Tìm kiếm nâng cao

 • Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển,Hội thảo khoa học

  Tác giả: Bộ Xây dựng,BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Vụ Vật liệu XD-BXD, BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng,BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm các phần:
  1. Giới thiệu giải pháp ngói gạch.
  2. Giới thiệu về đặc tính và ứng dụng của gỗ Beech Châu Âu trong ngành xây dựng và trang trí nội thất.
  3. Giới thiệu về phụ kiện tủ bếp, bản lề, ray trượt của hàng Grass (Đức), New Era.
  4. Phần mềm chuyên dụng thiết kế tủ bếp hoàn chỉnh KDMax của OPPEINHOME.
  5. Tự động hóa bãi gửi xe và bài toán nâng cao chất lượng môi trường sống..

  Số trang: 0

 • Hội thảo giáo trình giảng dạy hướng đến công trình xanh và biến đổi khí hậu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo giáo trình giảng dạy hướng đến công trình xanh và biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo giáo trình giảng dạy hướng đến công trình xanh và biến đổi khí hậu

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần:
  - Đổi mới chương trình đào tạo kiến trúc theo hướng phát triển bền vững tại Việt Nam.
  - Xanh hóa chương trình đào tạo ngành kiến trúc tại trường đại học kinh doanh & công nghệ Hà Nội.
  - Đổi mới đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại khoa kiến trúc và quy hoạch (Đại học xây dựng hướng tới công trình xanh và biến đổi khí hậu)..

  Số trang: 0

 • Diễn đàn cấp cao CNTT Việt Nam – ASOCIO 2014

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: ASOCIO, Bộ Thông tin và Truyền thông
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Diễn đàn cấp cao CNTT Việt Nam – ASOCIO 2014

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Diễn đàn cấp cao CNTT Việt Nam – ASOCIO 2014

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  - Thư chào mừng.
  - Chương trình diễn đàn.
  - Lời cảm ơn.
  - Tiểu sử diễn giả.
  - Giới thiệu doanh nghiệp

  Số trang: 0

 • Tổng luận: Lý luận và thực tiễn phát triển công trình xanh của Mỹ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Lý luận và thực tiễn phát triển công trình xanh của Mỹ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận: Lý luận và thực tiễn phát triển công trình xanh của Mỹ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 2 chương:
  - Chương I: Thiết kế bền vững và công trình xanh là con đường tất yếu đối với các nhà quy hoạch và xây dựng trong thế kỷ XXI.
  - Chương II: Sự phát triển và thực hiện công trình xanh tại Mỹ

  Số trang: 0

 • Dự án `Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam`

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án `Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án `Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam`

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chương trình:
  - Trình bày và thảo luận về nội dung của dự án `Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam` và khung kết quả dự án (mục tiêu, kết quả dự kiến, chỉ số kết quả và các hoạt động dự kiến).
  - Thu nhận ý kiến của các đối tác và chuyên gia về nội dung văn kiện dự án và khung kết quả dự án.
  - Có được sự đồng thuận của các đối tác liên quan về dự thảo khung kết quả dự án

  Số trang: 0

 • Hội thảo Vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát thất thu nước sạch

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Ngoại giao Phần Lan
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Ngoại giao Phần Lan
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Hải Phòng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát thất thu nước sạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát thất thu nước sạch

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Ngoại giao Phần Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương trình hội thảo gồm những nội dung chính như sau:
  - Tổng quan về vật tư, thiết bị ngành nước và yêu cầu quản lý, sử dụng.
  - Kinh nghiệm chống thất thoát thất thu nước sạch thông qua quản lý tài sản, công nghệ thông minh và thiết bị hiện đại Phần Lan.
  - Chất lượng vật tư ngành nước đối với công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch.
  - Định hướng Phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 trong đó đặc biệt chú trọng đến vật liệu sử dụng cho thiết bị ngành nước..

