Tìm kiếm nâng cao

 • Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề quản lý, phát triển du lịch các đô thị ven biển,Kỷ yếu hội thảo

  Tác giả: Hiệp hội các đô thị Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hiệp hội các đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: Đồ Sơn, TP.Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề quản lý, phát triển du lịch các đô thị ven biển,Kỷ yếu hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề quản lý, phát triển du lịch các đô thị ven biển

  Tác giả: Hiệp hội các đô thị Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các tham luận về sự biến đổi khí hậu ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường của các đô thị ven biển; Các giải pháp phòng chống thiên tai và giảm thiểu thiết hại do sự biến đổi khí hậu gây ra đối với các ngành kinh tế nói chung và nhất là đối với ngành kinh tế du lịch của các đô thị ven biển

  Số trang: 0

 • Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Tin học – BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học – BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Tin học – BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Chính sách của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
  Phần 2: Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước khu vực châu Âu.
  Phần 3: Chính sách nhập khẩu và phát triển một số nước và khu vực châu Á

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm Tin học-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm Tin học-BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu toàn văn Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen, luật gồm 7 chương, 62 điều.
  Luật quy định cụ thể trước tiên là mục đích của Luật, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan và cá nhân quản lý quy hoạch và xây dựng, nhấn mạnh vai trò của các chính quyền địa phương đô thị tự trị, sau đó quy định chi tiết quá trình lập và thực hiện các quy hoạch phát triển gồm 3 cấp: vùng, đô thị và cục bộ; Quy định nội dung của 2 điều lệ quy hoạch và xây dựng ban hành theo Luật, việc cấp phép phát triển, cấp phép xây dựng; Quy định yêu cầu về năng lực của những người thiết kế, chỉ huy công trường và thợ cả tham gia xây dựng.

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm về phát triển và quản lý chung cư cao tầng,Hội thảo quốc tế

  Tác giả: Cục Quản lý nhà-BXD, Trường ĐH Showa
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà-BXD, Trường ĐH Showa
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm về phát triển và quản lý chung cư cao tầng,Hội thảo quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm về phát triển và quản lý chung cư cao tầng

  Tác giả: Cục Quản lý nhà-BXD, Trường ĐH Showa

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm 17 báo cáo như sau:
  1. Khái quát nhà cao tầng ở Nhật Bản.
  2. Công cuộc xây dựng nhà ở thế kỷ XXI Nhật Bản và Việt Nam.
  3. Hình thức kinh doanh nhà chung cư Nhật Bản.
  4. Điều tra về nhà cung cấp và người cư trú tại các chung cư.
  5. Những giải pháp thiết kế trong dự thảo tiêu chuẩn nhà ở cao tầng TCXDVN.
  6. Công nghệ mới trong quy hoạch và thiết kế chung cư cao tầng...

  Số trang: 0

 • Công nghệ và vật liệu mới trong thi công nhà cao tầng,Tuyển tập báo cáo hội thảo

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, Cty liên doanh HANIFIXON
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng, Cty liên doanh HANIFIXON
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ và vật liệu mới trong thi công nhà cao tầng,Tuyển tập báo cáo hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ và vật liệu mới trong thi công nhà cao tầng

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, Cty liên doanh HANIFIXON

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm 5 báo cáo sau:
  1- Tổng quan về kết cấu và công nghệ xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam.
  2- Kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng và quản lý môi trường đô thị và nhà cao tầng ở Singapore.
  3- ALPOLIC / fr - Một vật liệu chống cháy lý tưởng cho mặt tiền của toà nhà.
  4- Báo cáo ứng dụng thực tế tấm vật liệu ALPOLIC trong bọc, ốp nhà cao tầng.
  5- An toàn chống cháy và công tác thiết kế nhà có chiều cao lớn và nhà nhiều tầng.

  Số trang: 0

 • Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp,Hội thảo khoa học

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 22 báo cáo khoa học:
  - Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp.
  - Một số vấn đề về cơ chế chính sách quản lý và đầu tư XD phát triển đô thị theo quy hoạch.
  - Thiết kế đô thị - nghệ thuật tổ chức không gian.
  - Quy hoạch XD đô thị trong chính sách phát triển vùng ở VN.
  - Một số ý kiến về quy hoạch đô thị ở Hà Nội.
  - Quy hoạch treo - mặt trái của quy hoạch..

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế Vietbuild 2004 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học -BXD, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế Vietbuild 2004 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế Vietbuild 2004 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày truyền thống của ngành Xây dựng, giới thiệu thành tựu, tiềm năng phát triển và các sản phẩm nổi bật của các Tổng công ty lớn thuộc Bộ Xây dựng như: TCty Xây dựng Sông Đà, VINACONEX, COMA, TCty Xây dựng bạch Đằng, TCty Xi măng VN, TCty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị..

