Tìm kiếm nâng cao

 • Phân tích ảnh xác định các thông số kiến trúc công trình điện kiến trung

  Tác giả: Trần Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Minh Khôi
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phân tích ảnh xác định các thông số kiến trúc công trình điện kiến trung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Minh Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Điện kiến trung là một trong năm ngôi điện quan trọng bậc nhất nằm trên trục Dũng đạo của Hoàng thành - Huế: Do chiến tranh, công trình đã bị phá hủy chỉ còn lại nền móng và một số chi tiết kiến trúc như bậ cấp, lan can xung quanh...Bài viết nhằm giới thiệu phương pháp phân tích ảnh và ứng dụng vào thiết kế phục dựng điện Kiến Trung.

  Số trang: 10

 • Tham luận sử dụng amiang trắng an toàn và có trách nhiệm từ so sánh khung chính sách, pháp luật

  Tác giả: Trung tâm CELA - Viện Nhà nước và pháp luật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận sử dụng amiang trắng an toàn và có trách nhiệm từ so sánh khung chính sách, pháp luật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm CELA - Viện Nhà nước và pháp luật

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Khung chính sách pháp luật về sản xuất và lưu thông, xử lý phế thải amiang trắng là đối tượng nghiên cứu mà nhiều nước đang lựa chọn như: Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Philipines, Brazil, Nga, Canada, Mỹ. Amiang liên quan đến nhiều ngành quản lý: Môi trường và tài nguyên, an toàn lao động, y tế, xuất nhập khẩu. Amiang nguyên liệu cũng như phế thải đều được lưu trữ nghiêm ngặt nên bất cứ nước nào cũng có quy định về an toàn lao động và sức khỏe công nhân...

  Số trang: 23

 • Tham luận nghiên cứu kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiang xi măng và tấm xi măng sợi PVA

  Tác giả: Lương Đức Long, Vũ Hải Nam - Viện VLXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận nghiên cứu kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiang xi măng và tấm xi măng sợi PVA

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Đức Long, Vũ Hải Nam - Viện VLXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo trình bày kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiang xi măng và tấm xi măng sợi PVA đang được sản xuất ở Việt Nam. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, cho thấy: 
  - Tấm sóng amiang xi măng và tấm sóng xi măng sợi PVA có các chỉ tiêu,  mức chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 4434:2000, riêng chỉ tiêu tải trọng uỗn gẫy của tấm sóng amiang cao hơn nhiều so với tấm sóng xi măng sợi PVA.
  - Các chỉ tiêu và mức chất lượng của tấm phẳng amiang xi măng và tấm phẳng xi măng sợi PVA đều đạt yêu cầu quy định trong TCVN 8258:2009, chỉ tiêu cường độ chịu uốn của tấm phẳng amiang xi măng vao hơn của tấm amiang xi măng sợi PVA, độ co giãn ẩm của tấm phẳng amiang xi măng thấp hơn với tấm phẳng amiang xi măng sợi PVA.
  - Giá bán 1m2 tấm xi măng sợi PVA cao hơn so với gián bán tấm amiang xi măng với cả hai loại tấm sóng và tấm phẳng.

  Số trang: 16

 • Tham luận nghiên cứu về chất lượng không khí tại Việt Nam

  Tác giả: IHAA - Srichmant Uthayopas
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận nghiên cứu về chất lượng không khí tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: IHAA - Srichmant Uthayopas

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tham luận đánh giá chất lượng không khí bằng cách đo lường lượng sợi amiang trắng trong các môi trường làm việc tại Việt Nam; Đánh giá mức độ an tòa của các môi trường làm việc dựa trên giá trị giới hạn ngưỡng nồng độ bụi sợi vô cơ tại nơi làm việc; xây dựng dữ liệu môi trường nhằm cải thiện hơn nữa an toàn môi trường làm việc và sức khỏe nghề nghiệp trong môi trường tương quan với các tiêu chuẩn của Việt Nam và Tiêu chuẩn các loại hóa chất của Mỹ...

  Số trang: 26

 • Tham luận môi trường và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất tấm lợp A-C và tình hình sức khỏe cộng đồng tại xã Tân Trịnh, Quang Bình, tỉnh Hà Giang

  Tác giả: Lê Thị Hằng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận môi trường và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất tấm lợp A-C và tình hình sức khỏe cộng đồng tại xã Tân Trịnh, Quang Bình, tỉnh Hà Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Hằng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tham luạn khảo sát tình trạng môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất tấm lợp AC. Nghiên cứu tình hình sức khỏe và bệnh nghề nghiệp của người lao động đang làm việc và đã nghỉ hưu tại các cơ sở sản xuất tấm lợp AC; Đánh giá tình hình sức khỏe cộng đồng của dân cư sử dụng mái lợp AC tại xã Tân Trịnh, H.Quang Bình, tỉnh Hà Giang...

  Số trang: 44

 • Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - quan điểm hiện tại dựa trên dữ liệu được cập nhật gần đây

  Tác giả: TS.John Hoskins - Cố vấn độc lập - Hội hóa học Hoàng Gia Vương Quốc Anh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - quan điểm hiện tại dựa trên dữ liệu được cập nhật gần đây

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.John Hoskins - Cố vấn độc lập - Hội hóa học Hoàng Gia Vương Quốc Anh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - được Hội hóa học Hoàng gia Vương Quốc Anh đã nghiên cứu cho thấy, các loại sợi khoáng amiang có thể gây nên một số bệnh nhất định nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Các bệnh liên quan đến amiang như: Bệnh bụi phổi - gây ra bởi tất cả các loại sợi amiang; Ung thư phổi - gây ra phần lớn bởi amiang thuộc nhóm amphiboles; U trung biểu mô - Do amiang amphiboles.Những bệnh này là hậu quả của việc phơi nhiễm với amiang nồng độ cao hoặc phowinhieexm trong thời gian kéo dài. Ngày nay, do ngưỡng phơi nhiễm được quy định rất thấp, những bệnh này có thể được coi là những bệnh đã thuộc về quá khứ. Chúng phần lớn là bệnh do phơi nhiễm với amiang amphibole (amiang xanh và nâu) mặc dù thí nghiệm trên động vật cũng cho thấy rủi ro gây nên những căn bệnh này từ amiang trắng.

  Số trang: 23

 • Hội thảo sản phẩm mới – công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng – bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hiệp hội BĐS, Hội VLXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo sản phẩm mới – công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng – bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hiệp hội BĐS, Hội VLXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo sản phẩm mới – công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng – bất động sản trong hội nhập & phát triển gồm: 
  - Giới thiệu sản phẩm mảng nhôm, cửa nhôm, keo và phụ kiện cửa. 
  - Trần nhôm nghệ thuật 3D Prime. Giải pháp mới trong thiết kế nội thất hiện đại và cổ điển - tân cổ điển.
  - Giới thiệu về công ty Bất động sản VNG Việt Nam và các dự án: Khu nghỉ dưỡng Cẩm An - Hội An; Khu đô thị mới V - Green City Phố Nối; Furama Vilaas - Đà Nẵng,; Khu đô thị FPT Đà Nẵng.
  - Công nghệ thi công khoan kích ngầm
  - Sơn CPON mang vẻ đẹp cho cả thế giới.
  - Thiết kế chế tạo cầu nông thôn bằng bê tông tính năng siêu cao.
  - Giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng cho hệ thống điều hòa trung tâm bằng bể trữ lạnh.
  - Keo dán tường Bartoline - nhập khẩu từ Anh Quốc. Phụ liệu và dụng cụ thi công giáy dán tường.
  - Đèn sưởi nhà tắm Hans.
  - Giới thiệu về Chương trình năng lượng sạch Việt Nam do USAID tài trợ.

  Số trang: 78

 • Quy trình thi công và nghiệm thu tường bằng PANEL AAC

  Tác giả: Trần Bá Việt - Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy trình thi công và nghiệm thu tường bằng PANEL AAC

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Bá Việt - Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tường bằng PANEL AAC là tường tự mang, dùng xây cho tường trong nhà với chiều cao tường không quá 3,6m; tường trong nhà gồm: tường ngăn phòng, ngăn căn hộ, ngăn hành lang; Tường ngoài nhà hoặc tường bao sử dụng gạch AAC trát mặt ngoài bằng vữa chống thống có dán lưới, mặt trong bả - lăn sơn. Bài viết trình bày phạm vi ứng dụng, quy trình thi công và nghiệm thu tường bằng PANEL AAC.

