Tìm kiếm nâng cao

 • Quy trình thi công và nghiệm thu tường bằng PANEL AAC

  Tác giả: Trần Bá Việt - Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy trình thi công và nghiệm thu tường bằng PANEL AAC

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Bá Việt - Viện Khoa học công nghệ Xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tường bằng PANEL AAC là tường tự mang, dùng xây cho tường trong nhà với chiều cao tường không quá 3,6m; tường trong nhà gồm: tường ngăn phòng, ngăn căn hộ, ngăn hành lang; Tường ngoài nhà hoặc tường bao sử dụng gạch AAC trát mặt ngoài bằng vữa chống thống có dán lưới, mặt trong bả - lăn sơn. Bài viết trình bày phạm vi ứng dụng, quy trình thi công và nghiệm thu tường bằng PANEL AAC.

  Số trang: 8

 • Công nghệ sản xuất tấm ACOTEC không nung xi măng cốt liệu từ Phần Lan

  Tác giả: Mai Thái Chiêu - Chuyên viên Tư vấn công nghệ thuộc Tập đoàn Rieckermann GmbH - CHLB Đức
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công nghệ sản xuất tấm ACOTEC không nung xi măng cốt liệu từ Phần Lan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Mai Thái Chiêu - Chuyên viên Tư vấn công nghệ thuộc Tập đoàn Rieckermann GmbH - CHLB Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Công nghệ sản xuất tấm ACOTEC không nung xi măng cốt liệu từ Phần Lan gồm 3 phần:
  - Phần 1: Giới thiệu Tập đoàn Rieckermann
  - Phần 2: Các công nghệ về vật liệu mà Rieckermann đang triển khai tại Việt Nam.
  - Phần 3: Giới thiệu công nghệ sản xuất tấm tường Acotec Panel - công  nghệ Phần Lan.

  Số trang: 10

 • Đóng góp của hệ thống tường nhẹ & công nghệ thi công hiện đại vào sự phát triển bền vững

  Tác giả: Phan Thu Hằng - Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Saint - Gobain VN
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đóng góp của hệ thống tường nhẹ & công nghệ thi công hiện đại vào sự phát triển bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phan Thu Hằng - Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Saint - Gobain VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập đoàn Saint - Gobain được thành lập từ năm 1665, chuyên sản xuất kính cho "nhà kính" cung điện Versailles - Pháp. Tập đoàn có hơn 1.400 công tư trực thuộc, có mặt trên 64 quốc gia trên toàn thế giới; Số 1 thế giới trong ngành VLXD. Với Hệ thống tường nhẹ & công nghệ thi công hiện đại đang là xu hướng của ngành xây dựng giúp phát triển và bền vững. Hệ thống tường nhẹ và công nghệ thi công với nhiều ưu điểm tiết kiệm về kết cấu (nhẹ hơn tường gạch tới 10 lần, giúp tiết kiệm cốt thép và vật liệu trong bộ khung kết cấu cũng như liên kết móng); tiết kiệm nhờ giảm thời gian thi công (tốc độ thi công nhanh hơn tới 3 lần dẫn đến hoàn thành công trình sớm, thời gian thu hồi vốn nhanh); Tiết kiệm không gian nhờ kích thước tường mỏng...

  Số trang: 24

 • Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng và tình hình thực tiễn Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010...

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng và tình hình thực tiễn Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010...

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm 2 nội dung chính: 
  Phần 1: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.
  Phần 2: Tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (chương trình 567).

  Số trang: 11

 • Báo cáo tham luận của Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Tác giả: Trần Việt Trung - PGĐ Sở Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo tham luận của Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Việt Trung - PGĐ Sở Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Căn cứ Quyết định số 1469/2014/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND TP.HN phê duyệt Quy hoạch phát triển VLXD TP.HN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 14/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung; Sở Xây dựng báo cáo tham luận một số nội dung liên quan đến tình hình công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung trên địa bàn TP.HN: 
  - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây nung, không nung
  - Thực trạng tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây nung, không nung.
  - Đánh giá quá trình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ
  - Một số đề xuất, kiến nghị với Bộ Xây dựng về vật liệu xây nung; vật liệu xây không nung.

