Tìm kiếm nâng cao

 • Một số mặt hoạt động trong phát triển bền vững đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học - BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mặt hoạt động trong phát triển bền vững đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mặt hoạt động trong phát triển bền vững đô thị ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong tổng luận này, trình bày tình hình và nhiệm vụ của một số mặt hoạt động ở đô thị Trung Quốc về việc áp dụng những quan niệm, sách lược, phương pháp, biện pháp, công nghệ mới để khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, thúc đẩy đô thị phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học-BXD và Trung tâm thông tin xúc tiến thương mại Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm mới nhất trong năm 2005 trên các lĩnh vực: Xây dựng, vật liệu xây dựng, đồ gỗ và trang trí nội thất, thiết bị điện và đèn trang trí nhà ở, công nghệ kính..

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học-BXD và Sở Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm giới thiệu những sản phẩm và thành tựu đã đạt được của Ngành Xây dựng, là điểm gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị,Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị - BXD
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị,Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị - BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo gồm các báo cáo sau:
  1- Lời khai mạc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  2- Báo cáo tổng quan về Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam.
  3- Dự thảo Quy chế về quản lý đầu tư và phát triển khu đô thị mới.
  4- Báo cáo về Dự án khu đô thị mới Bắc sông Hồng.
  5- Báo cáo một số chính sách về đầu tư và phát triển khu đô thị mới.
  6- Báo cáo về Dự án khu đô thị Bắc Linh Đàm.
  7- Báo cáo về Dự án khu đô thị mới Nam Sài Gòn.
  8- Báo cáo một số chính sách về đất đai để đầu tư và phát triển khu đô thị mới..

  Số trang: 0

 • Trung Quốc tiến tới cải cách công tác quy hoạch đô thị và nông thôn

  Tác giả: Trung tâm Tin học
  Nhà xuất bản: Trung tânm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc tiến tới cải cách công tác quy hoạch đô thị và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc tiến tới cải cách công tác quy hoạch đô thị và nông thôn

  Tác giả: Trung tâm Tin học

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phân tích và đối sách với quy hoạch tổng thể đô thị có nhiều biến động trong thời kỳ cải cáh. 2. Đổi mới quá trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn. 3. Quy hoạch chiến lược đang xuất hiện từ Quảng Châu đến Hàng Châu. 4. Một số vấn đề của quy hoạch chiến lược. 5. Bàn về lý luận thực tiễn của quy hoạch xây dựng ngắn hạn. 6. Lấy quy hoạch ngắn hạn làm cửa ngột phá cải cách quy hoạch. 7. Từ `Quy hoạch chiến lược` đến ` Quy hoạch xây dựng ngắn hạn` . Phán đoán xu thế biến đổi quy hoạch tổng thể.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo gồm 5 phần chính như sau:
  Phần 1: Kết cấu công trình.
  Phần 2: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.
  Phần 3: Vật liệu xây dựng - Ăn mòn và bảo vệ công trình.
  Phần 4: Kiến trúc - Trùng tu di tích.
  Phần 5: Kỹ thuật môi trường - Cấp thoát nước

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập bao gồm những báo cáo khoa học về các vấn đề:
  1. Nhà cao tầng - Kinh nghiệm của WSP.
  2. Quản lý, giám sát chất lượng xây dựng nhà chung cư cao tầng.
  3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  4. Một số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  5. Tiêu chí đánh giá chất lượng kinh tế nhà cao tầng.
  6. Chất lượng kiến trúc nhà cao tầng.
  7. Một số ý kiến về đánh giá chất lượng kiến trúc nhà cao tầng phù hợp với điều kiện VN..

  Số trang: 0

 • Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 7 chương như sau:
  Chương I: Các quy định chung.
  Chương II: Quản lý sử dụng nhà chung cư.
  Chương III: Tổ chức thực hiện quản lý nhà chung cư.
  Chương IV: Kinh phí phục vụ quản lý sử dụng nhà chung cư.
  Chương V: Giải quyết tranh chấp và xử lý các vi phạm.
  Chương VI: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp đói với công tác quản lý sử dụng nhà chung cư.
  Chương VII: Điều khoản thi hành

