Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo khoa học Tư vấn thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng

  Tác giả: Cty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - BXD
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Tư vấn thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Tư vấn thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng

  Tác giả: Cty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - BXD

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: -Chiến lược phát triển xi măng lò đứng năm 1995-2000.
  - Những tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất xi măng lò đứng và công tác tư vấn lựa chọn thiết bị cho các nhà máy xi măng lò đứng.
  - Hiện trạng thực hiện đầu tư xi măng lò đứng và hướng lựa chọn công nghệ cho giai đoạn phát triển tiếp 1995-2000.
  - Xi măng lò đứng và sự phát triển vật liệu xây dựng ở nước ta.
  - Sự phát triển xi măng lò đứng trên thế giới và hướng phát triển công nghệ lò đứng trong giai đoạn tới.
  - Cung cấp và bảo hành thiết bị cho các nhà máy xi măng lò đứng.
  - Hệ thống điều khiển tự động trong dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng 8,8 vạn tấn/năm.
  - Năng lực thiết kế chế tạo thiết bị xi măng lò đứng ở Việt Nam.
  - Chất lượng xi măng lò đứng của công ty xi măng đá vôi Vĩnh Phú và những biện pháp kỹ thuật nhằm ổn định chất lượng.
  - Giải pháp quy hoạch tổng thể mặt bằng kiến trúc xây dựng hợp lý trong thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng-.
  - Vấn đề môi trường sinh thái trong các nhà máy xi măng lò đứng và các phương án thiết kế lọc bụi.
  - Phần kinh tế trong thiết kế và dự án xây dựng các nhà máy xi măng lò đứng công suất từ 4,4 - 6,0 - 8,8 vạn tấn/năm...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Thư ngỏ của Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị gửi đ/c Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm UB KHKT TP.
  - Lời giới thiệu Hội nghị quản lý Nhà nước về đô thị tại Tokyo (4/1993).
  - Bài phát biểu của đ/c Võ Viết Thanh, Phó chủ tịch UBND TP HCM tại Hội nghị Tokyo: Hướng tới hiện đại hoá quản lý Nhà nước về đô thị ở TP HCM.
  - 1/ Tăng cường quản lý Nhà nước đô thị TP HCM.
  - 2/ Một số đề xuất quy phạm pháp luật cần phải có để quản lý đô thị.
  - 3/ Các giải pháp tạo vốn cho duy tu sửa chữa cầu đường, thoát nước.
  - 4/ Những vấn đề quy hoạch, sử dụng và quản lý lòng, lề đường.
  - 5/ Quản lý Nhà nước về hạ tầng cơ sở đô thị (một số kiến nghị).
  - 6/ Nghiên cứu chính sách huy động các nguồn vốn trong xây dựng và phát triển đô thị.
  - 7/ Vấn đề quản lý đô thị trong cộng đồng dân cư người nghèo.
  - 8/ Quản lý đất dùng vào mục đích đô thị.
  - 9/ Chung cư tại Pháp: người phụ trách va vấn đề quản lý.
  - 10/ Vài nhận xét về kinh nghiệm của Pháp trong vấn đề quy hoạch đô thị.

  Số trang: 0

 • Cải cách và phát triển của ngành Xây dựng nước CHND Trung Hoa

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải cách và phát triển của ngành Xây dựng nước CHND Trung Hoa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải cách và phát triển của ngành Xây dựng nước CHND Trung Hoa

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chương trình thăm và làm việc của Đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam tại Trung Quốc.
  II. Những nội dung làm việc của đoàn tại Trung Quốc và một số kết quả khảo sát chủ yếu.
  2.1. Một số tình hình chung về sự phát triển của ngành xây dựng Trung Quốc- 2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Trung Quốc- 2.3. Công tác quy hoạch- 2.4. Kiến trúc- 2.5. Công nghệ xây dựng- 2.6. Xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng- 2.7. Phát triển và quản lý nhà ở- 2.8. Quản lý đô thị- 2.9. Khoa học công nghệ- 2.10. Công tác đào tạo>
  III. Một số đề xuất, kiến nghị.
  IV. Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Khoa học, giáo dục thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Khoa học, giáo dục thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Khoa học, giáo dục thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu>
  - Thực hiện `Chiến lược khoa học-giáo dục làm phồn vinh đất nước`, thúc đẩy giáo dục xây dựng phát triển.
  - Nắm bắt cơ hội, đi sâu cải cách, phấn đấu nâng cao toàn diện phẩm chất của đội ngũ xây dựng.
  - Khoa học, giáo dục thúc đẩy công nghiệp vật liệu xây dựng.
  - Phải tiến hành giáo dục kỹ thuật và tiếp cận với thế giới.
  - `Công trình 211` và chiến lược bồi dưỡng nhân tài sang thế kỷ sau của ngành công nghiệp VLXD

