Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phân tích quy định về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân của một số nước ASEAN, trọng tâm quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục, cơ quan quản lý cấp chứng chỉ hành nghề; đề xuất các quy định tại Việt Nam (KQNC.2304)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 128
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
Thông qua nghiên cứu, phân tích các quy định của  một số nước ASEAN như Indonesia, Malaysia, Philippine về quản lý hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, trọng tâm là các quy định cụ thể về phát triển nghề nghiệp liên tục, về tổ chức quản lý cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân; nghiên cứu quy định trong Hiệp định khung về thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn xây dựng trong ASEAN. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị, đề xuất một số quy định cụ thể về phát triển nghề liên tục và tổ chức quản lý cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân tại Việt Nam; đề xuất các nội dung chính kiến nghị Bộ Xây dựng và các cấp có thẩm quyền để đưa vào chương trình các phiên họp phù hợp của ASEAN để tiến tới công nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành