Tìm kiếm nâng cao

 • Luật CHXHCN Xô Viết Liên bang Nga về hoạt động đầu tư ở CHXHCN Xô Viết LB Nga (với những thay đổi đến ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật CHXHCN Xô Viết Liên bang Nga về hoạt động đầu tư ở CHXHCN Xô Viết LB Nga (với những thay đổi đến ngày 19/7/1995)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật CHXHCN Xô Viết Liên bang Nga về hoạt động đầu tư ở CHXHCN Xô Viết LB Nga (với những thay đổi đến ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung.
  Chương II: Thực hiện hoạt động đầu tư.
  Chương III: Điều chỉnh nhà nước hoạt động đầu tư.
  Chương IV: Đảm bảo quyền của các chủ thể hoạt động đầu tư và bảo vệ đầu tư

  Số trang: 0

 • Thành tựu khoa học công nghệ của ngành Xây dựng trong 50 năm qua

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thành tựu khoa học công nghệ của ngành Xây dựng trong 50 năm qua

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thành tựu khoa học công nghệ của ngành Xây dựng trong 50 năm qua

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thành tựu KHCN ngành Xây dựng trước năm 1945.
  2. Thành tựu KHCN ngành Xây dựng từ năm 1945 đến nay.
  3. Nhận xét chung

  Số trang: 0

 • Kỷ niệm 40 năm (1960-2000) ngày thành lập Tổng công ty lắp máy Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ niệm 40 năm (1960-2000) ngày thành lập Tổng công ty lắp máy Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ niệm 40 năm (1960-2000) ngày thành lập Tổng công ty lắp máy Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tổng công ty lắp máy VN - 40 năm xây dựng và phát triển.
  - Bảng thống kê các phần thưởng cao quý của TCTy trong 40 năm.
  - Thư của Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  - Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với TCTy lắp máy VN.
  - Các đồng chí Tổng giám đốc qua các giai đoạn phát triển.
  - Các anh hùng lao động của TCTy.
  - Một số định hướng phát triển chủ yếu đến năm 2010.
  - LILAMA đã nhận chứng chỉ ISO 9001.
  - Lịch sử hình thành và phát triển giai đoạn đầu của ngành lắp máy..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu về các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực

  Tác giả: Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế
  Nhà xuất bản: Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu về các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu về các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực

  Tác giả: Uỷ ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đường lối đối ngoại theo định hướng hội nhập với kinh tế của thế giới và chính sách kinh tế mở của Đảng và Nhà nước VN trong giai đoạn hiện nay.
  2. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và quá trình hội nhập của VN.
  3. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
  4. Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
  5. Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

  Số trang: 0

 • Khu chế xuất và đặc khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế xuất và đặc khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế xuất và đặc khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1- Cơ sở khoa học và định hướng hình thành phát triển các khu công nghiệp, các khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào VN.
  2- Các khu chế xuất trong chính sách mở cửa.
  3- Khu chế xuất trên thế giới: khả năng, giới hạn và sự áp dụng kinh nghiệm nước ngoài vào VN.
  4- Một số quan điểm thành lập khu chế xuất và đặc khu kinh tế ở VN.
  5- Đặc điểm khu chế xuất ở các nước Đông Nam Á và một số ý kiến đối với VN.
  6- Các đặc khu kinh tế ở Trung Quốc.
  7- Một số chính sách về khu chế xuất thể hiện trong luật đầu tư và những bài học bước đầu từ việc hình thành các khu chế xuất tại VN..

  Số trang: 0

 • Ngành xây dựng Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ngành xây dựng Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ngành xây dựng Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Ngành xây dựng VN vì sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long.
  - Giới thiệu khái quát về Bộ Xây dựng nước CHXHCN Việt Nam.
  - Định hướng của Bộ Xây dựng về mục tiêu chủ yếu phát triển ngành XD đến năm 2000.
  - Dự thảo chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010.
  - Các dự án hợp tác với nước ngoài của các đơn vị BXD.
  - Công nghệ chế tạo vật liệu composite cốt thực vật làm nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long.
  - Cần Thơ tiềm năng và phát triển.
  - Một số định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang..

  Số trang: 0

 • Quá trình lập và quản lý chi phí xây dựng thuộc các dự án đầu tư trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quá trình lập và quản lý chi phí xây dựng thuộc các dự án đầu tư trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quá trình lập và quản lý chi phí xây dựng thuộc các dự án đầu tư trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Báo cáo tổng quan Về đổi mới cơ chế hình thành và quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng.
  - Đổi mới quá trình lập và quản lý chi phí xây dựng.
  - Quá trình lập và quản lý chi phí xây dựng ở công trình xi măng Bút Sơn.
  - Giá xây dựng trong cơ chế thị trường VN

  Số trang: 0

 • Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc Hội thảo.
  2. Thực trạng và các biện pháp nhằm phát triển cấp nước cho các thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn.
  3. Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn - Những thách thức và giải pháp.
  4. Phụ nữ với công tác cấp nước và vệ sinh môi trường.
  5. Điều kiện để tiếp cận tối ưu về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là phải tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn.
  6. Tham luận của Bộ Xây dựng..

