Tìm kiếm nâng cao

 • Luật về hành nghề kiến trúc của Liên bang Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN - BXDS
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật về hành nghề kiến trúc của Liên bang Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật về hành nghề kiến trúc của Liên bang Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung.
  Chương II: Việc cấp phép hành nghề kiến trúc.
  Chương III: Quyền hạn và nghĩa vụ của các công dân và pháp nhân hành nghề kiến trúc.
  Chương IV: Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc.
  Chương V: Quy chế sửa đổi thiết kế kiến trúc và công trình kiến trúc.
  Chương VI: Thẩm quyền của các cơ quan kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị và các tổ chức (hiệp hội) nghề mghiệp - sáng tác của các kiến trúc sư.
  Chương VII: Trách nhiệm đối với sự vi phạm luật này.
  Chương VIII: Các quy định cuối cùng

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 3

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 3

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có các nội dung sau:
  - Một phương pháp xác xuất để hoạch định chương trình kiểm tra các công trình biển đã xây dựng.
  - Xác định trạng thái ứng xuất - biến dạng động của vật thể nổi di động chịu tải trọng sóng bằng phương pháp phân tử hữu hạn.
  - Nghiên cứu giải pháp công nghệ hạ thuỷ, vận chuyển, đánh chìm khối chân đế một số công trình biển cố định điển hình trong điều kiện thềm lục địa Việt Nam..

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 2

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có các nội dung sau:
  - Sử dụng các phương pháp phân tích hoá lý hiện đại nghiên cứu đá xi măng và bê tông.
  - Xác định khe hở nhỏ nhất trong ổ trượt thuỷ tĩnh.
  - Khe nứt của dầm bê tông tiết diện chữ nhật cốt kép.
  - Thiết bị đúc ly tâm ống bê tông cốt thép.
  - Mặt phân cách ở thượng lưu công trình tháo lũ kết hợp..

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 1

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có các nội dung sau:
  - Về sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc.
  - Cách xác định hệ số đàn hồi của nền và khả năng chịu tải của móng cọc.
  - Công tác bố trí trắc địa khi xây nhà.
  - Đánh giá độ chính xác các trị số đo bằng GPS.
  - Tính toán bản tròn làm việc ngoài giới hạn đàn hồi.
  - Cốp pha nhà nhiều tầng.
  - Công nghệ kiểm tra trong xây dựng..

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 1

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có các vấn đề sau:
  - Tự động hoá tính toán cầu tầu trên cơ sở quy phạm ngành.
  - Tính toán nước va có tính đến đặc tính của tuabin.
  - Phân biệt các tác động chính của sông lên tấm phủ mái nghiêng.
  - Mô hình toán-tin học trong tính toán tổn thất thuỷ lực.
  - Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trạng thái ứng suất-biến dạng của nền đường có cốt mềm nằm ngang..

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên 1999

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên 1999

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các lĩnh vực sau: Kiến trúc ; Xây dựng; Quy hoạch; Thông tin và Giới thiệu giải thưởng

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 12 của Trường đại học Xây dựng

  Tác giả: Trường Đại học Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 12 của Trường đại học Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 12 của Trường đại học Xây dựng

  Tác giả: Trường Đại học Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tiểu ban chủ nghĩa Mác-Lênin>
  2. Tiểu ban khoa học cơ bản.
  3. Tiểu ban kiến trúc.
  4. Tiểu ban xây dựng dân dụng và công nghệ.
  5. Tiểu ban xây dựng cầu và đường.
  6. Tiểu ban Xây dựng công trình thuỷ.
  7. Tiểu ban xây dựng công trình biển.
  8. Tiểu ban Môi trường.
  9. Tiểu ban Vật liệu xây dựng.
  10. Tiểu ban cơ điện xây dựng.
  11. Tiểu ban kinh tế và QTKD xây dựng

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long,Hội thảo về vật liệu cho nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: UBND tỉnh Đồng Tháp
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Đồng Tháp
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: Đồng Tháp
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long,Hội thảo về vật liệu cho nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: UBND tỉnh Đồng Tháp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Vật liệu xây dựng.
  Phần II: Kết cấu và giải pháp.
  Phần III: Cơ chế và chính sách

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 2,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 2,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Quyển 2 là bản dịch toàn văn Lệnh của Tổng thống về thi hành Luật quy hoạch đô thị. Lệnh này có 7 chương, trong đó tên 6 chương giống như của Luật. Vào tháng 7/1971 Lệnh này đã được sửa đổi toàn bộ và từ năm 1971 đến 1996 Lệnh này đã qua 27 lần sửa đổi một số điều.

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 1,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 1,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Các quy định chung.
  Chương 2: Quy hoạch đô thị.
  Chương 3: Thực hiện các dự án quy hoạch đô thị.
  Chương 4: Các chi phí .
  Chương 5: Hội đồng quy hoạch đô thị .
  Chương 6: Các quy định phụ.
  Chương 7: Quy định về hình phạt.

