Tìm kiếm nâng cao

 • Chính sách tín dụng và thị trường bất động sản năm 2011

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tạp chí Bất động sản – Nhà đất Việt Nam
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách tín dụng và thị trường bất động sản năm 2011

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách tín dụng và thị trường bất động sản năm 2011

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm những tham luận sau:
  - Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ.
  - Siết chặt tín dụng và lãi suất cao: khung cửa hẹp cho các nhà đầu tư bất động sản.
  - Những bất cập của chính sách tài chính đất đai tác động đến sự phát triẻn của thị trường BĐS, nhà ở và kinh tế vĩ mô

  Số trang: 0

 • Tổng luận: Phương thức huy động vốn và mô hình bảo đảm nhà ở của Trung Quốc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin- BXD
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Phương thức huy động vốn và mô hình bảo đảm nhà ở của Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận: Phương thức huy động vốn và mô hình bảo đảm nhà ở của Trung Quốc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận gồm có các phần sau:
  1. Quỹ tiết kiệm nhà ở và vai trò của nó trong chế độ bảo đảm nhà ở của Trung Quốc.
  2. Mô hình nhà ở bảo đảm tại các địa phương của Trung Quốc

  Số trang: 0

 • Khủng hoảng kinh tế toàn cầu - Những bài học cho ngành bất động sản,Báo cáo chuyên đề

  Tác giả: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và độ thị
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và độ thị
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu - Những bài học cho ngành bất động sản,Báo cáo chuyên đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu - Những bài học cho ngành bất động sản

  Tác giả: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và độ thị

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nêu những nguyên nhân cơ bản của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những bài học cho ngành bất động sản

  Số trang: 0

 • Đất đai nhà ở - Định giá bất động sản,Báo cáo chuyên đề

  Tác giả: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và độ thị
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và độ thị
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đất đai nhà ở - Định giá bất động sản,Báo cáo chuyên đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đất đai nhà ở - Định giá bất động sản

  Tác giả: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và độ thị

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các nguyên tắc và phương pháp định giá bất động sản

  Số trang: 0

 • Thị trường bất động sản - Những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm,Hội thảo

  Tác giả: Phòng Thương mại & CN VN, Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Phòng Thương mại & CN VN, Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường bất động sản - Những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường bất động sản - Những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm

  Tác giả: Phòng Thương mại & CN VN, Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các báo cáo, tham luận:
  - Định hướng quản lý thị trường BĐS VN thời gian tới.
  - Tác động của những chính sách mới đối với sự phát triển của hị trường BĐS.
  - Tình hình thị trường BĐS VN và những kiến nghị của doanh nghiệp.
  - Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của phân khúc thị trường nhà ở dành cho người có thu nhập thấp..

  Số trang: 0

 • Cơ chế, chính sách và kinh nghiệm giải quyết vấn đề nhà ở của một số nước trên thế giới,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ chế, chính sách và kinh nghiệm giải quyết vấn đề nhà ở của một số nước trên thế giới,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ chế, chính sách và kinh nghiệm giải quyết vấn đề nhà ở của một số nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Thông tin - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các phần sau:
  - Phần 1: Chính sách nhà ở của Trung Quốc và một số nước trên thế giới.
  - Phần 2: Các kinh nghiệm quốc tế về vấn đề nhà ở

  Số trang: 0

 • Chính sách bảo đảm nhà ở của Truing

  Tác giả: Trung tâm Thông tin-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin-BXD
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách bảo đảm nhà ở của Truing

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách bảo đảm nhà ở của Truing

  Tác giả: Trung tâm Thông tin-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Gồm các vấn đề:
  1. Nghiên cứu chế độ nhà ở cho thuê phù hợp với điều kiện kinh tế.
  2. Phát triển bền vững công nghiệp VLXD trên thế giới.
  3. Thị trường vữa khô XD ở LB Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập.
  4. Khủng hoảng kinh tế gây khó khăn cho việc phát triển hoạt động XD ở thủ đô Matxcơva.
  5. Các doanh nghiệp XD phải làm gì để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính.
  6. Sáp nhập-thách thức mới đối với doanh nghiệp XD

  Số trang: 0

 • Đánh giá và đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu – Khu đô thị mới Linh Đàm,Báo cáo tổng hợp

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: TCty Phát triển nhà và đô thị
  Năm xuất bản: 20078
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá và đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu – Khu đô thị mới Linh Đàm,Báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá và đề nghị công nhận Khu đô thị kiểu mẫu – Khu đô thị mới Linh Đàm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn xây dựng nhà ở & công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ: Những giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng,Hội nghị tập huấn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn xây dựng nhà ở & công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ: Những giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng,Hội nghị tập huấn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn xây dựng nhà ở & công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ: Những giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu Quy chuẩn xây dựng nhà ở & công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ. QCXDVN 05:2008 và những giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em; Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

