Tìm kiếm nâng cao

 • Những thông tin thiết yếu về sản phẩm và kỹ thuật sản xuất, lắp đặt cửa nhựa

  Tác giả: Công ty xây dựng bưu điện - Tổng công ty bưu chính viễn thông VN
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng bưu điện
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những thông tin thiết yếu về sản phẩm và kỹ thuật sản xuất, lắp đặt cửa nhựa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những thông tin thiết yếu về sản phẩm và kỹ thuật sản xuất, lắp đặt cửa nhựa

  Tác giả: Công ty xây dựng bưu điện - Tổng công ty bưu chính viễn thông VN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tác giả: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tác giả: Viện KHKT xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Cảng biển nước sâu và khu công nghiệp phức hợp Dung Quất

  Tác giả: Thông tin KHCN môi trường Quảng Ngãi
  Nhà xuất bản: Thông tin KHCN môi trường Quảng Ngãi
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: Quảng Ngãi
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cảng biển nước sâu và khu công nghiệp phức hợp Dung Quất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cảng biển nước sâu và khu công nghiệp phức hợp Dung Quất

  Tác giả: Thông tin KHCN môi trường Quảng Ngãi

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu quá trình hình thành dự án, mức độ, quy mô của dự án cũng như các yêu cầu về đầu tư cho khu công nghiệp phức hợp Dung Quất mà hiện nay dự án đang trở thành một vấn đề thời sự về kinh tế và xã hội, không những đối với Quảng Ngãi mà còn đối với mọi người dân Việt Nam, cũng như đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

  Số trang: 0

 • Sơn và chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hãng sơn KOVA
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn và chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn và chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu loại sơn chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Số trang: 0

 • Những vấn đề gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận bao gồm các vấn đề:
  1. Tăng cường quản lý gọi thầu đấu thầu, đảm bảo chất lượng công trình.
  2. Cần tăng cường sự giám sát quản lý của chính quyền đối với gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng.
  3. Một số kiến nghị về công tác gọi thầu đấu thầu hiện nay.
  4. Một số biện pháp cải tiến và tăng cường công tác gọi thầu đấu thầu công trình.
  5. Cải tiến phương pháp gọi thầu đấu thầu dự án công trình.
  6. Thẩm tra trước tư cách: Thiết thực bảo vệ quyền lợi của người gọi thầu và đơn vị đấu thầu.
  7. Trúng thầu theo giá thấp nhất - Hiện thực và xu thế.
  8. Một số ý kiến về giá sàn..

  Số trang: 0

 • Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học công nghệ
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm những vấn đề sau:
  1. ` Tiêu chuẩn hoá xây dựng` trong giai đoạn đổi mới hội nhập.
  2. Ban kỹ thuật kết cấu BTCT và khối xây với công tác xây dựng bộ tiêu chuẩn chuyên ngành.
  3. Giới thiệu về dự thảo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép (soát xét TCVN 5575-1991).
  4. Sử dụng tiêu chuẩn trong các dự án.
  5. Nghiên cứu xây dựng đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn hoá xây dựng về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  6. Một số ý kiến thảo luận về đổi mới hệ thống tiêu chuẩn kết cấu và công nghệ xây dựng..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  Phần mở đầu.
  - Chương I: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương II: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án.
  - Chương III: Bố cục quy hoạch kiến trúc.
  - Chương IV: Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương V: Kinh tế xây dựng.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn,Hội thảo khoa học

  Tác giả: ĐH Kiến trúc HN, Hội môi trường XD Việt Nam, Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN, Hội môi trường XD Việt Nam...
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: ĐH Kiến trúc HN, Hội môi trường XD Việt Nam, Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  Phần I: Môi trường đô thị: 1. Nghiên cứu dự báo diễn biến môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2020; 2. Diễn biến tình hình quản lý chất thải rắn ở các đô thị Việt Nam; 3. Nghiên cứu phát triển công nghệ xây dựng theo cơ chế phát triển sạch và hạn chế ảnh hưởng biến đoỏi khí hậu...
  - Phần II: Môi trường công nghiệp: 1. Phương pháp xác định nồng độ cực đại Cmax và khoảng cách Xmax từ nguồn thải đến điểm có nồng độ cực đại trên trục gió trong mô hình Gauss dùng tính toán khuyếch tán chất ô nhiễm từ nguồn điểm cao; 2. Thực trạng môi trường lao động một số ngành ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên; 3. Phân tích nhận xét các công thức tính độ nâng cao dòng khí thải sau khi ra khỏi miệng ống khói...
  - Phần III: Môi trường nông thôn: 1. Hiện trạng và các giải pháp nhằm cải thiện ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề Bắc Bộ; 2. Một số vấn đề khai thác năng lượng bức xạ mặt trời trong sử dụng năng lượng sạch bảo vệ môi trường; 3. Các loại thiết bị khí sinh học để xử lý chất thải ứng dụng cho nông thôn..