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Xây dựng nhà ở sẽ hình thành điểm nóng tiêu dùng mới và điểm tăng trưởng kinh kế mới.
  - Vì sao đề ra xây dựng nhà ở là điểm tăng trưởng kinh tế.
  - Phải áp dụng biện pháp làm cho nhà ở hình thành điểm nóng tiêu dùng.
  - Đẩy mạnh tiêu dùng nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.
  - Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị phải đảm bảo cho điểm tăng trưởng kinh tế mớ.
  - Dựa vào tiến bộ KHKT, thúc đẩy hai chuyển biến của ngành nhà ở.
  - Chính sách nhà ở là mấu chốt làm cho xây dựng nhà ở kích thích được tăng trưởng kinh tế.
  - Ngành nhà đất hiện nay đứng trước 3 mâu thuẫn lớn.
  - Tạo dựng ngành nhà ở hiện đại hoá.
  Lưu thông tiền tệ phục vụ nhà đất cần được nhanh chóng gây dựng và phát triển.
  - Các biện pháp chính sách có thể lựa chọn để kích thích tiêu dùng về nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Con đường phát triển năng lực tổng thầu và kỹ xảo đấu thầu xây dựng công trình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Con đường phát triển năng lực tổng thầu và kỹ xảo đấu thầu xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Con đường phát triển năng lực tổng thầu và kỹ xảo đấu thầu xây dựng công trình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Thực hiện chiến lược sáng tạo, thúc đẩy hai chuyển biến, tìm tòi con đường cải cách và phát triển xí nghiệp xây dựng quốc doanh lớn.
  - Lập bản vẽ chi tiết thi công trong thể chế tư vấn công trình quốc tế.
  - Bàn về kỹ thuật tiến hành và kỹ xảo quyết sách đấu thầu công trình.
  - Báo giá đấu thầu và thiết kế tổ chức thi công.

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu: - Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng.
  - I. Địa vị và tác dụng của tập đoàn xí nghiệp trong phát triển ngành CN xây dựng.
  - II. Những khó khăn và vấn đề trong phát triển tập đoàn xí nghiệp xây dựng.
  - III. Cấu tạo chức năng và con đường hình thành tập đoàn xí nghiệp xây dựng.
  - IV. Môi trường bên ngaòi và chính sách đồng bộ phát triển tập đoàn xí nghiệp xây dựng- - Nội dung thí điểm và suy nghĩ về quyết sách cải cách chế độ xí nghiệp của Cục 1 Xây dựng Trung quốc- - Điểm mấu chốt làm tôt công tác thí điểm lập chế độ xí nghiệp hiện đại là lựa chọn đúng cửa đột phá (Tập đoàn xây dựng Vũ Hán)- - Coi việc trao quyền quản lý kinh doanh tài sản quốc hữu là bước chuyển ngoặt, thúc đẩy tiến trình thí điểm lập chế dộ xí nghiệp hiện đại (Tập đoàn xây dựng Thượng Hải).

  Số trang: 0

 • Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Bộ xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Bộ xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II từ ngày 7-10-1991 đến ngày 9-10-1991.
  - Bài phát biểu của Đ/C Phó chủ tịch Uỷ ban ND thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nghị định của HĐBT ban hành quy chế kinh doanh nhà ở.
  - Giới thiệu một số nét về công trình hợp tác đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng đường Nguyễn Tri Phương P.8 Quận 5 TP Hồ Chí Minh.
  -Nâng cao hơn nữa chất lượng các công trình xây dựng.
  - Quy chế sử dụng nhà ở trong các thành phố, thị xã, thị trấn.
  - Những biện pháp khắc phục khó khăn do giá cho thuê nhà còn bao cấp.
  - Báo cáo công tác quản lý phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng.
  - Hiệu quả và kinh nghiệm bước đầu về công tác kinh doanh phát triển nhà của thành phố hải Phòng.
  - Nghị định của Chủ tịch HĐBT về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở.

