Tìm kiếm nâng cao

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng và Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế AFC
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2002 về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất. Đây là triển lãm định kỳ hàng năm của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng chủ trương và chỉ đạo. Giới thiệu những thành quả, sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc, xây dựng dân dụng, công nghiệp , vật liệu XD, trang trí nội thất..

  Số trang: 0

 • Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng,Hội nghị chuyên đề

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng,Hội nghị chuyên đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng của Bộ Xây dựng.
  - Phần thứ hai: Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại các địa phương.
  - Phần thứ ba: Một số vấn đề sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng ( Thay thế Nghị định 15/CP ngày 04/3/1994).
  - Dự thảo sửa đổi Nghị định 15/CP

  Số trang: 0

 • Ngành xây dựng nghênh đón thời đại kinh tế tri thức,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ngành xây dựng nghênh đón thời đại kinh tế tri thức,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ngành xây dựng nghênh đón thời đại kinh tế tri thức

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề cập các vân đề sau:
  1- Nghênh đón thách thức của thời đại kinh tế tri thức, chấn hưng ngành công nghiệp xây dựng.
  2- Ngành công nghiệp xây dựng nghênh đón những thách thức của kinh tế tri thức.
  3- Kinh tế tri thức và sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng Trung Quốc.
  4- Kinh tế tri thức và vấn đề phân định cổ phần kỹ thuật của đơn vị thiết kế xây dựng.
  5- Hệ thống sáng tạo và công trình kiến trúc thông minh trong thời đại kinh tế tri thức.
  - 6- Thời đại kinh tế tri thức đã giải phóng và trả lại giá trị cho vai trò của kiến trúc sư.
  7- Kinh tế tri thức và công cuộc công nghiệp hoá ngành nhà ở Trung Quốc.
  8- Sự định vị và chuyển đổi mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp xi măng trong thời đại kinh tế mới-.
  9- Kinh tế tri thức dẫn tới đổi mới công tác quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp

  Số trang: 0

 • Hội thảo Pháp-Việt về lĩnh vực môi trường: rác thải, không khí, nước thải

  Tác giả: Bộ KH,CN và môi trường, BXD, ĐSQ Pháp
  Nhà xuất bản: Bộ KH,CN và môi trường, BXD, ĐSQ Pháp
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Pháp-Việt về lĩnh vực môi trường: rác thải, không khí, nước thải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Pháp-Việt về lĩnh vực môi trường: rác thải, không khí, nước thải

  Tác giả: Bộ KH,CN và môi trường, BXD, ĐSQ Pháp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các báo cáo chuyên đề:
  1. Giới thiệu về chính sách môi trường của Việt Nam.
  2. Giới thiệu về chính sách quản lý rác thải tại Pháp.
  3. Hiện trạng và giải pháp quản lý tổng thể rác thải bệnh viện ở Việt Nam.
  4.Xử lý chất thải bệnh viện bằng phương pháp nghiền và khử trùng.
  5. Xử lý chất thải sinh hoạt đô thị và đồng hoá bằng tái sử dụng và ủ vi sinh..

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Kết cấu và công nghệ xây dựng vùng ven biển Bắc-Việt Nam,Tuyển tập báo cáo

  Tác giả: Hội Kết cấu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Kết cấu và công nghệ xây dựng vùng ven biển Bắc-Việt Nam,Tuyển tập báo cáo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Kết cấu và công nghệ xây dựng vùng ven biển Bắc-Việt Nam

  Tác giả: Hội Kết cấu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có các báo cáo chuyên đề sau:
  1. Tình hình phát triển kết cấu xây dựng trên địa bàn Hải Phòng.
  2. Báo cáo của Sở Khoa học công nghệ và môi trường TP Hải Phòng.
  3. Một số thành tựu đã đạt được về khoa học kết cấu trong thiết kế và xây dựng công trình thuỷ lợi của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
  4. Báo cáo của Sở Công nghiệp TP Hải Phòng.
  5. Dự án xây dựng cầu Bính-Qua sông Cấm-TP Hải Phòng..

