Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu việc lập định mức chi phí tư vấn theo thời gian (man-month) cho các dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2302)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 170
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Đánh giá thực trạng các phương pháp tính chi phí tư vấn hiện nay tại Việt Nam; phân tích phương pháp tính chi phí tư vấn của một số nước, một số dự án cụ thể; 
- Phân tích các yếu tố liên quan đến việc lập định mức chi phí tư vấn theo thời gian (man-month) đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Đề xuất phương thức xác lập chi phí tư vấn theo thời gian đối với một số công trình xây dựng điển hình

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành