người Bộ Xây dựng.
  Nội dung cuốn Tổng luận gồm:
  - Khái niệm về cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
  - Quy hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
  - Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
  - Thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng thích ứng với khí hậu
  - Các ví dụ điển hình về dự án cơ sở hạ tầng thích ứng khí hậu ở một số quốc gia

  Số trang: 61

 • Tổng luận chuyên đề: Chính sách khí hậu của một số quốc gia Liên minh Châu Âu và Liên bang Nga (TTCD.1371 + TTCD.1372)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Chính sách khí hậu của một số quốc gia Liên minh Châu Âu và Liên bang Nga (TTCD.1371 + TTCD.1372)

  Tiêu đề phụ: TTCD.1371 + TTCD.1372

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Thỏa thuận Paris được thông qua tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2025 trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, là văn bản có tính pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả các bên tham gia Thỏa thuận, mở rra kỷ nguyên phát triển mới theo hướng bền vững với khí hậu, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường, hạn chế, tiến tới loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
  Từ năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Kế hoạch thực hiện, thể hiện rõ nỗ lực và trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với BĐKH - thách thức nghiêm trọng nhất đối với hành tinh của chúng ta hiện nay.
  Với mong muốn cung cấp thông tin hữu ích về chính sách khí hậu, những kinh nghiệm thành công về ứng phó và thích ứng với BĐKH của các nước trên thế giới, Trung tâm Thông tin đã sưu tầm, lựa chọn và biên dịch các tài liệu nghiên cứu đã công bố của Liên minh môi trường - xã hội Liên bang Nga để xây dựng cuốn Tổng luận chuyên đề: "CHÍNH SÁCH KHÍ HẬU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ LIÊN BANG NGA". Cuốn tổng luận sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu ở Trung ương cũng như các địa phương trong quá trình nghiên cứu, hoạch định và thực thi các chính sách khí hậu của Việt Nam.
  Nội dung Tổng luận gồm 3 phần:
  - Phần I: Kế hoạch khí hậu của các thành phố - Những kinh nghiệm thành công ở các nước EU và Liên bang Nga
  - Phần II: Nâng cao hiệu quả năng lượng là giải pháp quan trọng để bền vững về khí hậu
  - Phần III: Rác thải và Khí hậu

  Số trang: 70

 • Tổng luận chuyên đề: Nhà ở giá rẻ tại một số nước Bắc Âu - Thách thức và giải pháp (TTCD.1369+TTCD.1370)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Nhà ở giá rẻ tại một số nước Bắc Âu - Thách thức và giải pháp (TTCD.1369+TTCD.1370)

  Tiêu đề phụ: TTCD.1369+TTCD.1370

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Nhà ở là một nhu cầu thiết yếu của con người. Vấn đề nhà ở, nhất là nhà ở cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có thu nhập thấp luôn được Chính phủ các nước hết sức quan tâm.
  Năm 2020, Viện Nghiên cứu quốc tế về quy hoạch và phát triển vùng Bắc Âu (Nordregio) đã công bố Báo cáo "Xây dựng nhà ở giá rẻ - các thách thức và giải pháp của khu vực Bắc Âu"-là kết quả nghiên cứu của Hợp phần Phát triển đô thị bền vững trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Bắc Âu về Quy hoạch và Phát triển vùng giai đoạn 2017-2020.
  Chủ đề của Báo cáo tập trung vào việc xây dựng nhà ở mới dành cho các nhóm đối tượng thu nhập thấp và dễ bị tổn thương, tức là những người khó tiếp cận thị trường nhà ở tự do, đặc biệt Báo cáo đi sâu vào phân tích các mô hình tài chính nhà ở, chi phí xây dựng nhà ở, trợ cấp của nhà nước về nhà ở, các mô hình NƠXH... ở các nước khu vực Bắc Âu.
  Thông qua nghiên cứu tài liệu Báo cáo "Xây dựng nhà ở giá rẻ - các thách thức và giải pháp của khu vực Bắc Âu", Trung tâm Thông tin đã biên dịch, biên soạn thành cuốn Tổng luận "Nhà ở giá rẻ tại một số nước Bắc Âu - Thách thức và giải pháp". Tổng luận sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu ở Trung ương cũng như các địa phương trong quá trình xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển NƠXH của Việt Nam.
  Nội dung Tổng luận gồm:
  - Mở đầu
  I. Đan Mạch giải quyết vấn đề nhà ở cho nhóm đối tượng khó tiếp cận thị trường nhà ở
  II. Chính sách nhà ở của Phần Lan
  III. Chính sách nhà ở của Na Uy
  - Kết luận

  Số trang: 63

 • Tổng luận chuyên đề: Các vấn đề pháp lý của việc thực hiện quy hoạch nông thôn theo chiến lược chấn hưng nông thôn của Trung Quốc (TTCD.1367+TTCD.1368)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận chuyên đề: Các vấn đề pháp lý của việc thực hiện quy hoạch nông thôn theo chiến lược chấn hưng nông thôn của Trung Quốc (TTCD.1367+TTCD.1368)

