Tìm kiếm nâng cao

 • Ap dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tiến vào thế kỷ 21

  Tác giả: Hội Xây dựng Việt Nam. Hội chuyên ngành tin học xây dựng
  Nhà xuất bản: Hội chuyên ngành tin học xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ap dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tiến vào thế kỷ 21

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ap dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tiến vào thế kỷ 21

  Tác giả: Hội Xây dựng Việt Nam. Hội chuyên ngành tin học xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Cơ sở áp dụng công nghệ thông tin trong xây dựng tiến vào năm 2000.
  2. Thương mại điện tử trong ngành xây dựng, ước mơ và triển vọng.
  3. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ tin học của Công ty tin học xây dựng.
  4. Giải pháp phần mềm mạng giúp quản lý chợ nhà đất nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.
  5. Triển khai ứng dụng Internet vào Công ty tư vấn xây dựng..

  Số trang: 0

 • Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore,Tổng Luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore,Tổng Luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  1. Hệ thống quy hoạch đô thị của Mỹ - Vấn đề thi sát hạch và tư cách hành nghề của quy hoạch sư.
  2. Hệ thống quy hoạch đô thị của Anh.
  3. Hệ thống quy hoạch đô thị của Nhật Bản.
  4. Hệ thống quy hoạch đô thị của Singapore

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tiêu chuẩn hoá xây dựng trong giai đoạn đổi mới hội nhập.
  2. Bàn về công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng.
  3. Quan điểm và nhu cầu đổi mới, hội nhập tiêu chuẩn Việt Nam nói chung và tiêu chuẩn xây dựng nói riêng.
  4. Tiêu chuẩn xây dựng của các nước ASEAN và một số kiến nghị đối với công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng.
  5. Thảo luận về hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật ngành xây dựng..

  Số trang: 0

 • Niên lịch đào tạo sau đại học 1999-2000

  Tác giả: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Niên lịch đào tạo sau đại học 1999-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Niên lịch đào tạo sau đại học 1999-2000

  Tác giả: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  1. Hệ thống quản lý đào tạo sau đại học của Trường ĐHXD.
  2. Danh mục các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tài Trường ĐHXD.
  3. Chương trình đào tạo và phân bố khối lượng kiến thức trong đào tạo thạc s.
  4. Kế hoạch học tập năm học 1999-2000.
  5. Danh sách các bộ môn và CBGD tham gia đào tạo sau đại học..

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1999 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Tập 1

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1999 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1999 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Tập 1

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tập 1 gồm có các vấn đề sau:
  1. Ôn định của thanh từ vật liệu từ biến di truyền phi tuyến.
  2. Phân tích thị trường theo phương pháp ma trận.
  3. Môi trường sinh thái: mấy vấn đề lý luận và thực tiễn.
  4. Phân tích quyết định với quản trị sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.
  5. Một số vấn đề liên quan tới việc chọn địa điểm cho bãi chôn lấp rác thải đô thị ở Việt Nam.
  6. Phân tích sự ổn định của tấm mỏng trong trạng thái biến dạng bài toán ổn định phi tuyến hình học..

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1999 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Tập 2

  Tác giả: Trường ĐH Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1999 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1999 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Tập 2

  Tác giả: Trường ĐH Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tập 2 gồm có các chuyên đề sau:
  1. Sử dụng chi tiêu `Khả năng bồi hoàn định phí có thu lãi` trong phân tích hoạt động sản xuất-kinh doanh xây dựng.
  2. Một số suy nghĩ về giáo dục đào tạo đại học ở nước ta hiện nay.
  3. Các nhân tố ảnh hưởng khi đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư cấp nước.
  4. Mô hình BOD kiểm soát chất lượng nước Hồ Tây.
  5. Giới thiệu và khai thác chương trình SAP 2000 ver 6.11- 6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của tháp làm mát nước tuần hoàn..

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Lời giới thiệu.
  2. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường với ngành GTVT.
  3. Phát triển và bảo vệ môi trường.
  4. Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách. Hợp tác thành công Việt Nam-Canada nhằm bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.
  5. Một số nhận thức về công tác quản lý môi trường trong xây dựng và phát triển kinh tế.
  6. Phân tích tác động môi trường trong các dự án GTVT.
  7. Tác động môi trường Đường Hồ Chí Minh đối với vườn quốc gia Cúc Phương.
  8. Vấn đề ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong GTVT.
  9. Sự cấp bách thiết lập chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường GTVT.
  10. Những vấn đề gay cấn về môi trường trong phát triển GTVT ở Việt Nam, các chính sách và hoạt động đáp ứng

  Số trang: 0

 • Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Báo cáo của tổ công tác quốc tế về chính sách chung.
  - Thoả thuận của UIA về các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp quốc tế có tính khuyến nghị trong hành nghề kiến trúc.
  - Chính sách về thẩm định/ chứng thực/ công nhận.
  - Chính sách về kinh qua thực tiễn/ rèn luyện/ thực tập.
  - Chính sách về trình bày kiến thức và năng lực nghề nghiệp.
  - Chính sách về đăng ký/ cấp phép/ chứng nhận hành nghề kiến trúc.
  - Chính sách về đạo đức và hạnh kiểm.
  - Chính sách về tiếp tục phát triển nghề nghiệp

