Tìm kiếm nâng cao

 • Luật Đất đai Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 28/9/2001 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 10/10/2001)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Đất đai Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 28/9/2001 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 10/10/2001)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Đất đai Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bản gốc chỉ có từ điều 25 đến điều 36 của chương V: Xuất hiện quyền sở hữu đất đai

  Số trang: 0

 • Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 22/12/2004 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 24/12/2004)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 22/12/2004 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 24/12/2004)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga gồm 9 chương, 63 điều.
  - Chương 1: Các quy định chung.
  - Chương 2: Quyền hạn của các cơ quan chính quyền Nhà nước LBN, các CQ chính quyền Nhà nước thuộc các khu vực chủ thể LBN, các CQ khu vực tự trị trong lĩnh vực hoạt động XD đô thị.
  - Chương 3: Quy hoạhc lãnh thổ.
  - Chương 4: Phân vùng xây dựng đô thị.
  - Chương 5: Quy hoạch địa vực..

  Số trang: 0

 • Phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị tại Việt Nam,Hội thảo

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị tại Việt Nam,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị tại Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: bao gồm các bài phát biểu của các đại biểu trong nước, ngoài nước và các ban ngành liên quan về Dự thảo Phương pháp luận quy hoạch và quản lý môi trường đô thị.

  Số trang: 0

 • Về giải pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp,Tài liệu toạ đàm

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Về giải pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp,Tài liệu toạ đàm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Về giải pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các báo cáo:
  - Thực trạng và giải pháp cải tạo chung cư cũ.
  - Tình hình cải tạo chung cư cũ tại TP Hà Nội.
  -Tình hình cải tạo chung cư cũ tại TP HCM.
  - Giải pháp nâng cấp và cải tạo nhà chung cư cũ.
  -Kinh nghiệm xây dựng lại khu Shinlim quận 1 Seoul.
  - Chính sách và pháp luật nhà ở Hàn Quốc...

  Số trang: 0

 • Kết cấu nhà cao tầng hiện đại,Hội thảo

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, IDT Consultants Pty.Ltd.
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng, IDT Consultants Pty.Ltd.
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu nhà cao tầng hiện đại,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu nhà cao tầng hiện đại

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, IDT Consultants Pty.Ltd.

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các nội dung sau:
  1- Giới thiệu phương pháp thiết kế hiện đại cho các công trình nhà cao tầng.
  2- Các tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng.
  3- Thí nghiệm khí động học và tối ưu hoá kết cấu nhà cao tầng.
  4- Các dạng tải trọng và các hệ kết cấu trong thiết kế nhà cao tầng.
  5- Thiết kế nhà cao tầng chịu tải trọng động đất...

  Số trang: 0

 • Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp,Hội thảo khoa học

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 22 báo cáo khoa học:
  - Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp.
  - Một số vấn đề về cơ chế chính sách quản lý và đầu tư XD phát triển đô thị theo quy hoạch.
  - Thiết kế đô thị - nghệ thuật tổ chức không gian.
  - Quy hoạch XD đô thị trong chính sách phát triển vùng ở VN.
  - Một số ý kiến về quy hoạch đô thị ở Hà Nội.
  - Quy hoạch treo - mặt trái của quy hoạch..

  Số trang: 0

 • Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Nhà xuất bản: Cục Giám định - BXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm 34 báo cáo khoa học về kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng:
  - Quản lý chất lượng nhà chung cư cao tầng.
  - Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  - Tổ chức thi công và tự kiểm soát, đánh giá chất lượng của nhà thầu đối với chung cư nhà cao tầng.
  - Kiểm định chất lượng phần kết cấu nhà chung cư cao tầng...

  Số trang: 0

 • Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng 50 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2006)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng 50 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2006)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng 50 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2006)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Năm 2006 là mốc thời gian đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn, BXD. Đó là nửa thế kỷ đầy biến động của lịch sử dân tộc gắn liền với quá trình phát triển đô thị và nông thôn Việt Nam, giới thiệu kỷ yếu 50 năm của Viện với tâm nguyện góp phần vào việc gìn giữ và kế thừa những truyền thống tốt đẹp

  Số trang: 0

 • Cải cách thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học - BXD
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải cách thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải cách thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Tin học - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu việc cải cáh thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị thể hiện ở nhiều mặt khác nhau dưới hệ thống kinh tế thị trường ở Trung Quốc

  Số trang: 0

 • Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Hợp tuyển các bài viết tham luận trao đổi khoa học - thông tin kiến trúc lần thứ nhất từ các nhà chuyên môn đang hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, lý luận - phê bình kiến trúc, đào tạo kiến trúc sư, quản lý, hành nghề kiến trúc..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh,Hội thảo

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn,Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - BXD
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn,Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - BXD

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu là lập Định hướng quy hoạch chung phát triển toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm sắp xếp lại các điểm dân cư đô thị, nông thôn, các khu tái định cư gắn với các cụm công nghiệp, các trung tâm dịch vụ, các di tích văn hoá-lịch sử và cách mạng , các vùng bảo vệ thiên nhiên và cơ sở an ninh quốc phòng dọc theo đường HCM, nhằm đpá ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của từng tỉnh, các vùng và cả nước. Làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư và quản lý xây dựng trên dọc tuyến

  Số trang: 0

 • Công nghệ mới xây dựng nhà và công trình trên thế giới,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ mới xây dựng nhà và công trình trên thế giới,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ mới xây dựng nhà và công trình trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận cung cấp những thông tin bổ ích về công nghệ xây dựng mới cho các nhà tư vấn, các nhà thầu xây dựng và các nhà nghiên cứu triển khai ở nước ta. Gồm các nội dung sau:
  - Phần 1: Công nghệ thi công đất, nền, móng nhà và công trình.
  - Phần 2: Công nghệ thi công nhà và công trình.
  - Phần 3: Kiểm tra chất lượng công trình

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập bao gồm những báo cáo khoa học về các vấn đề:
  1. Nhà cao tầng - Kinh nghiệm của WSP.
  2. Quản lý, giám sát chất lượng xây dựng nhà chung cư cao tầng.
  3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  4. Một số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  5. Tiêu chí đánh giá chất lượng kinh tế nhà cao tầng.
  6. Chất lượng kiến trúc nhà cao tầng.
  7. Một số ý kiến về đánh giá chất lượng kiến trúc nhà cao tầng phù hợp với điều kiện VN..

  Số trang: 0

 • Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tác giả: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tác giả: Viện KHKT xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  Phần mở đầu.
  - Chương I: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương II: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án.
  - Chương III: Bố cục quy hoạch kiến trúc.
  - Chương IV: Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương V: Kinh tế xây dựng.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0