  Tiêu đề phụ: TTCD.1367+TTCD.1368

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Vấn đề quy hoạch cũng như phát triển nông thôn mới hiện nay đang nhận được sự quan tâm sâu sắc cảu Trung ương Đảng và Chính phủ Trung Quốc, điển hình là việc đề xuất và ban hành chiến lược quốc gia về "Chấn hưng nông thôn" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, với mục tiêu tạo ra các bước nhảy vọt, kiến tạo thời kỳ huy hoàng mới cho sự phát triển nông thôn, đưa diện mạo nông thôn Trung Quốc bước lên một tầm cao chưa từng có trước nay trong kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội mới mang đặc sắc Trung Quốc, đồng thời ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ đến sự nghiệp quy hoạch và phát triển nông thôn các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.
  Thông qua việc biên dịch và biên soạn các nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống cơ sở pháp lý, tình hình quy hoạch thực tế, những điểm hạn chế và phương hướng khắc phục hạn chế trong vấn đề pháp lý phục vụ công tác quy hoạch nông thôn Trung Quốc theo mục tiêu của chiến lược Chấn hưng nông thôn, Trung tâm Thông tin giới thiệu cuốn Tổng luận chuyên đề "CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH NÔNG THÔN THEO CHIẾN LƯỢC CHẤN HƯNG NÔNG THÔN CỦA TRUNG QUỐC", nhằm cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác xây dựng, quy hoạch nông thôn tại Việt Nam trong thời kỳ mới.
  Nội dung Tổng luận gồm 3 chương:
  - Chương I: Nội dung cơ bản của Chiến lược chấn hưng nông thôn và quy hoạch nông thôn của Trung Quốc
  - Chương II: Các vấn đề pháp lý trong việc thực hiện quy hoạch nông thôn theo Chiến lược chấn hưng nông thôn
  - Chương III: Một số đề xuất pháp lý nhằm cải thiện hiệu quả thực hiện quy hoạch nông thôn theo Chiến lược chấn hưng nông thôn

  Số trang: 53

 • Viện Vật liệu xây dựng - 50 năm xây dựng và phát triển (TTCD.1366)

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Viện Vật liệu xây dựng - 50 năm xây dựng và phát triển (TTCD.1366)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 59

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (TTCD. 1365)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (TTCD. 1365)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 126

 • Tổng luận: Xây dựng thành phố thích ứng với dịch bệnh hướng tới tương lai bền vững hơn (TTCD.1363 + TTCD.1364)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Xây dựng thành phố thích ứng với dịch bệnh hướng tới tương lai bền vững hơn (TTCD.1363 + TTCD.1364)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Đại dịch Covid -19 lan rộng khắp nơi trên thế giới  gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về sức khỏe con người và nền kinh tế của hầu hết các quốc gia. Những thành phố trung tâm, nơi được coi là có năng lực cao về y tế cũng như tiềm năng kinh tế để ứng phó với dịch bệnh lại là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, do sự quá tải dẫn đến tê liệt của hệ thống y tế và khả năng dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho người dân. 
  Lý giải nguyên nhân cho vấn đè trên tai các thành phố lớn, tháng 5/2021, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-habitat) đã công bố bản báo cáo "Xây dựng thành phố thích ứng với dịch bệnh: hướng tới tương lai công bằng, xanh hơn và lành mạnh hơn", trong đó phân tích những khiếm khuyết của các đô thị trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 và đề cập đến một số định hướng ưu tiên cho việc phục hồi và đảm bảo tương lai của các thành phố như: tư duy lại về hình thái và chức năng của các thành phố; giải quyết tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng; xây dựng lại nền kinh tế đô thị bình thường mới...
  Thông qua việc sưu tầm, nghiên cứi báo cáo của UN-habitat, Trung tâm Thông tin lược dịch một số nội dung phù hợp với báo cáo để xuất bản cuốn Tổng luận chuyên đề: "Xây dựng các thành phố thích ứng với dịch bệnh, hướng tới tương lai bền vững" để làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cũng như các độc giả trong ngành Xây dựng quan tâm. 
  Nội dung Tổng luận gồm 3 chương:
  - Chương 1: Tư duy lại về hình thái và chức năng của các thành phố
  - Chương 2: Giải quyết vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng ở các thành phố để ứng phó với dịch bệnh
  - Chương 3: Xây dựng lại nền kinh tế đô thị "bình thường mới"