  Số trang: 0

 • Dự án Quản lý đô thị ở Việt Nam 1998-2004

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Tổng hợp Montreal-Canada
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Quản lý đô thị ở Việt Nam 1998-2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Quản lý đô thị ở Việt Nam 1998-2004

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án là:
  - Nâng cao năng lực quản lý đô thị cho Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.
  - Đào tạo, chuyển giao công nghệ đóng góp vào sự phát triển nhân lực và hỗ trợ khu vực đô thị và tư nhân thông qua các hoạt động của dự án.
  - Xây dựng mối quan hệ đối tác giữa các trường Đại học, các đô thị VN, Canada và trong khu vực

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD và Cty Hội chợ triển lãm quốc tế
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: Tp.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 với sự tham gia của 2000 gian hàng trong và ngoài nước trên các llĩnh vực: Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất, công nghệ kính, đồ gỗ, các hệ thống cửa, thiết bị về KHCN xây dựng, ngành bất động sản, kinh doanh địa ốc...

  Số trang: 0

 • Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Nhà xuất bản: Cục Giám định - BXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm 34 báo cáo khoa học về kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng:
  - Quản lý chất lượng nhà chung cư cao tầng.
  - Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  - Tổ chức thi công và tự kiểm soát, đánh giá chất lượng của nhà thầu đối với chung cư nhà cao tầng.
  - Kiểm định chất lượng phần kết cấu nhà chung cư cao tầng...

  Số trang: 0

 • Giới thiệu khái quát Bộ luật Quy hoạch đô thị của Cộng hoà Pháp,Tái bản lần thứ 5

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Dự án đào tạo chuyên ngành đô thị
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu khái quát Bộ luật Quy hoạch đô thị của Cộng hoà Pháp,Tái bản lần thứ 5

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu khái quát Bộ luật Quy hoạch đô thị của Cộng hoà Pháp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Bộ luật gồm có 3 phần:
  - Phần thứ nhất: Các quy định về sơ đồ quy hoạch đô thị cấp địa phương.
  - Phần thứ hai: Tạo quỹ đất, tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, quy hoạch.
  - Phần thứ ba: Cấp phép, kiểm tra

  Số trang: 0

 • Hội thảo Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế,Báo cáo tham luận

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế,Báo cáo tham luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các tham luận sau:
  - Những nội dung cần thống nhất trong dự thảo tiêu chuẩn Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế.
  - Nâng cao chất lượng nhà ở cao tầng.
  - Kính xây dựng trong thiết kế nhà ở cao tầng.
  - Một số góp ý về lựa chọn khu đất, các không gian chức năng trong căn hộ ở và giải pháp kỹ thuật trong thiết kế nhà ở cao tầng...

  Số trang: 0

 • Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Hợp tuyển các bài viết tham luận trao đổi khoa học - thông tin kiến trúc lần thứ nhất từ các nhà chuyên môn đang hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, lý luận - phê bình kiến trúc, đào tạo kiến trúc sư, quản lý, hành nghề kiến trúc..

  Số trang: 0

 • Thiết kế đô thị - Từ khái niệm đến thao tác thực tiễn,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế đô thị - Từ khái niệm đến thao tác thực tiễn,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế đô thị - Từ khái niệm đến thao tác thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Trong Tổng luận này giới thiệu những kết quả nghiên cứu, những bài học và kinh nghiệm về thực tiễn thiết kế đô thị theo các giai đoạn của quy hoạch đô thị ở nhiều nước, cũng như những biện pháp đảm bảo cho thiết kế đô thị thành công. Trong đó có nhiều ví dụ diễn ra ở Trung Quốc, Mỹ và có 3 chương dành riêng cho kinh nghiệm của thành phố Từ Châu, Trung Quốc, của Xingapo và Hàn Quốc. Đây là tài liệu phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu tham khảo khi tiến hành phát triển công tác thiết kế đô thị ở nước ta

  Số trang: 0

 • Công nghệ thiết kế và xây dựng nhà an toàn chống động đất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm tin học - Bộ xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ thiết kế và xây dựng nhà an toàn chống động đất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ thiết kế và xây dựng nhà an toàn chống động đất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ

  Tác giả: Trung tâm tin học - Bộ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận gồm các phần sau:
  1. Thép kháng động đất trong Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS)- Quy phạm thép kết cấu trong tiêu chuẩn ASTM của Mỹ.
  2. Tiêu chuẩn các sản phẩm thép kháng động đất dùng cho xây dựng nhà.
  3. Thiết kế kháng động đất cho các toà nhà - Một thập kỷ phát triển kể từ sau trận động đất Great Hanshin ở Nhật Bản..

  Số trang: 0