  Số trang: 0

 • Công nghệ cơ giới hoá và tổ chức sản xuất xây dựng

  Tác giả: Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Cơ giới hoá và công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ cơ giới hoá và tổ chức sản xuất xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ cơ giới hoá và tổ chức sản xuất xây dựng

  Tác giả: Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1/ Những vấn đề chung và phương hướng: - Các nội dung khoa học-công nghệ của Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng.
  - 2/ Công nghệ và sản xuất xây dựng:- - Một số cơ sở khoa học của việc đánh giá trình độ công nghệ thi công đất- - Một số kết quả nghiên cứu về các phương pháp đo kiểm các sai lệch trong quá trình thi công các kéet cấu khung bê tông cốt thép toàn khối- - Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở - - Suy nghĩ về hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng.
  - 3/ Máy và công cụ thủ công xây dựng- - Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy của máy ủi Liên xô (T.130) làm việc trong điều kiện khí hậu Việt nam- - Đưa công tác khảo nghiệm và nghiên cứu-thiết kế và giám định chất lượng máy xây dựng- - Nghiên cứu đánh giá năng lực còn lại của thiết bị, xe máy thi công và khu phụ trợ của công trình thuỷ điện Hoà Bình để sử dụng cho công trình thuỷ điện Sơn La.
  - Khảo nghiệm máy trộn bê tông dung tích 100 lít.
  - Một số kết quả nghiên cứu công cụ thủ công xây dựng

  Số trang: 0

 • Chuyên đề móng cọc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Thông tin KHKT thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chuyên đề móng cọc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chuyên đề móng cọc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các ký hiệu dùng trong tính toán móng cọc.
  - 1. Một số điểm chủ yếu về sự làm việc của đất nền.
  - 2. Dự kiến khả năng chịu tải của cọc đơn.
  - 3. Xác định kích thước móng cọc.
  - 4. Lựa chọn loại cọc.
  - 5. Kiểm tra thi công móng cọc.
  - 6. Tính toán, thiết kế cọc treo đóng có tiết diện đặc.
  - 7. Sử dụng cọc khoan nhồi ở các công trình xây dựng tại Priangar (Liên xô)

  Số trang: 0

 • Môi trường xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Môi trường, xây dựng và môi trường xây dựng.
  - Phần II: Hiện trạng đáng lo ngại.
  - Phần III: Nhìn lại các hoạt động KHKT về bảo vệ và cải thiện môi trường xây dựng.
  - Phần IV: Kỹ thuật môi trường xây dựng với chất lượng công trình.
  - Phần V: Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong xây dựng và chiến lược phòng chống ô nhiễm không khí các vùng đô thị công nghiệp.
  - Phần VI: Xu hướng phát triển của một môi trường xây dựng chưa bền vững.
  - Phụ lục 1: Luật bảo vệ môi trường.
  - Phụ lục 2: Quy định kỹ thuật về XD phục vụ luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (điều khoản về môi trường)

  Số trang: 0

 • Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tác giả: Trần Trịnh Tường, Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tác giả: Trần Trịnh Tường, Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu: Sơ lược tình hình và những vấn đề nghiên cứu về cơ chế xây dựng cơ bản trong những năm qua - Những vấn đề cốt lõi về quản lý XDCB theo cơ chế kinh tế mớ.
  i - I. Cơ chế huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  - II. Trách nhiệm hoàn trả vốn đầu tư XDCB nhằm thúc đẩy việc coi trọng hiệu quả kinh tế và bảo toàn phát triển vốn đầu tư.
  - III. Trình tự xây dựng cơ bản.
  - IV. Cơ chế giao thầu và nhận thầu trong XDCB.
  - V. Giá cả xây dựng trong nền kinh tế thị trường.
  - VI. Quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Nền móng và trắc địa công trình:
  - 1. Hệ thống tự động hoá ADU-6 dùng cho thí nghiệm ở trong phòng.
  - 2. Chương trình máy tính kiểm tra tính toàn vẹn của cọc bằng thí nghiệm đo sóng ứng suất biến dạng nhỏ.
  - 3. Tính toán độ lún của móng cọc có kể đến chiều sâu chôn móng.
  - 4. Nghiên cứu công nghệ mới trong trắc địa và một số ứng dụng của nó trong xây dựng.
  - Phần II- Kết cấu công trình:
  - 1. Phương án liên kết các bộ phận kết cấu chính của nhà ở trong vùng chịu tác động của tải trọng gió bão.
  - 2. Sự nở ngang vùng bê tông chịu nén của dầm BTCT.
  - 3. Một phương án thử nghiệm mô hình kiểm tra khả năng chịu lực của dầm thép hệ dầm sàn sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội.
  - 4. So sánh phương pháp thí nghiệm cường độ nén khối xây gạch rỗng theo một số tiêu chuẩn.
  - 5. Sửa chữa phục hồi khả năng chịu lực hệ kết cấu cột nhà điều hành lò 1,2 Công ty xi măng Hà Tiên 2.
  - 6. Đánh giá ảnh hưởng của phương án thi công ứng lực trước tới trạng thái ứng suất biến dạng của thành silô.
  - 7. Ứng dụng phần mềm TAT trong tính toán thiết kế nhà cao tầng chịu tải trọng động đất...
  - Phần III- Vật liệu xây dựng-kỹ thuật môi trường-hoá xây dựng:
  - 1. Một số biện pháp nâng cao khả năng dính bám giữa vữa xi măng mới và cũ trong công tác sửa chữa bê tông.
  - 2. Kỹ thuật xây dựng, vật liệu trong kiến trúc tháp Chàm và phương án trùng tu, bảo tồn.
  - 3. Sử dụng tro trấu thay thế cho SILICAFUME trong vữa, bê tông cường độ cao.
  - 4. Tìm hiểu công nghệ sơn thếp truyền thống qua các làng nghề Kiêu Kỵ-Sơn Đồng.
  - 5. Phần mềm tự động hoá việc đọc và xử lý số liệu máy nén N 125...
  - Phần IV- Kiến trúc:
  - 1. Giới thiệu lịch sử kiến trúc tháp Khơ Me (tháp Bình Thạnh huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh).
  - 2. Màu sắc trong công trình kiến trúc

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các bài hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 của Trung tâm tư vấn hệ thống chất lượng ISO Bắc Kinh.
  - Phần II: Y kiến của Bộ Xây dựng Trung Quốc.
  - Phần III: Kinh nghiệm quán triệt tiêu chuẩn ISO 9000 của một số doanh nghiệp xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I:Những quy định chung.
  - Chương II: Đảm bảo các quyền công dân về môi trường sống thuận lợi.
  - Chương III: Quyền hạn của các cơ quan quyền lực Nhà nước và các chủ đề quản lý tự quản địa phương trong lĩnh vực QHXDĐT.
  - Chương IV: Hệ thống các cơ quan hành pháp Liên bang và các cơ quan tự quản địa phương trong lĩnh vực điều chỉnh hoạt động QHXDĐT và các quyền hạn của họ.
  - Chương V: Hồ sơ QHXDĐT về việc lập quy hoạch phát triển lãnh thổ và các điểm dân cư đô thị và việc xây dựng chúng.
  - Chương VI: Việc lập QHXDĐTphát triển lãnh thổ Liên bang Nga và lãnh thổ các chủ thể thuộc LB Nga.
  - Chương VII: Việc lập QHXDĐT phát triển đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn, các khu thị chính khác.
  - Chương VIII: Điều chỉnh sử dụng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn khi tiến hành QHXDĐT.
  - Chương IX: Điều chỉnh sử dụng đất đai các vùng ngoại ô thành phố khi tiến hành hoạt động QHXDĐT.
  - Chương X: Các tiêu chuẩn và quy phạm Nhà nước về QHXDĐT.
  - Chương XI: Địa chính QHXDĐT Nhà nước và giám sát các đối tượng hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XII: Điều hcỉnh việc xây dựng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn.
  - Chương XIII: Kiểm tra việc tiến hành hoạt động QHXDĐT và trách nhiệm đối với sự vi phạm pháp luật LB Nga về QHXDĐT - Chương XIV: Cơ sở kinh tế của hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XV: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XVI: Những quy định kết luận

  Số trang: 0