  Số trang: 0

 • Báo cáo tóm tắt kế hoạc hành động đa dạng sinh học của Việt Nam

  Tác giả: Cục Môi trường
  Nhà xuất bản: Cục Môi trường
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tóm tắt kế hoạc hành động đa dạng sinh học của Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tóm tắt kế hoạc hành động đa dạng sinh học của Việt Nam

  Tác giả: Cục Môi trường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Các bài diễn văn khai mạc .
  Chương II: Con đường phía trước.
  Chương III: Các bài tham luận tại hội thảo:
  1- Chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học tại Việt Nam và Đông Nam Á.
  2- Ba năm thực hiện kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam (1996-1998).
  3- Đánh giá kế hoạch hành động của đa dạng sinh học của Việt Nam.
  4- Ba năm thực hiện kế hoạch hành động ĐDSH của Việt Nam.
  5- Thực hiện kế hoạch hành động ĐDSH của Việt Nam ..

  Số trang: 0

 • Dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam,Phân tích chi ngân sách Nhà nước và viện trợ phát triển chính thức

  Tác giả: Liên hợp quốc tại Việt Nam-Bộ lao động, thương binh và xã hội
  Nhà xuất bản: Liên hợp quốc tại Việt Nam-Bộ lao động, thương binh và xã hội
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam,Phân tích chi ngân sách Nhà nước và viện trợ phát triển chính thức

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam

  Tác giả: Liên hợp quốc tại Việt Nam-Bộ lao động, thương binh và xã hội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Bối cảnh.
  Chương II: Bối cảnh kinh tế vĩ môi.
  Chương III: Tổng quan về ngân sách nhà nước.
  Chương IV: Ngành giáo dục.
  Chương V: Ngành y tế.
  Chương VI: Dân số và kế hoạch hoá gia đình.
  Chương VII: Nước sạch và vệ sinh nôn thôn.
  Chương VIII: Các dịch vụ bảo trợ xã hội.
  Chương IX: Viện trợ phát triển chính thức.
  Chương X: Các nghiên cứu điển hình cấp tỉnh.
  Chương XI: Tiến triển thực hiện các mục tiêu của sáng kiến 20/20 và triển vọng cơ cấu lại ngân sách.
  Chương XII: Kết luận

  Số trang: 0

 • Hướng tới tương lai,Báo cáo đánh giá chung về tình hình Việt Nam

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Liên hợp quốc tại Việt Nam
  Nhà xuất bản: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Liên hợp quốc tại Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng tới tương lai,Báo cáo đánh giá chung về tình hình Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng tới tương lai

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Liên hợp quốc tại Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Chương trình phát triển.
  Chương II: Hiện đại hoá và công nghiệp hoá.
  Chương III: Tình hình nghèo đói.
  Chương IV: Quản lý uốc gia.
  Chương V: Dân số.
  Chương VI: Lao động.
  Chương VII: Sức khoẻ và dinh dưỡng.
  Chương VIII: Giáo dục cơ sở.
  Chương X: Phát triển nông thôn.
  Chương X: Quản lý môi trường và tài nguyên.
  Chương XI: Kết luận

  Số trang: 0

 • Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam,Hồ sơ các chương trình phát triển

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình phát triển của Liên hợp quốc
  Nhà xuất bản: Bộ Kế hoạch và đầu tư; Chương trình phát triển của Liên hợp quốc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam,Hồ sơ các chương trình phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình phát triển của Liên hợp quốc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Phát triển con người ở Việt Nam.
  2- Tình hình phát triển kinh tế-xã hội gần đây và những thách thức trong tương lai.
  3- Chương trình phát triển của quốc gia.
  4- Huy động nguồn tài trợ của nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển.
  5- Các khuôn khổ quản lý và điều phối ODA.
  - Các nhà tài trợ song phương.
  - Các tổ chức tài trợ đa phương và tổ chức phi chính phủ

  Số trang: 0

 • Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tác giả: Lê Đức An...
  Nhà xuất bản: `Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia - Tổng cục du lịch
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tác giả: Lê Đức An...

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Các vấn đề chung về du lịch và môi trường - 1- Các khái niệm chung về du lịch - 2- Các vấn đề liên quan giữa môi trường và phát triển du lịch.
  - Chương II: Thủ tục đánh giá tác động môi trường dự án phát triển du lịch.
  - Chương III: Tiến hành đánh giá tác động môi trường cho Dự án phát triển du lịch.
  - Chương IV: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển du lịch.
  - Chương V: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển du lịch và giám sát các tác ddộng môi trường.
  - Chương VI: Đánh giá tác động môi trường chiến lược cho phát triển du lịch

  Số trang: 0