  Số trang: 0

 • Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
  - Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
  - Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
  - Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2020.
  - Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị số 40/1998/CT-TTg ngày 14/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị.
  2. Dự thảo Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020.
  3. Các phụ lục:
  - Phụ lục 1: Định hướng phân loại đô thị, phân cấp quản lý đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 2: Định hướng kế hoạch khảo sát và lập quy hoạch XD đô thị đến năm 2005.
  - Phụ lục 3: Định hướng đầu tư và phát triển nhà ở Việt Nam đến năm 2020.
  - Phụ lục 4: Định hướng đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 5: Danh mục các văn bản, quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị dự kiến ban hành và sửa đổi

  Số trang: 0

 • Proceedings of the ICCMC/IBST 2001 International conference on advanced technologies in design, construction and maintenance of concrete structures 28-29 March 2001 Hanoi, Vietnam

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Proceedings of the ICCMC/IBST 2001 International conference on advanced technologies in design, construction and maintenance of concrete structures 28-29 March 2001 Hanoi, Vietnam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Proceedings of the ICCMC/IBST 2001 International conference on advanced technologies in design, construction and maintenance of concrete structures 28-29 March 2001 Hanoi, Vietnam

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Session 1: Analysis and design.
  Session 2: Experiment and construction.
  Session 3: Materials and maintenance

  Số trang: 0

 • Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Tác giả: Hội KHKT xây dựng Việt Nam - Hội công nghiệp bê tông
  Nhà xuất bản: Hội KHKT xây dựng Việt Nam - Hội công nghiệp bê tông
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Tác giả: Hội KHKT xây dựng Việt Nam - Hội công nghiệp bê tông

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần I: Những vấn đề chung:
  1- Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp VLXD Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
  2- Chương trình khung tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
  3- Định hướng phát triển thoát nước đô thị VN đến năm 2020.
  4- Định hướng phát triển kiến trúc VN.
  5- Mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông VN.
  6- Nhiệm vụ phát triển thuỷ lợi tại các vùng của đất nước.
  - Phần II: A- Công nghiệp bê tông.
  1. Vài nét về quá trình phát triển và thành tựu của công nghiệp bê tông VN.
  2- Công nghiệp tiền chế - là xây dựng của tương lai.
  3- Năng lực công nghiệp bê tông VN.
  B- Những đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông, sản phẩm phục vụ chuyên ngành bê tông tiêu biểu của Việt Nam

  Số trang: 0

 • 45 năm (1955-2000) xây dựng và phát triển Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam

  Tác giả: Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 45 năm (1955-2000) xây dựng và phát triển Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bốn mươi lăm 45 năm (1955-2000) xây dựng và phát triển Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam

  Tác giả: Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Sơ đồ tổ chức Công ty.
  - Một số hình ảnh của lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm việc với công ty.
  - Các dịch vụ và phạm vi cung cấp dịch vụ của Công ty.
  Phần II: 45 năm xây dựng và phát triển.
  - VNCC với công tác nghiên cứu KH và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
  - Các phần thương cao quý được Nhà nước phong tặng.
  Phần III: Các công trình do Công ty thiết kế và xây dựng

  Số trang: 0

 • Hội nghị quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Một số văn bản đã ban hành:
  - Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  - Chỉ thị số 08/2000/CT-BXD-CĐXD về việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm (2001-2005).
  - Quyết định số 1849/QĐ-BXD của Bộ trưởng BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng.
  Phần II: Một số văn bản chuẩn bị ban hành.
  - Thông tư hướng dẫn công tác bảo trì (dự thảo).
  - Quy chế giám sát chất lượng thi công xây lắp (dự thảo)..

  Số trang: 0

 • Luật xây dựng công trình Hàn Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật xây dựng công trình Hàn Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật xây dựng công trình Hàn Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Luật gồm có 10 chương như sau:
  I. Các quy định chung.
  II. Xây dựng công trình.
  III. Bảo trì và quản lý công trình.
  IV. Địa điểm đặt công trình và đường đi.
  V. Kết cấu và vật liệu của công trình.
  VI. Công trình trong khu/phân khu quy hoạch.
  VII. Thiết bị công trình.
  VIII. Thiết kế đô thị.
  IX. Các quy định phụ.
  X. Các quy định về hình phạt

  Số trang: 0