Tìm kiếm nâng cao

 • Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 15 mẫu chung cư cao tầng từ cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở chung cư cao tầng điển hình dành cho người có thu nhập trung bình năm 2001.

  Số trang: 0

 • Ba luật lớn và một số văn bản pháp quy về xây dựng của Trung Quốc,Luật Xây dựng nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ba luật lớn và một số văn bản pháp quy về xây dựng của Trung Quốc,Luật Xây dựng nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ba luật lớn và một số văn bản pháp quy về xây dựng của Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có các chương sau:
  - Chương I: Quy định chung.
  - Chương II: Cho phép xây dựng.
  - Chương III: Giao thầu và nhận thầu công trình xây dựng.
  - Chương IV: Giám sát và quản lý xây dựng.
  - Chương V: Quản lý an toàn sản xuất trong xây dựng.
  - Chương VI: Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  - Chương VII: Trách nhiệm pháp luật.
  - Chương VIII: Quy định phụ

  Số trang: 0

 • Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa kỳ về thương mại

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa kỳ về thương mại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa kỳ về thương mại

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Chương I: Thương mại hàng hoá.
  - Chương II: Quyền sở hữu trí tuệ.
  - Chương III: Thương mại dịch vụ.
  - Chương IV: Phát triển quan hệ đầu tư.
  - Chương V: Tạo thuận lợi cho kinh doanh.
  - Chương VI: Các quy định liên quan tới tính minh bạch, công khai và quyền khiếu kiện.
  - Chương VII: Những điều khoản chung.
  - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân,Tuyển tập báo cáo khoa học

  Tác giả: Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình XD, Viện KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân,Tuyển tập báo cáo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình XD, Viện KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các báo cáo sau:
  - Rủi ro trong thiết kế công trình bê tông cốt thép.
  - Sự cố công trình do động đất Điện Biên Phủ: cơ chế, nguyên nhân và giải pháp sửa chữa.
  - Về sự cố một số công trình thuỷ lợi ở Việt Nam, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  - Sự cố công trình nhìn từ góc độ phân tích động lực.
  - Sửa chữa hư hỏng mái công trình bê tông cốt thép kích thước lớn do nguyên nhân thấm dột.
  - Ảnh hưởng của độ mở rộng vết nứt đến quá trình rỉ của cốt thép trong bê tông- - Nguyên nhân gây thấm hầm băng tải than nhà máy nhiệt điện.
  - Hư hỏng kết cấu BTCT tại công trình K 67 - nguyên nhân và biện pháp sửa chữa..

  Số trang: 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học hướng tới hội nhập quốc tế,Hội thảo khoa học

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học hướng tới hội nhập quốc tế,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học hướng tới hội nhập quốc tế

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có các vấn đề sau:
  - Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
  - Định hướng đào tạo sau đại học tại các trường đại học ở Canada trong kỷ nguyên toàn cầu hoá.
  - Lựa chọn mô hình đào tạo kiến trúc sư thích hợp với xu thế hội nhập khuc vực và toàn cầu hoá.
  - Xung quanh nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư.
  - Tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế về chất lượng đào tạo..

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học (Chào mừng 40 năm truyền thống đào tạo)

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học (Chào mừng 40 năm truyền thống đào tạo)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học (Chào mừng 40 năm truyền thống đào tạo)

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Đề tài khoa học cấp nhà nước:
  1. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thích hợp phục vụ công nghiệp hoá xây dựng nhà ở Việt Nam đến năm 2010.
  2. Mô hình và giải pháp quy hoạch, kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng của Việt Nam.
  - Đề tài khoa học cấp ngành:
  3. Nghiên cứu mô hình và giải pháp kiến trúc các điểm dân cư nông thôn thuộc 6 vùng sinh thái.
  4. Giải pháp quy hoạch và thiết kế thị tứ.
  5. Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước..
  - Đề tài khoa học cấp cơ sở - 14. Ưng dụng những tiến bộ KHKT công nghệ và vật liệu mới là khâu then chốt trong công nghiệp hoá xây dựng nhà ở.
  15. Về quy hoạch tổ chức không gian khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
  16. Môi trường kinh tế-kỹ thuật với kiến trúc...