  Số trang: 0

 • Thông tin Kinh nghiệm quản lý và KHCN xây dựng của nước ngoài

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học - BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thông tin Kinh nghiệm quản lý và KHCN xây dựng của nước ngoài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thông tin Kinh nghiệm quản lý và KHCN xây dựng của nước ngoài

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu những kinh nghiệm về quản lý và KHCN xây dựng của một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ...
  - Xác định các nguyên nhân gây ra sự cố trong xây dựng.
  - Một số kinh nghiệm trong mô hình quản lý nhà ở của Nhật Bản.
  - Ảnh hưởng của giá đất đối với giá nhà ở Trung Quốc.
  - Thi công đường ống thoát nước theo phương pháp khoan định hướng..

  Số trang: 0

 • Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề quản lý, phát triển du lịch các đô thị ven biển,Kỷ yếu hội thảo

  Tác giả: Hiệp hội các đô thị Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hiệp hội các đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: Đồ Sơn, TP.Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề quản lý, phát triển du lịch các đô thị ven biển,Kỷ yếu hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và vấn đề quản lý, phát triển du lịch các đô thị ven biển

  Tác giả: Hiệp hội các đô thị Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các tham luận về sự biến đổi khí hậu ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường của các đô thị ven biển; Các giải pháp phòng chống thiên tai và giảm thiểu thiết hại do sự biến đổi khí hậu gây ra đối với các ngành kinh tế nói chung và nhất là đối với ngành kinh tế du lịch của các đô thị ven biển

  Số trang: 0

 • Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Tin học – BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học – BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Tin học – BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Chính sách của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
  Phần 2: Chính sách phát triển khoa học công nghệ của một số nước khu vực châu Âu.
  Phần 3: Chính sách nhập khẩu và phát triển một số nước và khu vực châu Á

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm Tin học-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm Tin học-BXD

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu toàn văn Luật Quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen, luật gồm 7 chương, 62 điều.
  Luật quy định cụ thể trước tiên là mục đích của Luật, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan và cá nhân quản lý quy hoạch và xây dựng, nhấn mạnh vai trò của các chính quyền địa phương đô thị tự trị, sau đó quy định chi tiết quá trình lập và thực hiện các quy hoạch phát triển gồm 3 cấp: vùng, đô thị và cục bộ; Quy định nội dung của 2 điều lệ quy hoạch và xây dựng ban hành theo Luật, việc cấp phép phát triển, cấp phép xây dựng; Quy định yêu cầu về năng lực của những người thiết kế, chỉ huy công trường và thợ cả tham gia xây dựng.

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm về phát triển và quản lý chung cư cao tầng,Hội thảo quốc tế

  Tác giả: Cục Quản lý nhà-BXD, Trường ĐH Showa
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà-BXD, Trường ĐH Showa
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm về phát triển và quản lý chung cư cao tầng,Hội thảo quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm về phát triển và quản lý chung cư cao tầng

  Tác giả: Cục Quản lý nhà-BXD, Trường ĐH Showa

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm 17 báo cáo như sau:
  1. Khái quát nhà cao tầng ở Nhật Bản.
  2. Công cuộc xây dựng nhà ở thế kỷ XXI Nhật Bản và Việt Nam.
  3. Hình thức kinh doanh nhà chung cư Nhật Bản.
  4. Điều tra về nhà cung cấp và người cư trú tại các chung cư.
  5. Những giải pháp thiết kế trong dự thảo tiêu chuẩn nhà ở cao tầng TCXDVN.
  6. Công nghệ mới trong quy hoạch và thiết kế chung cư cao tầng...

  Số trang: 0

 • Công nghệ và vật liệu mới trong thi công nhà cao tầng,Tuyển tập báo cáo hội thảo

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, Cty liên doanh HANIFIXON
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng, Cty liên doanh HANIFIXON
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ và vật liệu mới trong thi công nhà cao tầng,Tuyển tập báo cáo hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ và vật liệu mới trong thi công nhà cao tầng

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, Cty liên doanh HANIFIXON

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm 5 báo cáo sau:
  1- Tổng quan về kết cấu và công nghệ xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam.
  2- Kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng và quản lý môi trường đô thị và nhà cao tầng ở Singapore.
  3- ALPOLIC / fr - Một vật liệu chống cháy lý tưởng cho mặt tiền của toà nhà.
  4- Báo cáo ứng dụng thực tế tấm vật liệu ALPOLIC trong bọc, ốp nhà cao tầng.
  5- An toàn chống cháy và công tác thiết kế nhà có chiều cao lớn và nhà nhiều tầng.

  Số trang: 0