  Số trang: 9

 • Cuộc họp định kỳ lần thứ 11 về Hợp tác Kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cuộc họp định kỳ lần thứ 11 về Hợp tác Kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 59

 • Các sản phẩm đầu tư của dự án CCQS

  Tác giả: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các sản phẩm đầu tư của dự án CCQS

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các sản phẩm đầu tư của dự án CCQS

  Tác giả: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo Kế hoạch chuẩn về quản lý chất lượng được xây dựng như một hướng dẫn tham khảo cho công tác lập kế hoạch quản lý chất lượng thi công xây dựng trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Các sản phẩm đầu tư của dự án CCQS gồm:
  1: Kế hoạch chuẩn bị về quản lý chất lượng.
  2: Kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn.
  3: Hướng dẫn chung về lập dự toán chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình.

  Số trang: 0

 • Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030.

  Số trang: 0

 • Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tác giả: Nguyễn Trung Hòa,Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Tác giả: Nguyễn Trung Hòa,Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm:
  - Tăng trưởng xanh và kinh nghiệm quốc tế.
  - Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
  - Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.
  - Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng.

  Số trang: 0

 • Dự án Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng (Dự án CCQS),Báo cáo giữa kỳ II

  Tác giả: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng (Dự án CCQS),Báo cáo giữa kỳ II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng (Dự án CCQS)

  Tác giả: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự án Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng (Dự án CCQS) do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đã triển khai. Các kết quả của dự án này là các quy tắc về kiểm tra chất lượng , tăng cường năng lực trong quản lý chất lượng, xây dựng sổ tay an toàn... Tuy nhiên, công tác lập dự toán chi phí và quản lý hợp đồng sẽ tác động đến chất lượng, an toàn và hiệu quả của dự án lại vẫn đang tiến hành tương đối áp đặt và một chiều.

  Số trang: 0

 • Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở theo phương pháp tích cực,Bước 4+5

  Tác giả: Công đoàn Xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở theo phương pháp tích cực,Bước 4+5

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở theo phương pháp tích cực

  Tác giả: Công đoàn Xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở theo phương pháp tích cực (bước 4+5) trình bày những vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động...

  Số trang: 0

 • Cuộc họp ban điều phối chung lần thứ nhất (JCC) và Khởi động dự án tăng cường năng lực quản lý ngành thất thoát nước tại Việt Nam

  Tác giả: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cuộc họp ban điều phối chung lần thứ nhất (JCC) và Khởi động dự án tăng cường năng lực quản lý ngành thất thoát nước tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cuộc họp ban điều phối chung lần thứ nhất (JCC) và Khởi động dự án tăng cường năng lực quản lý ngành thất thoát nước tại Việt Nam

  Tác giả: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự án thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển Thoát nước Việt Nam (Giai đoạn lập kế hoạch chi tiết) gồm:
  A: Bối cảnh.
  B: Tăng cường năng lực thông qua Trung tâm Thoát nước.
  C: Lập chương trình thực hiện.
  D: Sự khác nhau giữa chương trình đào tạo của TTTN và chương trình đào tạo của GIZ.
  E: Điều tra nhu cầu.
  F: Tiến độ thực hiện của giai đoạn lập kế hoạch.
  G: Yêu cầu.

  Số trang: 0

 • Dự án thí điểm nhà máy sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

  Tác giả: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án thí điểm nhà máy sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án thí điểm nhà máy sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

  Tác giả: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự án thí điểm nhà máy sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình gồm 2 phần:
  Phần 1: Tình hình thực hiện dự án.
  Phần 2: Tóm tắt nội dung BCNCKT.

  Số trang: 0

 • Tổng luận Xử lý nước thải đô thị bền vững

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận Xử lý nước thải đô thị bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận Xử lý nước thải đô thị bền vững

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tổng luận gồm 3 phần:
  Phần 1: Những thách tức của nước thải và công tác quản lý nước thải.
  Phần 2: Hiện thực hóa các cơ hội từ nước thải.
  Phần 3: Giải pháp xử lý nước thải đô thị bền vững.

  Số trang: 0

 • Tổng luận Xử lý nước thải đô thị bền vững

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận Xử lý nước thải đô thị bền vững

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận Xử lý nước thải đô thị bền vững

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tổng luận gồm 3 phần:
  Phần 1: Những thách tức của nước thải và công tác quản lý nước thải.
  Phần 2: Hiện thực hóa các cơ hội từ nước thải.
  Phần 3: Giải pháp xử lý nước thải đô thị bền vững.

  Số trang: 0