  Số trang: 82

 • Tổng luận: Luật Cấp nước và lắp đặt hệ thống cấp nước của Hàn Quốc (TTCD.1361 + TTCD.1362)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Luật Cấp nước và lắp đặt hệ thống cấp nước của Hàn Quốc (TTCD.1361 + TTCD.1362)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Nước sạch là một loại hàng hóa đặc biệt, có tác động trực tiếp đến sức khỏe và mọi hoạt động thiết yếu khác của cuộc sống con người và phát triển KT-XH. Tùy theo điều kiện của mỗi nước, đa số Chính phủ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức quản lý, sở hữu tài sản hệ thống cấp nước như Nhật, Hàn Quốc... một số nước giao cho khối tư nhân thực hiện như Anh, Estonia... và quy định các chính sách để kiểm soát hoạt động cấp nước của doanh nghiệp tư nhân. Nhìn chung, chính phủ các nước quan tâm đến việc cung cấp nước cho sinh hoạt và phát triển KT-XH; bảo đảm quyền được sử dụng nước sạch hay quyền được tiếp cận nước sạch của người dân.
  Tại Việt Nam, hiện nay văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động cấp nước là Nghị định đang chịu chi phối các tác động lĩnh vực khác có hiệu lực pháp lý cao hơn là Luật. Các Luật hiện hành liên quan đến quản lý, đầu tư phát triển cấp nước như: Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật An toàn thực phẩm... nhưng chưa có các nội dung quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch bao gồm: mô hình tổ chức quản lý cấp nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước; quản lý dịch vụ cấp nước; điều tiết các mối quan hệ trong hoạt động cấp nước; kiểm soát tài sản hệ thống cấp nước và bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước. Vì vậy, việc sớm ban hành Luật cấp nước là hết sức cần thiết làm công cụ pháp lý quản lý thống nhất, có hiệu lực cao, đồng bộ điều chỉnh toàn diện các hoạt động liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
  Thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, hiện Bộ Xây dựng đang tích cực nghiên cứu, biên soạn dự thảo Luật Cấp nước. Để cung cấp thông tin tham khảo cho việc xây dựng Luật Cấp nước, Trung tâm Thông tin đã sưu tầm, biên dịch và biên soạn cuốn Tổng luận: "LUẬT CẤP NƯỚC VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CỦA HÀN QUỐC" nhằm cung cấp thêm cho Bộ Xây dựng kinh nghiệm của nước ngoài trong việc xây dựng thể chế trong lĩnh vực cấp nước.
  Nội dung Tổng luận gồm 9 chương:
  - Chương I: Những quy định chung
  - Chương II: Hoạt động kinh doanh nước sinh hoạt
  - Chương III: Hoạt động kinh doanh nước công nghiệp
  - Chương IV: Các công trình cấp nước độc quyền
  - Chương V: Hiệp hội cấp nước và xử lý nước thải Hàn Quốc
  - Chương VI: Thu hồi và sử dụng đất
  - Chương VII: Công tác giám sát
  - Chương VIII: Các quy định bổ sung
  - Chương IX: Các chế tài xử phạt

  Số trang: 76

 • Tổng luận: Các giải pháp quản lý nước mưa bền vững - Kinh nghiệm của Canada (TTCD.1359 + TTCD.1360)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Các giải pháp quản lý nước mưa bền vững - Kinh nghiệm của Canada (TTCD.1359 + TTCD.1360)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Quản lý nước mưa là một thách thức đặc biệt đối với nhiều chính quyền đô thị. Cơ sở hạ tầng xám truyền thống với chi phí xây dựng và bảo trì tốn kém, thiếu nguồn vốn đầu tư chuyên dụng và bền vững, đô thị hóa góp phần làm tăng lượng nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước và gia tăng ngập lụt đô thị, các hiện tượng thời tiết cực đoan gây quá tải hệ thống hạ tầng...là những vấn đề mà hầu hết các thành phố trên thế giới đều phải đối mặt.
  Theo báo cáo "Các giải pháp mới để quản lý nước mưa bền vững ở Canada" của Công ty Tư vấn Thịnh vượng và Bền vững (SP) công bố năm 2016, hai thách thức chính trong quản lý nước mưa đô thị là tài chính, nhập lụt và ô nhiễm. Để giải quyết các thách thức này, thu phí thoát nước mưa và phát triển cơ sở hạ tầng xanh, đang được triển khai tại Mỹ và một số địa phương ở Canada, có thể là các giải pháp khả thi và hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.
  Thông qua việc nghiên cứu tài liệu Báo cáo "Các giải pháp mới để quản lý nước mưa bền vững ở Canada" nói trên, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã biên dịch thành cuốn tổng luận "Các giải pháp quản lý nước mưa bền vững - Kinh nghiệm của Canada" để phục vụ cán bộ nghiên cứu, quản lý trong và ngoài ngành xây dựng và các độc giả quan tâm.
  Nội dung Tổng luận gồm 3 phần:
  - Phần I: Thiết lập dịch vụ quản lý nước mưa bền vững
  - Phần II: Bộ công cụ quản lý thoát nước bền vững dành cho các chính quyền địa phương
  - Phần III: Các nghiên cứu điển hình: Kinh nghiệm quản lý nước mưa của một số thành phố ở Mỹ và Canada.

  Số trang: 62

 • Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II (TTCD.1358)

  Tác giả: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II (TTCD.1358)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II - VUPA 2020 là sự tiesp bước thành công của mùa giải lần thứ nhất - VUPA 2018. Đây là giải thưởng được Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam thành lập, với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia nhằm vinh danh các đồ án quy hoạch xuất sắc có tính sáng tạo, đổi mới, các dự án đã được đầu tư xây dựng, quản lý tốt và các ấn phẩm sách, báo về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị có chất lượng và có tác động xã hội tích cực. Giải thưởng cũng đồng thời tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều hoạt động và thành tựu trong công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường tại các đô thị trên cả nước...

  Số trang: 226