Tìm kiếm nâng cao

 • Dự án Quản lý đô thị ở Việt Nam 1998-2004

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Tổng hợp Montreal-Canada
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Quản lý đô thị ở Việt Nam 1998-2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Quản lý đô thị ở Việt Nam 1998-2004

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án là:
  - Nâng cao năng lực quản lý đô thị cho Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.
  - Đào tạo, chuyển giao công nghệ đóng góp vào sự phát triển nhân lực và hỗ trợ khu vực đô thị và tư nhân thông qua các hoạt động của dự án.
  - Xây dựng mối quan hệ đối tác giữa các trường Đại học, các đô thị VN, Canada và trong khu vực

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD và Cty Hội chợ triển lãm quốc tế
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: Tp.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2007 với sự tham gia của 2000 gian hàng trong và ngoài nước trên các llĩnh vực: Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội ngoại thất, công nghệ kính, đồ gỗ, các hệ thống cửa, thiết bị về KHCN xây dựng, ngành bất động sản, kinh doanh địa ốc...

  Số trang: 0

 • Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Nhà xuất bản: Cục Giám định - BXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm 34 báo cáo khoa học về kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng:
  - Quản lý chất lượng nhà chung cư cao tầng.
  - Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  - Tổ chức thi công và tự kiểm soát, đánh giá chất lượng của nhà thầu đối với chung cư nhà cao tầng.
  - Kiểm định chất lượng phần kết cấu nhà chung cư cao tầng...

  Số trang: 0

 • Giới thiệu khái quát Bộ luật Quy hoạch đô thị của Cộng hoà Pháp,Tái bản lần thứ 5

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Dự án đào tạo chuyên ngành đô thị
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu khái quát Bộ luật Quy hoạch đô thị của Cộng hoà Pháp,Tái bản lần thứ 5

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu khái quát Bộ luật Quy hoạch đô thị của Cộng hoà Pháp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Bộ luật gồm có 3 phần:
  - Phần thứ nhất: Các quy định về sơ đồ quy hoạch đô thị cấp địa phương.
  - Phần thứ hai: Tạo quỹ đất, tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, quy hoạch.
  - Phần thứ ba: Cấp phép, kiểm tra

  Số trang: 0

 • Hội thảo Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế,Báo cáo tham luận

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế,Báo cáo tham luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các tham luận sau:
  - Những nội dung cần thống nhất trong dự thảo tiêu chuẩn Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế.
  - Nâng cao chất lượng nhà ở cao tầng.
  - Kính xây dựng trong thiết kế nhà ở cao tầng.
  - Một số góp ý về lựa chọn khu đất, các không gian chức năng trong căn hộ ở và giải pháp kỹ thuật trong thiết kế nhà ở cao tầng...

  Số trang: 0

 • Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Hợp tuyển các bài viết tham luận trao đổi khoa học - thông tin kiến trúc lần thứ nhất từ các nhà chuyên môn đang hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, lý luận - phê bình kiến trúc, đào tạo kiến trúc sư, quản lý, hành nghề kiến trúc..

  Số trang: 0

 • Thiết kế đô thị - Từ khái niệm đến thao tác thực tiễn,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế đô thị - Từ khái niệm đến thao tác thực tiễn,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế đô thị - Từ khái niệm đến thao tác thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm Tin học - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Trong Tổng luận này giới thiệu những kết quả nghiên cứu, những bài học và kinh nghiệm về thực tiễn thiết kế đô thị theo các giai đoạn của quy hoạch đô thị ở nhiều nước, cũng như những biện pháp đảm bảo cho thiết kế đô thị thành công. Trong đó có nhiều ví dụ diễn ra ở Trung Quốc, Mỹ và có 3 chương dành riêng cho kinh nghiệm của thành phố Từ Châu, Trung Quốc, của Xingapo và Hàn Quốc. Đây là tài liệu phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu tham khảo khi tiến hành phát triển công tác thiết kế đô thị ở nước ta

  Số trang: 0

 • Công nghệ thiết kế và xây dựng nhà an toàn chống động đất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm tin học - Bộ xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ thiết kế và xây dựng nhà an toàn chống động đất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ thiết kế và xây dựng nhà an toàn chống động đất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ

  Tác giả: Trung tâm tin học - Bộ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận gồm các phần sau:
  1. Thép kháng động đất trong Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS)- Quy phạm thép kết cấu trong tiêu chuẩn ASTM của Mỹ.
  2. Tiêu chuẩn các sản phẩm thép kháng động đất dùng cho xây dựng nhà.
  3. Thiết kế kháng động đất cho các toà nhà - Một thập kỷ phát triển kể từ sau trận động đất Great Hanshin ở Nhật Bản..