  Số trang: 0

 • Đấu thầu trong xây dựng - những tồn tại và bức xúc,Hội thảo

  Tác giả: Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đấu thầu trong xây dựng - những tồn tại và bức xúc,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đấu thầu trong xây dựng - những tồn tại và bức xúc

  Tác giả: Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Đấu thầu trong xây dựng - những tồn tại và bức xúc.
  2. Đấu thầu thi công phải phù hợp với cơ chế thị trường.
  3. Về tình hình thực hiện và triển khai quy chế đấu thầu theo Nghị định 88/CP và 14/CP.
  4. Đấu thầu, vấn đề bức xúc, quan tâm của các Nhà thầu trong xây dựng cơ bản hiện nay.
  5. Vấn đề đấu thầu và chất lượng công trình xây dựng.
  6. Những cơ chế thúc đẩy phá giá trong đấu thầu..

  Số trang: 0

 • Khoá tập huấn: Hợp đồng thiết kế - cung ứng thiết bị vật tư - xây dựng (EPC)

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Uỷ ban hợp tác Việt Nam-Quebec
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Uỷ ban hợp tác Việt Nam-Quebec
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khoá tập huấn: Hợp đồng thiết kế - cung ứng thiết bị vật tư - xây dựng (EPC)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khoá tập huấn: Hợp đồng thiết kế - cung ứng thiết bị vật tư - xây dựng (EPC)

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Uỷ ban hợp tác Việt Nam-Quebec

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm: 1. Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EPC).
  2. Quản lý hợp đồng EPC.
  3. Hợp đồng tổng thầu EPC

  Số trang: 0

 • Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề cập đến các vấn đề sau:
  1. Hiện trạng về chất lượng nhà chung cư nhiều tầng tại các thành phố lớn của Việt Nam.
  2. Khai thác sử dụng quỹ nhà ở tập thể nhiều tầng tại Hà Nội.
  3. Một số kinh nghiệm về xây dựng nhà chung cư tại TP Hồ Chí Minh.
  4. Chương trình phát triển và quản lý nhà ở chung cư cao tầng.
  5. Một số tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà ở tập thể nhiều tầng

  Số trang: 0

 • Phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam,Hội thảo

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
  2. Tương quan ngành xi măng Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới.
  3. Suy nghĩ về quan điểm và tương quan phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam theo vùng lãnh thổ.
  4. Vài suy nghĩ về chính sách phát triển xi măng Việt Nam trong những năm tới.
  5. .Đánh giá hiện trạng xi măng lò đứng VN.
  6. Công nghệ xi măng VN hiện nay và phương hướng phát triển.
  7. Đánh giá năng lực tư vấn và các giải pháp định hướng nâng cao năng lực tư vấn đầu tư các công trình xi măng..

  Số trang: 0

 • Công tác quản lý Nhà nước Ngành Xây dựng,Báo cáo chuyên đề

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công tác quản lý Nhà nước Ngành Xây dựng,Báo cáo chuyên đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công tác quản lý Nhà nước Ngành Xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  1. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch và công trình công cộng.
  2. Chương trình xây dựng và phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến 2010 và 2020.
  3. Một số ý kiến về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng ở các tỉnh, thành phố.
  4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển nhà 6 tháng đầu năm 2002.
  5. Công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng ở các địa phương

  Số trang: 0

 • Lộ trình đổi mới cơ chế quản lý giá xây dựng,Chuyên đề

  Tác giả: Dương Văn Cận
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lộ trình đổi mới cơ chế quản lý giá xây dựng,Chuyên đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lộ trình đổi mới cơ chế quản lý giá xây dựng

  Tác giả: Dương Văn Cận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - I. Giá xây dựng - Theo quan điểm hội nhập thông lệ quốc tế.
  - II. Những định hướng chủ yếu và giải pháp trong lĩnh vực lập và quản lý giá xây dựng: 1. Hoàn thiện các thể chế của công tác quản lý chi phí, giá xây dựng đồng bộ phù hợp với nền kinh tế Việt Nam thời kỳ đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường; 2. Dẫn dắt cơ chế cạnh tranh vào thể chế quản lý giá xây dựng theo công trình, xác định quyền định đoạt giá là quyền của người mua và người bán dựa trên quy luạt cung cầu của thị trường; 3.Thực hiện phương pháp `quản lý gián tiếp` trong quản lý chi phí và giá xây dựng; quản lý chi phí linh hoạt; 4. Xây dựng lại thể chế quản lý hình thành chi phí và giá xây dựng công trình theo nguyên tắc `thất thể hoá`; 5.Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng `Kỹ sư định giá xây dựng`...; 6. Từng bước hình thành và phát triển tổ chức tư vấn chi phí giá xây dựng theo công trình

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng và Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế AFC
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất. Đây là triển lãm định kỳ hàng năm của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trương và chỉ đạo. Giới thiệu những thành quả, sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc, xây dựng dân dụng, công nghiệp , vật liệu XD, trang trí nội thất..

  Số trang: 0