Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An (BCTK.0690)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: Nghệ An
Loại tài liệu:
Số trang: 29
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: BCTK

Tóm tắt nội dung:
Thực hiện Công văn số 5857/BXD-KHTC ngày 07/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021; Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành