Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đánh giá về quản lý năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại một số nước ASEAN và đề xuất một số chính sách quản lý năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân tại Việt Nam. Mã số: RD 69-17 (KQNC.2303)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 199
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá về các quy định quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại một số nước trong khu vực ASEAN, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất một số chính sách quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân tại Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành