Tìm kiếm nâng cao

 • Công nghệ mới xây dựng nhà và công trình trên thế giới,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ mới xây dựng nhà và công trình trên thế giới,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ mới xây dựng nhà và công trình trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận cung cấp những thông tin bổ ích về công nghệ xây dựng mới cho các nhà tư vấn, các nhà thầu xây dựng và các nhà nghiên cứu triển khai ở nước ta. Gồm các nội dung sau:
  - Phần 1: Công nghệ thi công đất, nền, móng nhà và công trình.
  - Phần 2: Công nghệ thi công nhà và công trình.
  - Phần 3: Kiểm tra chất lượng công trình

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập bao gồm những báo cáo khoa học về các vấn đề:
  1. Nhà cao tầng - Kinh nghiệm của WSP.
  2. Quản lý, giám sát chất lượng xây dựng nhà chung cư cao tầng.
  3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  4. Một số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  5. Tiêu chí đánh giá chất lượng kinh tế nhà cao tầng.
  6. Chất lượng kiến trúc nhà cao tầng.
  7. Một số ý kiến về đánh giá chất lượng kiến trúc nhà cao tầng phù hợp với điều kiện VN..

  Số trang: 0

 • Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tác giả: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoàn thiện công nghệ xây dựng nhà vùng ven biển bị bão lũ

  Tác giả: Viện KHKT xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  Phần mở đầu.
  - Chương I: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương II: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án.
  - Chương III: Bố cục quy hoạch kiến trúc.
  - Chương IV: Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương V: Kinh tế xây dựng.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiện trạng và chính sách quản lý chất lượng, biện pháp bảo trì nhà ở nhiều tầng ở Việt Nam

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề cập đến các vấn đề sau:
  1. Hiện trạng về chất lượng nhà chung cư nhiều tầng tại các thành phố lớn của Việt Nam.
  2. Khai thác sử dụng quỹ nhà ở tập thể nhiều tầng tại Hà Nội.
  3. Một số kinh nghiệm về xây dựng nhà chung cư tại TP Hồ Chí Minh.
  4. Chương trình phát triển và quản lý nhà ở chung cư cao tầng.
  5. Một số tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà ở tập thể nhiều tầng

  Số trang: 0

 • Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung Chương trình hành động triển khai công tác quản lý và phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2005 của Bộ Xây dựng tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Số trang: 0

 • Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các báo cáo tham luận tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung các báo cáo về:
  1. Một số vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển nhà ở giai đoạn 2001-2010.
  2. Một số giải pháp tài chính phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay.
  3. Chính sách tín dụng ngân hàng đối với lĩnh vực nhà ở.
  4. Chăm lo nhà ở cho công nhân, viên chức và lao động là thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn.
  5. Hiện trạng và vấn đề quản lý sử dụng đất ở với chương trình phát triển nhà ở Việt Nam.
  6. Phát triển nhà ở trong kinh tế thị trường.
  7. Phát triển nhà ở những vấn đề đặt ra..

  Số trang: 0

 • Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung bản đề cương về một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà được trình bày tại Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Số trang: 0

 • 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III),Thiết kế để xây dựng bằng công nghệ và vật liệu mới tiên tiến EVG 3D Panels (Công nghệ xây dựng Cộng hoà áo)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III),Thiết kế để xây dựng bằng công nghệ và vật liệu mới tiên tiến EVG 3D Panels (Công nghệ xây dựng Cộng hoà áo)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bốn mươi mốt 41 mẫu nhà truyền thống và hiện đại (Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 41 mẫu nhà thiết kế để xây dựng bằng vật liệu EVG 3D Panels cho các loại nhà: Nhà nông thôn; Nhà trên sông nước Đồng bằng sông Cửu Long (7 mẫu); Nhà ở thị xã và thành phố (20 mẫu); Nhà apartment 5 tầng (5 mẫu); Trường học ; Một cụm chung cư căn hộ: 2,3,4 và 5 lầu; Brochures. Ngoài ra tài liệu còn giới thiệu những sản phẩm mới ưu việt cho ngành xây dựng EVG 3D Panel

  Số trang: 0

 • Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mẫu nhà ở và công trình công cộng ứng dụng cho vùng bão lụt miền Trung

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 15 mẫu nhà ở khẩn cấp và nhà ở định cư lâu dài kết hợp một số công trình phục vụ công cộng được nghiên cứu cho các vùng nông thôn khác nhau của các tỉnh miền Trung, giải quyết vấn đề nhà ở sau lũ lụt

  Số trang: 0

 • Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long,Mẫu thiết kế chọn lọc

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long,Mẫu thiết kế chọn lọc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 20 mẫu nhà ở được nghiên cứu cho các vùng địa lý đặc trưng khác nhau của Đồng bằng sông Cửu Long

  Số trang: 0

 • Một số mẫu nhà ở đô thị,Tập 2

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mẫu nhà ở đô thị,Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mẫu nhà ở đô thị

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu một số mẫu nhà ở đô thị phục vụ Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III.

  Số trang: 0

 • Một số mẫu nhà ở đô thị.,Tập 1

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mẫu nhà ở đô thị.,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mẫu nhà ở đô thị.

  Tác giả: ĐH Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu một số mẫu nhà ở đô thị phục vụ Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III.

  Số trang: 0

 • Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng,Hội nghị Nhà ở toàn quốc lần thứ III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 15 mẫu chung cư cao tầng từ cuộc thi thiết kế mẫu nhà ở chung cư cao tầng điển hình dành cho người có thu nhập trung bình năm 2001.

  Số trang: 0

 • Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung:
  - Điều 1: Xây dựng đô thị ở LB Nga.
  - Điều 2: Các xu hướng chính của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 3: Các đối tượng của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 4: Các chủ thể (người tham gia, đối tác) của hoạt động XD đô thị .
  - Điều 5: Các định mức XD đô thị.
  - Điều 6: Hồ sơ XD đô thị.
  Chương II: Thực hiện hoạt động xây dựng đô thị:
  - Điều 7: Quyền hạn của chủ đầu tư trong hoạt động XD đô thị.
  - Điều 8: Quyền của công dân và những người khác sử dụng các công trình XD đô thị ...
  Chương III: Bảo đảm nhà nước các quyền của chủ thể hoạt động xây dựng đô thị, trách nhiệm do vi phạm luật pháp về XD đô thị của LB Nga.
  Chương IV: Các hợp đồng quốc tế về hoạt động xây dựng đô thị

  Số trang: 0