  Số trang: 0

 • Trung quốc: Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung quốc: Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung quốc: Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần I: Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  - Phần II: Bộ Xây dựng Trung Quốc giới thiệu `Điều lệ`:
  1. Điều lệ đầu tiên quy phạm chất lượng công trình xây dựng trong 50 năm đầu của nước Trung Hoa mới.
  2. Tăng cường quy phạm. Quản lý nghiêm ngặt.
  3. Nghiêm túc quản triệt Điều lệ, tăng cường giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn bắt buộc về xây dựng công trình.
  - Phần III: Trung Quốc quán triệt triển khai `Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng`:
  1. Vũ khí mạnh mẽ bảo đảm chất lượng công trình xây dựng.
  2. Quy phạm hành vi của các bên. Xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ.
  3. Tăng cường chế độ chính quyền giám sát quản lý chất lượng.
  4. Nghiêm khắc trừng phạt các loại hành vi vi phạm pháp luật

  Số trang: 0

 • Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tác giả: Nguyễn Trọng Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-1/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tác giả: Nguyễn Trọng Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình phát triển ngành cấp nước 1991-2000 - II. Phương hướng phát triển 2001-2020 - III. Một số chính sách và giải pháp nhằm phát triển ngành cấp nước Việt Nam - - Về nguồn nước và quản lý tài nguyên nước - - Về tổ chức quản lý vận hành - - Về nguồn vốn đầu tư.

  Số trang: 0

 • Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  1. Triển khai thiết kế đô thị. Nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
  2. Một số vấn đề về thiết kế đô thị.
  3. Đối sách thiết kế không gian công cộng đô thị có chất lượng cao.
  4. Nét đặc sắc đô thị và thiết kế đô thị.
  5. Tìm hiểu lý luận về toàn bộ lộ trình thiết kế đô thị.
  6. Đối tượng, quá trình sáng tác và đặc trưng tư duy của thiết kế đô thị.
  7. Tích cực đẩy mạnh thiết kế đô thị. Nâng cao phẩm chất môi trường đô thị.< br> 8. Tích cực triển khai thiết kế đô thị. Nghiêm túc tạo dựng hình tượng đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo chất lượng xây dựng trong thời kỳ mới

  Tác giả: Bộ Xây dựng - Hội xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng - Hội xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chất lượng xây dựng trong thời kỳ mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chất lượng xây dựng trong thời kỳ mới

  Tác giả: Bộ Xây dựng - Hội xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Quản lý chất lượng trong tình hình mới.
  2. Những đổi mới về pháp lý trong quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  3. Vai trò của khoa học công nghệ với vấn đề nâng cao chất lượng xây dựng, hạn chế ô nhiễm môi trường.
  4. Chất lượng xây dựng công trình giao thông vận tải.
  5. Chất lượng và quản lý chất lượng xây dựng công trình thuỷ lợi..

  Số trang: 0

 • Luật hợp đồng của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật hợp đồng của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật hợp đồng của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các quy định chung:
  - Chương I: Quy định thông thường.
  - Chương II: Ký kết hợp đồng.
  - Chương III: Hiệu lực của hợp đồng.
  - Chương IV: Thực hiện hợp đồng.
  - Chương V: Thay đổi và chuyển nhượng hợp đồng.
  - Chương VI: Chấm dứt quyền lợi và nghĩa vụ hợp đồng.
  - Chương VII: Những quy định khác .
  Các quy định riêng:
  - Chương IX: Hợp đồng mua bán.
  - Chương X: Hợp đồng cung ứng sử dụng điện, nước, khí đốt và nhiệt năng.
  - Chương XI: Hợp đồng biếu tặng.
  - Chương XII: Hợp đồng vay tiền.
  - Chương XIII: Hợp đồng cho thuê.
  - Chương XIV: Hợp đồng cấp vốn cho thuê.
  - Chương XV: Hợp đồng đặt, nhận làm.
  - Chương XVI: Hợp đồng xây dựng công trình.
  - Chương XVII: Hợp đồng chuyên chở.
  - Chương XVIII: Hợp đồng kỹ thuật.
  - Chương XIX: Hợp đồng bảo quản.
  - Chương XX: Hợp đồng cất giữ .
  - Chương XXI: Hợp đồng uỷ thác.
  - Chương XXII: Hợp đồng uỷ thác mậu dịch.
  - Chương XXIII: Hợp đồng trung gian.
  Quy định phụ