  Số trang: 0

 • Hội thảo Quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng - JICA
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng - JICA
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng - JICA

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm 5 phần:
  Phần 1: Giới thiệu Dự án tăng cường năng lực về quản lý tổng hợp chất thải rắn (CTR) tại VN và kinh nghiệm của Nhật Bản
  Phần 2: Quản lý CTR tại VN và các cơ chế, chính sách liên quan.
  Phần 3: Quản lý CTR khu vực nông thôn.
  Phần 4: Thực trạng quản lý CTR tại một số địa phương.
  Phần 5: Giới thiệu một số mô hình, công nghệ xử lý CTR đang được áp dụng tại VN

  Số trang: 0

 • Diễn đàn đô thị Việt Nam kế hoạch chiến lược 2014 – 2020

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Diễn đàn đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Diễn đàn đô thị Việt Nam kế hoạch chiến lược 2014 – 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Diễn đàn đô thị Việt Nam kế hoạch chiến lược 2014 – 2020

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần:
  1. Tầm nhìn và sứ mệnh.
  2. Vai trò và chức năng của Diễn đàn đô thị Việt Nam.
  3. Các nguyên tắc chỉ đạo.
  4. Tóm tắt các mục tiêu chiến lược.
  5. Các lĩnh vực chiến lược và hành động chính.
  6. Hướng dẫn lập kế hoạch hành động

  Số trang: 0

 • Tài liệu hội thảo về An toàn, vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu hội thảo về An toàn, vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu hội thảo về An toàn, vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong xây dựng.
  - Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý sử dụng, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.
  - An toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực VLXD.
  - Tăng cường quản lý công tác ATVSLĐ tại các DN xây dựng, xác định nguyên nhân chính xảy ra tai nạn lao động, đề xuất biện pháp đảm bảo ATVSLĐ..

  Số trang: 0

 • Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn nhỏ ở Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn nhỏ ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn nhỏ ở Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Tóm tắt báo cáo hoàn thành giai đoạn II - Chương trình nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ ở Việt Nam.
  - Đánh giá tình hình các gói thầu phụ thuộc dựa trên các tiêu chí thực hiện.
  - Kế hoạch ngân sách năm 2014.
  - Kế hoạch khởi động giai đoạn III

  Số trang: 0

 • Hội thảo Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm nước của quốc tế và định hướng cho Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm nước của quốc tế và định hướng cho Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm nước của quốc tế và định hướng cho Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Kinh nghiệm của nước Nhật và những tiến bộ gần đây trong quá trình chuyển sang thành phố sinh thái.
  - Công tác chuẩn bị hướng đến việc thực hiện hóa dự án tiết kiệm nước ở Việt Nam.
  - Phương pháp tiết kiệm nước theo cơ chế mới Kytakyushu (KNM) cho xã hội cacbon tháp.
  - Đề xuất khung các tiêu chuẩn tiết kiệm nước tại Việt Nam cho cơ chế tín dụng giảm phát thải chung JCM.
  - Phát triển một bộ khung cho các tiêu chuẩn về sản phẩm tiết kiệm nước

  Số trang: 0

 • Hội thảo Quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Diễn đàn đô thị VN, Tổng hội xây dựng VN...
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch

  Tác giả:

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần:
  - Các vấn đề chung.
  - Quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị ở các địa phương.
  - Kinh nghiệm quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị.
  - Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Diễn đàn đô thị Việt Nam 10 năm hình thành và phát triển (2003-2013)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Diễn đàn đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Diễn đàn đô thị Việt Nam 10 năm hình thành và phát triển (2003-2013)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Diễn đàn đô thị Việt Nam 10 năm hình thành và phát triển (2003-2013)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  - Phần 1: Thông điệp chào mừng.
  - Phần 2: Diễn đàn đô thị Việt Nam 10 năm hình thành và phát triển.
  - Phần 3: Danh sách thành viên Diễn đàn đô thị Việt Nam

  Số trang: 0

 • 55 năm xây dựng và trưởng thành (1958-2013) của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1-BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 55 năm xây dựng và trưởng thành (1958-2013) của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Năm mươi lăm 55 năm xây dựng và trưởng thành (1958-2013) của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 55 năm xây dựng và trưởng thành (1958-2013) của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng

  Số trang: 0

 • Hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ - Bài học kinh nghiệm cho các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi,Tổng luận

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ - Bài học kinh nghiệm cho các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ - Bài học kinh nghiệm cho các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 6 chương:
  - Chương 1: Mở đầu.
  - Chương 2: Lịch sử quá trình phát triển hệ thống tài chính nhà ở của Mỹ.
  - Chương 3: Đánh giá các mô hình của Mỹ.
  - Chương 4: Việc đúc rút kinh nghiệm và những kinh nghiệm khuyến nghị áp dụng.
  - Chương 5: Kinh nghiệm về thị trường cho vay thế chấp của các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi.-
  - Chương 6: Kết luận và những bước đi tiếp theo

  Số trang: 0