  Số trang: 0

 • Hội thảo Phát triển và quản lý nhà chung cư cao tầng,Báo cáo

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Phát triển và quản lý nhà chung cư cao tầng,Báo cáo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Phát triển và quản lý nhà chung cư cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng nhà chung cư .
  2. Một số kinh nghiệm về đầu tư nhà chung cư cao tầng .
  3. Một số vấn đề về chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cao tầng bị xuống cấp hư hỏng tại Hà Nội.
  - 4. Chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cao tầng bị xuống cấp, hư hỏng tại TP Hồ Chí Minh .
  5. Những kết quả bước đầu và kế hoạch phát triển nhà chung cư tại tỉnh Khánh Hoà .
  6. Quản lý, giám sát chất lượng xây dựng nhà chung cư cao tầng

  Số trang: 0

 • Quy chế quản lý lập và sử dụng thiết kế điển hình trong công tác đầu tư xây dựng

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chế quản lý lập và sử dụng thiết kế điển hình trong công tác đầu tư xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chế quản lý lập và sử dụng thiết kế điển hình trong công tác đầu tư xây dựng

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có: Chương I: Những quy định chung.
  Chương II: Quản lý lập dự án thiết kế điển hình.
  Chương III: Quản lý sử dụng thiết kế điển hình.
  Chương IV: Điều khoản thi hành - Phần thuyết minh.

  Số trang: 0

 • Thể chế quy hoạch và phát triển đô thị ở Việt Nam và Nhật Bản,Hội thảo quốc tế

  Tác giả: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - Viện Phát triển cơ sở hạ tầng Nhật Bản
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - Viện Phát triển cơ sở hạ tầng Nhật Bản
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thể chế quy hoạch và phát triển đô thị ở Việt Nam và Nhật Bản,Hội thảo quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thể chế quy hoạch và phát triển đô thị ở Việt Nam và Nhật Bản

  Tác giả: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - Viện Phát triển cơ sở hạ tầng Nhật Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về các vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị ở VN.
  2. Kinh nghiệm của Nhật Bản về đô thị hoá.
  3. Hệ thống thể chế trong quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị tại VN.
  4. Vấn đề phát triển khu đô thị mới ở Hà Nội.
  5. Cần có một hệ thống quản lý phát triển đất đai bền vững có hiệu quả.
  6. Hệ thống quy hoạch đô thị..

  Số trang: 0

 • Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học công nghệ
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm những vấn đề sau:
  1. ` Tiêu chuẩn hoá xây dựng` trong giai đoạn đổi mới hội nhập.
  2. Ban kỹ thuật kết cấu BTCT và khối xây với công tác xây dựng bộ tiêu chuẩn chuyên ngành.
  3. Giới thiệu về dự thảo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép (soát xét TCVN 5575-1991).
  4. Sử dụng tiêu chuẩn trong các dự án.
  5. Nghiên cứu xây dựng đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn hoá xây dựng về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  6. Một số ý kiến thảo luận về đổi mới hệ thống tiêu chuẩn kết cấu và công nghệ xây dựng..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  Phần mở đầu.
  - Chương I: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương II: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án.
  - Chương III: Bố cục quy hoạch kiến trúc.
  - Chương IV: Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương V: Kinh tế xây dựng.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tác giả: Nguyễn Trọng Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-1/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tác giả: Nguyễn Trọng Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình phát triển ngành cấp nước 1991-2000 - II. Phương hướng phát triển 2001-2020 - III. Một số chính sách và giải pháp nhằm phát triển ngành cấp nước Việt Nam - - Về nguồn nước và quản lý tài nguyên nước - - Về tổ chức quản lý vận hành - - Về nguồn vốn đầu tư.

  Số trang: 0

 • Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  1. Triển khai thiết kế đô thị. Nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
  2. Một số vấn đề về thiết kế đô thị.
  3. Đối sách thiết kế không gian công cộng đô thị có chất lượng cao.
  4. Nét đặc sắc đô thị và thiết kế đô thị.
  5. Tìm hiểu lý luận về toàn bộ lộ trình thiết kế đô thị.
  6. Đối tượng, quá trình sáng tác và đặc trưng tư duy của thiết kế đô thị.
  7. Tích cực đẩy mạnh thiết kế đô thị. Nâng cao phẩm chất môi trường đô thị.< br> 8. Tích cực triển khai thiết kế đô thị. Nghiêm túc tạo dựng hình tượng đô thị

  Số trang: 0