  Số trang: 8

 • Công nghệ sản xuất tấm ACOTEC không nung xi măng cốt liệu từ Phần Lan

  Tác giả: Mai Thái Chiêu - Chuyên viên Tư vấn công nghệ thuộc Tập đoàn Rieckermann GmbH - CHLB Đức
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công nghệ sản xuất tấm ACOTEC không nung xi măng cốt liệu từ Phần Lan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Mai Thái Chiêu - Chuyên viên Tư vấn công nghệ thuộc Tập đoàn Rieckermann GmbH - CHLB Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Công nghệ sản xuất tấm ACOTEC không nung xi măng cốt liệu từ Phần Lan gồm 3 phần:
  - Phần 1: Giới thiệu Tập đoàn Rieckermann
  - Phần 2: Các công nghệ về vật liệu mà Rieckermann đang triển khai tại Việt Nam.
  - Phần 3: Giới thiệu công nghệ sản xuất tấm tường Acotec Panel - công  nghệ Phần Lan.

  Số trang: 10

 • Đóng góp của hệ thống tường nhẹ & công nghệ thi công hiện đại vào sự phát triển bền vững

  Tác giả: Phan Thu Hằng - Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Saint - Gobain VN
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đóng góp của hệ thống tường nhẹ & công nghệ thi công hiện đại vào sự phát triển bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phan Thu Hằng - Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Saint - Gobain VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập đoàn Saint - Gobain được thành lập từ năm 1665, chuyên sản xuất kính cho "nhà kính" cung điện Versailles - Pháp. Tập đoàn có hơn 1.400 công tư trực thuộc, có mặt trên 64 quốc gia trên toàn thế giới; Số 1 thế giới trong ngành VLXD. Với Hệ thống tường nhẹ & công nghệ thi công hiện đại đang là xu hướng của ngành xây dựng giúp phát triển và bền vững. Hệ thống tường nhẹ và công nghệ thi công với nhiều ưu điểm tiết kiệm về kết cấu (nhẹ hơn tường gạch tới 10 lần, giúp tiết kiệm cốt thép và vật liệu trong bộ khung kết cấu cũng như liên kết móng); tiết kiệm nhờ giảm thời gian thi công (tốc độ thi công nhanh hơn tới 3 lần dẫn đến hoàn thành công trình sớm, thời gian thu hồi vốn nhanh); Tiết kiệm không gian nhờ kích thước tường mỏng...

  Số trang: 24

 • Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng và tình hình thực tiễn Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010...

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng và tình hình thực tiễn Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010...

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm 2 nội dung chính: 
  Phần 1: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.
  Phần 2: Tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (chương trình 567).

  Số trang: 11

 • Báo cáo tham luận của Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Tác giả: Trần Việt Trung - PGĐ Sở Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo tham luận của Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Việt Trung - PGĐ Sở Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Căn cứ Quyết định số 1469/2014/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND TP.HN phê duyệt Quy hoạch phát triển VLXD TP.HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 14/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung; Sở Xây dựng báo cáo tham luận một số nội dung liên quan đến tình hình công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung trên địa bàn TP.HN: 
  - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây nung, không nung
  - Thực trạng tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung.
  - Đánh giá quá trình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ
  - Một số đề xuất, kiến nghị với Bộ Xây dựng về vật liệu xây nung; vật liệu xây không nung.

  Số trang: 9

 • Hội thảo Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thienj môi trường của ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng VN, Hiệp hội bất động sản VN
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thienj môi trường của ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thienj môi trường của ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng VN, Hiệp hội bất động sản VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường của ngành xây dựng trong thời kì hội nhập và phát triển như: Gạch bê tông cốt liệu, cửa gỗ Huge, thép không gỉ...

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 về Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng,Công ty tổ chức Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild,Cung Triển lãm kiến trúc - quy hoạch xây dựng Quốc gia
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 về Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 về Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng,Công ty tổ chức Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild,Cung Triển lãm kiến trúc - quy hoạch xây dựng Quốc gia

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu triển lãm VIETBUILD 2016 với sự tham gia của các gian hàng trong và ngoài nước trên các lĩnh vực: xây dựng, VLXD, đồ gỗ và trang trí nội ngoại thất, thiết bị điện và trang trí nhà ở, công nghệ kính...

  Số trang: 0

 • Hội thảo sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng, Ban tổ chức Triễn làm Quốc tế xây dựng Vietbuild
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng, Ban tổ chức Triễn làm Quốc tế xây dựng Vietbuild

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo giới thiệu sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển như: Giới thiệu sản phẩm mảng nhôm, cửa nhôm, trần nhôm, công ty bất động sản...

  Số trang: 0