  Số trang: 0

 • Một số mặt hoạt động trong phát triển bền vững đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học - BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số mặt hoạt động trong phát triển bền vững đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số mặt hoạt động trong phát triển bền vững đô thị ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Trong tổng luận này, trình bày tình hình và nhiệm vụ của một số mặt hoạt động ở đô thị Trung Quốc về việc áp dụng những quan niệm, sách lược, phương pháp, biện pháp, công nghệ mới để khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, thúc đẩy đô thị phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học-BXD và Trung tâm thông tin xúc tiến thương mại Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm mới nhất trong năm 2005 trên các lĩnh vực: Xây dựng, vật liệu xây dựng, đồ gỗ và trang trí nội thất, thiết bị điện và đèn trang trí nhà ở, công nghệ kính..

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học-BXD và Sở Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm giới thiệu những sản phẩm và thành tựu đã đạt được của Ngành Xây dựng, là điểm gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị,Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị - BXD
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam

  Tác giả: Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị,Vụ Quản lý kiến trúc-quy hoạch đô thị - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo gồm các báo cáo sau:
  1- Lời khai mạc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  2- Báo cáo tổng quan về Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam.
  3- Dự thảo Quy chế về quản lý đầu tư và phát triển khu đô thị mới.
  4- Báo cáo về Dự án khu đô thị mới Bắc sông Hồng.
  5- Báo cáo một số chính sách về đầu tư và phát triển khu đô thị mới.
  6- Báo cáo về Dự án khu đô thị Bắc Linh Đàm.
  7- Báo cáo về Dự án khu đô thị mới Nam Sài Gòn.
  8- Báo cáo một số chính sách về đất đai để đầu tư và phát triển khu đô thị mới..

  Số trang: 0

 • Trung Quốc tiến tới cải cách công tác quy hoạch đô thị và nông thôn

  Tác giả: Trung tâm Tin học
  Nhà xuất bản: Trung tânm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc tiến tới cải cách công tác quy hoạch đô thị và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc tiến tới cải cách công tác quy hoạch đô thị và nông thôn

  Tác giả: Trung tâm Tin học

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phân tích và đối sách với quy hoạch tổng thể đô thị có nhiều biến động trong thời kỳ cải cáh. 2. Đổi mới quá trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn. 3. Quy hoạch chiến lược đang xuất hiện từ Quảng Châu đến Hàng Châu. 4. Một số vấn đề của quy hoạch chiến lược. 5. Bàn về lý luận thực tiễn của quy hoạch xây dựng ngắn hạn. 6. Lấy quy hoạch ngắn hạn làm cửa ngột phá cải cách quy hoạch. 7. Từ `Quy hoạch chiến lược` đến ` Quy hoạch xây dựng ngắn hạn` . Phán đoán xu thế biến đổi quy hoạch tổng thể.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo gồm 5 phần chính như sau:
  Phần 1: Kết cấu công trình.
  Phần 2: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.
  Phần 3: Vật liệu xây dựng - Ăn mòn và bảo vệ công trình.
  Phần 4: Kiến trúc - Trùng tu di tích.
  Phần 5: Kỹ thuật môi trường - Cấp thoát nước

  Số trang: 0

 • Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập hội thảo Chất lượng và công nghệ xây dựng nhà cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hội KHKT Xây dựng VN..

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập bao gồm những báo cáo khoa học về các vấn đề:
  1. Nhà cao tầng - Kinh nghiệm của WSP.
  2. Quản lý, giám sát chất lượng xây dựng nhà chung cư cao tầng.
  3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  4. Một số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  5. Tiêu chí đánh giá chất lượng kinh tế nhà cao tầng.
  6. Chất lượng kiến trúc nhà cao tầng.
  7. Một số ý kiến về đánh giá chất lượng kiến trúc nhà cao tầng phù hợp với điều kiện VN..

  Số trang: 0