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Chính sách công nghệ xây dựng (1996-2010),Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Chính sách công nghệ xây dựng (1996-2010),Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Chính sách công nghệ xây dựng (1996-2010)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Nội dung cơ bản của Chính sách công nghệ xây dựng 1996-2010:
  A- Chính sách công nghệ về thiết kế kiến trúc.
  B- Chính sách công nghệ thi công xây dựng.
  C- Chính sách công nghệ về nền móng của công trình xây dựn.
  D- Chính sách công nghệ về kết cấu xây dựng.
  Đ- Chính sách công nghệ về vật liệu và chế phẩm xây dựng.
  E- Chính sách công nghệ về mở rộng ứng dụng kỹ thuật máy tính trong ngành Công nghiệp xây dựng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước,Hội thảo khoa học

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Công ty khảo sát và xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung sau:
  1- Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước.
  2- Khái quát điều kiện địa chất thủy văn vùng Hà Nội và khả năng áp dụng kỹ thuật khai thác giếng lớn và hành lang lấy nước.
  3- Hiện tượng khai thác nước dưới đất và khả năng áp dụng công nghệ khai thác bằng giếng lớn và hành lang lấy nước.
  4- Tính toán khả năng khai thác nước dưới đất bằng những giếng đường kính lớn ở Mỹ Xuân, Bà Rịa-Vũng Tàu..

  Số trang: 0

 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 trong các doanh nghiệp xây dựng,Hội thảo

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 trong các doanh nghiệp xây dựng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 trong các doanh nghiệp xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc triển khai áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000.
  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban hỗ trợ tư vấn ISO 9000 của Bộ Xây dựng.
  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt mục tiêu hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban hỗ trợ tư vấn ISO 9000 của Bộ Xây dựng.
  - Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng

  Số trang: 0

 • Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Bộ Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: -Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân.
  - Kết quả đấu thầu gói 1A và 1B Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân.
  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc duyệt thiết kế kỹ thuật phần hầm thuộc dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân - quốc lộ 1.
  - Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân..

  Số trang: 0

 • Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam,Kỷ yếu hội thảo khoa học

  Tác giả: Ban khoa giáo TW; Bộ KHCN và MT; Bộ Ngoại giao
  Nhà xuất bản: Ban khoa giáo TW; Bộ KHCN và MT; Bộ Ngoại giao
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam,Kỷ yếu hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Tác giả: Ban khoa giáo TW; Bộ KHCN và MT; Bộ Ngoại giao

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Kinh tế tri thức với chiến lược phát triển của Việt Nam.
  - Nền kinh tế tri thức - Một cơ hội mới cho nước ta sau hai thế kỷ?.
  - Xu thế phát triển của kinh tế tri thức và những tác động đối với quan hệ kinh tế quốc dân.
  - Tri thức và phát triển trong thời đại ngày nay..

  Số trang: 0

 • Chính sách và quy định của Trung Quốc về giám sát, quản lý xây dựng công trình và xí nghiệp xây dựng quản lý chất lượng

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách và quy định của Trung Quốc về giám sát, quản lý xây dựng công trình và xí nghiệp xây dựng quản lý chất lượng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách và quy định của Trung Quốc về giám sát, quản lý xây dựng công trình và xí nghiệp xây dựng quản lý chất lượng

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Quy định về giám sát quản lý xây dựng công trình.
  - Tình hình và nhiệm vụ của công tác giám sát quản lý xây dựng trong thời gian Kế hoạch 5 năm lần thứ 9.
  - Tin về tình hình thực hiện chế độ giám sát quản lý chất lượng.
  - Ý kiến của Bộ Kiến thiết về xí nghiệp xây dựng tăng cường công tác quản lý chất lượng.
  - Ý kiến chỉ đạo của Bộ Kiến thiết tại Hội nghị toàn quốc về thí điểm quán triệt loại tiêu chuẩn ISO 9000 trong xaây dựng công trình.
  - Loạt tiêu chuẩn ISO 9000 và xí nghiệp xây dựng

  Số trang: 0

 • Bộ Xây dựng Trung Quốc: chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế ( Sau cải cách cơ cấu Quốc Vụ viện tháng 3 năm 1998 )

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN - BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bộ Xây dựng Trung Quốc: chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế ( Sau cải cách cơ cấu Quốc Vụ viện tháng 3 năm 1998 )

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bộ Xây dựng Trung Quốc: chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế ( Sau cải cách cơ cấu Quốc Vụ viện tháng 3 năm 1998 )

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  - Quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế của Bộ Xây dựng Trung Quốc.
  - Vài nét về cán bộ lãnh đạo hiện nay của Bộ Xây dựng Trung Quốc và 2 Hội kiến trúc và QHĐT Trung Quốc.
  - Làm tốt việc xây dựng nhà ở thích hợp với kinh tế là công tác quan trọng nhất năm nay của Hệ thống xây dựng Trung Quốc.
  - Ý kiến phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về mở mang không gian ngầm đô thị.
  - Bài nói tại Hội nghị toàn quốc về Tiêu chuẩn định mức xây dựng công trình.
  - Lãnh đạo Bộ Xây dựng Trung Quốc lắng nghe ý kiến các chuyên gia về cải cách ngành công nghiệp xây dựng.
  - Kiến nghị về việc coi trọng và tăng cường sự phát triển toàn vùng trong khu vực phát đạt kinh tế.
  - Trung tâm nghiên cứu môi trường điểm dân cư đã được thành lập tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.
  - Phụ lục: Điều lệ về kiến trúc sư được đăng ký nước CHND Trung Hoa.

  Số trang: 0