  Số trang: 0

 • Hội thảo kết cấu và công nghệ xây dựng mới ở Việt Nam

  Tác giả: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo kết cấu và công nghệ xây dựng mới ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo kết cấu và công nghệ xây dựng mới ở Việt Nam

  Tác giả: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá các dạng kết cấu và những công nghệ mới trong xây dựng được áp dụng tại Việt Nam trong những năm qua. Bàn phương hướng cho các hoạt động: nghiên cứu, chế tạo, cải tiến, sử dụng, quản lý và nhập ngoại các dạng kết cấu và công nghệ xây dựng mới cho những năm tới. Nội dung bao gồm các vấn đề sau:
  1. Bảo tồn và phát triển- Nhìn từ góc độ một vài dự án xây dựng giao thông.
  2. Xác định các kiểu cầu cho cầu Thanh Trì.
  - 3. Phát triển công nghệ cầu dây văng tại Việt Nam.
  4. Cảng nước sâu Cái Lân với công nghệ thi công tiên tiến và hiện đại.
  5. Cầu dây văng trên đường giao thông nông thôn..

  Số trang: 0

 • Xu thế phát triển của đô thị trong thời đại kinh tế tri thức,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xu thế phát triển của đô thị trong thời đại kinh tế tri thức,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xu thế phát triển của đô thị trong thời đại kinh tế tri thức

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận giới thiệu các nội dung sau:
  1. Những đặc trưng cơ bản của kinh tế tri thức.
  2. Bàn về một số xu thế phát triển của xã hội và đô thị trong thời đại kinh tế tri thức.
  3. Bàn về mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển giữa kinh tế tri thức và xây dựng đô thị.
  4. Kinh tế tri thức và xây dựng đô thị.
  5. Bàn về cơ sở khoa học công nghệ đô thị trong thời đại kinh tế tri thức.
  6. Thành phố Trung Quốc: Chiếm điểm cao khống chế trong phát triển kinh tế tri thức

  Số trang: 0

 • Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005 của Bộ Xây dựng tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Số trang: 0

 • Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung các báo cáo về:
  1. Một số vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2010.
  2. Một số giải pháp tài chính phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay.
  3. Chính sách tín dụng ngân hàng đối với lĩnh vực nhà ở.
  4. Chăm lo nhà ở cho công nhân, viên chức và lao động là thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn.
  5. Hiện trạng và vấn đề quản lý sử dụng đất ở với chương trình phát triển nhà ở Việt Nam.
  6. Phát triển nhà ở trong kinh tế thị trường.
  7. Phát triển nhà ở những vấn đề đặt ra..

  Số trang: 0

 • Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung bản đề cương về một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà được trình bày tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Số trang: 0

 • 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III),Thiết kế để xây dựng bằng công nghệ và vật liệu mới tiên tiến EVG 3D Panels (Công nghệ xây dựng Cộng hoà áo)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III),Thiết kế để xây dựng bằng công nghệ và vật liệu mới tiên tiến EVG 3D Panels (Công nghệ xây dựng Cộng hoà áo)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bốn mươi mốt 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 41 mẫu nhà thiết kế để xây dựng bằng vật liệu EVG 3D Panels cho các loại nhà: Nhà nông thôn; Nhà trên sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (7 mẫu); Nhà ở thị xã và thành phố (20 mẫu); Nhà apartment 5 tầng (5 mẫu); Trường học ; Một cụm chung cư căn hộ: 2,3,4 và 5 lầu; Brochures. Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu những sản phẩm mới ưu việt cho ngành xây dựng EVG 3D Panel

  Số trang: 0

 • Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 15 mẫu nhà ở khẩn cấp và nhà ở định cư lâu dài kết hợp một số công trình phục vụ công cộng được nghiên cứu cho các vùng nông thôn khác nhau của các tỉnh miền Trung, giải quyết vấn đề nhà ở sau lũ lụt

  Số trang: 0

 • Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long,Mẫu thiết kế chọn lọc

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long,Mẫu thiết kế chọn lọc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 20 mẫu nhà ở được nghiên cứu cho các vùng địa lý đặc trưng khác nhau của Đồng bằng sông Cửu Long

  Số trang: 0

 • Một số mẫu nhà ở đô thị,Tập 2

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mẫu nhà ở đô thị,Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mẫu nhà ở đô thị

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu một số mẫu nhà ở đô thị phục vụ Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III.

  Số trang: 0

 • Một số mẫu nhà ở đô thị.,Tập 1

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mẫu nhà ở đô thị.,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mẫu nhà ở đô thị.

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu một số mẫu nhà ở đô thị phục vụ Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III.

  Số trang: 0