Tìm kiếm nâng cao

 • Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tác giả: Cục hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tác giả: Cục hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2015 gồm một số phần sau:
  1. Lời giới thiệu bản tin số 3.
  2. Tình hình triển khai năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 - Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.
  3. Tình hình sản xuất và kiểm soát chất lượng của chủng loại đường ống truyền dẫn nước tại Việt Nam.
  4. Vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch...

  Số trang: 0

 • Hội nghị thành phố Đà Nẵng - thành tựu tiềm năng, hội nhập và phát triển

  Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị thành phố Đà Nẵng - thành tựu tiềm năng, hội nhập và phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị thành phố Đà Nẵng - thành tựu tiềm năng, hội nhập và phát triển

  Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm 7 phần sau:
  - Thành phố Đà Nẵng - Thành tựu, tiềm năng hội nhập và phát triển.
  - Cơ hội và giải pháp thúc đẩy tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Đà Nẵng trên đường xây dựng và phát triển.
  - FDI Đà Nẵng - Thành tựu và định hướng.
  - Đà Nẵng - lợi thế và tiềm năng phát triển.
  - Du lịch Đà Nẵng hội nhập và phát triển.
  - Đà Nẵng đồng hành cùng doanh nghiệp - 10 năm nhìn lại chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

  Số trang: 0

 • Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh,Wastewater collection and treatment system at Ho Chi Minh City

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh,Wastewater collection and treatment system at Ho Chi Minh City

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 7 phần sau:
  A. Giới thiệu tổng quan về TP.HCM.
  B. Quá trình phát triển hệ thống thoát nước tại TP.HCM.
  C. Hệ thống thoát nước tại TP.HCM.
  D. Hệ thống xử lý nước thải tại TP.HCM.
  E. Quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
  F. Các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
  G. Quản lý tài chính và phí nước thải.
  H. Giới thiệu Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố

  Số trang: 0

 • Hội nghị bàn tròn với các nhà tài trợ về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Quĩ giảm nghèo Nhật Bản
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị bàn tròn với các nhà tài trợ về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị bàn tròn với các nhà tài trợ về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Quĩ giảm nghèo Nhật Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội nghị gồm các nội dung chính sau:
  - Các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng về tăng trưởng xanh vả ứng phó biển đổi khí hậu.
  - Giới thiệu kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành xây dựng.
  - Bài trình bày của ADB.
  - Năng lượng hiệu quả trong công trình-kinh nghiệm Đan Mạch.
  - Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải trong ngành xây dựng...

  Số trang: 0

 • Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD
  Nhà xuất bản: 2015
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 2 phần chính:
  Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.
  - I: Bối cảnh quy hoạch.
  - II: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển.
  - III: Thúc đẩy dân số nông nghiệp chuyển đổi thành thị dân theo lộ trình...
  Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.
  - I: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Giang Tô.
  - II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Vân Nam.
  - III: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Cam Túc.
  - IV: Tỉnh Hồ Nam chuyển đổi sang mô hình đô thị hóa kiểu mới

  Số trang: 0

 • Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD
  Nhà xuất bản: 2015
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 2 phần chính:
  Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.
  - I: Bối cảnh quy hoạch.
  - II: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển.
  - III: Thúc đẩy dân số nông nghiệp chuyển đổi thành thị dân theo lộ trình...
  Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.
  - I: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Giang Tô.
  - II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Vân Nam.
  - III: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Cam Túc.
  - IV: Tỉnh Hồ Nam chuyển đổi sang mô hình đô thị hóa kiểu mới

  Số trang: 0

 • Tạp chí Negocios ProMéxico: The consolidation of infrastructure works in Mexico

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Mexico
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tạp chí Negocios ProMéxico: The consolidation of infrastructure works in Mexico

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tạp chí Negocios ProMéxico: The consolidation of infrastructure works in Mexico

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tạp chí giới thiệu các thông tin về các kết quả đáng chú ý trong sự phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia cũng như trong ngành công nghiệp dệt và quần áo của Mê-hi-cô

  Số trang: 0

 • Tài liệu hội thảo Phát triển bền vững ngành Vật liệu xây dựng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu hội thảo Phát triển bền vững ngành Vật liệu xây dựng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu hội thảo Phát triển bền vững ngành Vật liệu xây dựng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2015

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo gồm các phần sau:
  - Phát triển bền vững ngành Vật liệu Xây dựng (VLXD) miền Trung - Tây Nguyên. Giải pháp phát triển đồng bộ để đưa vật liệu xây lát không nung vào cuộc sống.
  - Hoạt động chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng.
  - Máy - thiết bị xây dựng Hồng Phát Sơn Đông.
  VLXD không nung Secoin.
  - Giới thiệu công nghệ sản xuất gạch không nung - máy gạch Trần Tháp...

  Số trang: 0

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học về tác động của amiang trắng đến sức khỏe con người - Biện pháp quản lý phù hợp

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN, UB KHCN&MT Quốc hội
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học về tác động của amiang trắng đến sức khỏe con người - Biện pháp quản lý phù hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học về tác động của amiang trắng đến sức khỏe con người - Biện pháp quản lý phù hợp

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN, UB KHCN&MT Quốc hội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo gồm một số tham luận:
  - Những nghiên cứu dịch tễ học và độc học về các loại sợi amiang và rủi ro khi tiếp xúc
  - Giới thiệu tài liệu amiang trắng của WHO
  - Đánh giá cơ sở khoa học lập trường của WHO về các bệnh liên quan đến amiang - Đánh giá những nghiên cứu khoa học được công bố gần đây nhất về amiang trắng và amiang màu; phân biệt ảnh hưởng sức khỏe theo loại sợi...

  Số trang: 0

 • Hội thảo chuyên đề Luật thoát nước của Nhật Bản - Kinh nghiệm xây dựng và triển khai

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Jica, MLIT
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chuyên đề Luật thoát nước của Nhật Bản - Kinh nghiệm xây dựng và triển khai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chuyên đề Luật thoát nước của Nhật Bản - Kinh nghiệm xây dựng và triển khai

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Jica, MLIT

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo giới thiệu:
  - Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định
  - Luật Thoát nước của Nhật Bản - So sánh với Luật thoát nước của các nước khác

  Số trang: 0

 • Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng năm 2015

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng năm 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng năm 2015

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm 2 phần:
  Phần 1: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
  Phần 2: Báo cáo tổng hợp của Vụ KHCN&MT và các tham luận của đơn vị

  Số trang: 0

 • Hội thảo tập huấn Giới thiệu các nội dung quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - BXD
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo tập huấn Giới thiệu các nội dung quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo tập huấn Giới thiệu các nội dung quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường 2014, nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các vấn đề liên quan đến ngành Xây dựng; Các nội dung về quản lý chất thải nguy hại liên quan đến các đối tượng của ngành Xây dựng; Các nội dung về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường cần chú ý trong ngành XD; Trình bày dự thảo Quy chế thu gom, vận chuyển phân bùn bể tự hoại, bùn cặn từ hệ thống thoát nước và bùn thải từ công trình xử lý nước thải đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo công nghệ xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo công nghệ xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo công nghệ xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương trình hội thảo giới thiệu: Công nghệ xây dựng cho các công trình ngầm; Ứng dụng công nghệ Jet Grouting trong thi công các công trình ngầm đô thị; Ứng dụng các giải pháp thi công tiên tiến; Giới thiệu công nghệ khoan hạ cọc bê tông ly tâm tại VN...

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc tế về thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng

  Tác giả: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Nhà xuất bản: Cục Giám định - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế về thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc tế về thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng

  Tác giả: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương trình hội thảo giới thiệu: Tổng quan về thí nghiệm và quan trắc kết cấu; Công tác quan trắc nhà máy Thủy điện Sông Bung 4; Công tác thí nghiệm xây dựng các đập bê tông đầm lăn; Theo dõi hiện trạng kết cấu công trình bằng phương pháp đo dao động...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Việt Nam - Nhật Bản về nhà ở và bất động sản

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Nhật Bản
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Việt Nam - Nhật Bản về nhà ở và bất động sản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Việt Nam - Nhật Bản về nhà ở và bất động sản

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Nhật Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm các nội dung chính:
  - Những nội dung mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2014
  - Tình hình và chính sách nhà ở tại Nhật Bản
  - Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Nhà ở (sửa đổi)
  - Các dự án cải tạo khu nhà ở cũ của Cục Tái thiết Đô thị

  Số trang: 0