  Số trang: 0

 • Thể chế, pháp chế và cơ chế của nước ngoài về quản lý ngành công nghiệp xây dựng,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thể chế, pháp chế và cơ chế của nước ngoài về quản lý ngành công nghiệp xây dựng,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thể chế, pháp chế và cơ chế của nước ngoài về quản lý ngành công nghiệp xây dựng

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Thể chế, pháp chế và cơ chế của nước ngoài về quản lý ngành công nghiệp xây dựng.
  - Nhiệm vụ quản lý ngành công nghiệp xây dựng của cơ quan chủ quản xây dựng chính quyền các nước.
  - Mô hình của nước ngoài về quản lý năng lực các công ty nhận thầu XD.
  - Quản lý tư vấn công trình ở các nước và khu lãnh thổ công nghiệp phát triển.
  - Phân tích và học tập hệ thống pháp quy quản lý ngành công nghiệp XD của các nước phát triển.
  - Báo cáo tư vấn về thể chế quản lý XD và các chế độ tương quan của Anh.
  - Thể chế quản lý XD và các chế độ tương quan của Xingapo.
  - Xu hướng mới của phương thức XD công trình kết cấu hạ tầng vùng ở nước ngoài

  Số trang: 0

 • Các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng xi măng lò đứng,Hội thảo

  Tác giả: Viện KHCN vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng xi măng lò đứng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng xi măng lò đứng

  Tác giả: Viện KHCN vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng xi măng lò đứng trong tiến trình đổi mới-hội nhập.
  2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất thiết bị và hiệu quả sản xuất kinh doanh các cơ sở xi măng lò đứng.
  3. Một số giải pháp kỹ thuật cơ bản để chế tạo xi măng đạt chất lượng từ PC30 trở lên theo TCVN 2682:1999 có hàm lượng CaO tự do nhỏ hơn 2% bằng công nghệ lò đứng.
  4. Một số giải pháp giảm tiêu hao nhiên liệu trong công nghệ xi măng lò đứng.
  5. Cải tạo, nâng cấp và thay thế hệ thống tự động chế tạo phối liệu trong các dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò đứng.
  6. Hiện trạng và tương lai phát triển của các nhà máy xi măng lò đứng Trung Quốc ..

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất xi măng lò đứng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất xi măng lò đứng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất xi măng lò đứng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nhóm II: áp dụng đối với công nhân thí nghiệm - KCS.
  2. Nhóm III: áp dụng đối với công nhân vận hành các thiết bị phụ trợ và sửa chữa cơ khí.
  3. Nhóm IV: áp dụng đối với công nhân vận hành các thiết bị công nghệ (thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất xi măng)

  Số trang: 0

 • Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung:
  - Điều 1: Xây dựng đô thị ở LB Nga.
  - Điều 2: Các xu hướng chính của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 3: Các đối tượng của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 4: Các chủ thể (người tham gia, đối tác) của hoạt động XD đô thị .
  - Điều 5: Các định mức XD đô thị.
  - Điều 6: Hồ sơ XD đô thị.
  Chương II: Thực hiện hoạt động xây dựng đô thị:
  - Điều 7: Quyền hạn của chủ đầu tư trong hoạt động XD đô thị.
  - Điều 8: Quyền của công dân và những người khác sử dụng các công trình XD đô thị ...
  Chương III: Bảo đảm nhà nước các quyền của chủ thể hoạt động xây dựng đô thị, trách nhiệm do vi phạm luật pháp về XD đô thị của LB Nga.
  Chương IV: Các hợp đồng quốc tế về hoạt động xây dựng đô thị

  Số trang: 0