Tìm kiếm nâng cao

 • Tiêu chuẩn hoá xây dựng Việt Nam định hướng đổi mới và phát triển

  Tác giả: Võ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn hoá xây dựng Việt Nam định hướng đổi mới và phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn hoá xây dựng Việt Nam định hướng đổi mới và phát triển

  Tác giả: Võ Kim Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phần mở đầu.
  - II. Quá trình phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng ở Việt Nam.
  - III. Hoạt động tiêu chuẩn hoá trên thế giới.
  - IV. Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng.
  - V. Tiêu chuẩn hoá, những vấn đề đổi mới phù hợp với nền kinh tế thị trường.
  - VI. Định hướng đổi mới và phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

  Số trang: 0

 • Trung Quốc áp dụng toàn diện chế độ giám sát, quản lý xây dựng công trình

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc áp dụng toàn diện chế độ giám sát, quản lý xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc áp dụng toàn diện chế độ giám sát, quản lý xây dựng công trình

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Suy nghĩ về việc thực hiện chế độ giám sát - quản lý xây dựng.
  - Thực hiện chế độ giám sát-quản lý xây dựng công trình một cách toàn diện.
  - Hai sai lầm trong công tác giám sát-quản lý hiện hành.
  - Bàn về đối sách của một số vấn đề xúc tiến việc giám sát-quản lý xây dựng.
  - Bắc Kinh tiến hành giám sát quản lý xây dựng.
  - Xây dựng công trình hoá thạch cần tích cực đẩy mạnh thực hiện chế độ giám sát-quản lý xây dựng

  Số trang: 0

 • Chiến lược và triển vọng phát triển của công nghiệp xi măng Việt Nam trong giai đoạn 1996-2010

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược và triển vọng phát triển của công nghiệp xi măng Việt Nam trong giai đoạn 1996-2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược và triển vọng phát triển của công nghiệp xi măng Việt Nam trong giai đoạn 1996-2010

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vài nét tổng quát về tình hình sản xuất và nhu cầu xi măng ở Việt Nam.
  II. Nguồn nguyên liệu để sản xuất xi măng ở Việt Nam.
  III. Những nét chủ yếu về chiến lược phát triển ngành công nghiệp xi măng ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Giới thiệu tóm tắt nguồn nguyên liệu khoáng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Ngô Văn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu tóm tắt nguồn nguyên liệu khoáng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu tóm tắt nguồn nguyên liệu khoáng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Ngô Văn Minh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Nguyên liệu khoáng chính cho sản xuất xi măng.
  Phần II: Nguyên liệu khoáng cho sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh, vật liệu chịu lửa.
  Phần III: Một số nguyên liệu khoáng đặc biệt.
  Phần IV: Đá cẩm thạch và đá hoa cương dùng sản xuất đá hoa trang trí ốp lát.

  Số trang: 0

 • Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Cách sử dụng cuốn sách này?- - Tại sao lại cần một cuốn sách hướng dẫn về môi trường ở các trung tâm đô thị- - Năm bước kết hợp môi trường với các chương trình phát triển địa phương- - Những thông tin cần thiết.

  Số trang: 0

 • Việt Nam - Chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập mặn. Hiện trạng, sử dụng, bảo vệ và quản lý

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi, Lê Diên Dực..
  Nhà xuất bản: Cục môi trường - Bộ KHCN và môi trường
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Việt Nam - Chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập mặn. Hiện trạng, sử dụng, bảo vệ và quản lý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Việt Nam - Chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập mặn. Hiện trạng, sử dụng, bảo vệ và quản lý

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi, Lê Diên Dực..

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  - Quản lý và bảo vệ đất ngập nước ở Việt Nam.
  - Tổng quan về đất ngập nước ven biển Việt Nam.
  - Bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn ở Việt Nam.
  - Một vài dẫn liệu về đất ngập nước ven bờ biển Việt Nam.
  - Tình hình bảo vệ hệ rong-cỏ biển ở Việt Nam.
  - Vài khía cạnh về bảo vệ rạn san hô ở vùng nước ven bờ Việt Nam.
  - Bảo vệ và quản lý các đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.
  - Tiềm năng bảo tồn của các đảo nhỏ ven bờ Việt Nam.
  - Một vài khía cạnh về thể chế và chính sách trong bảo vệ và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam.
  - Khung chính sách quốc gia về đất ngập nước.
  - Ô1: Khu bảo tồn thiên nhiên (NPA) Tràm Chim.
  - Ô2: Đất ngập nước ở tỉnh Cần Thơ: sử dụng, bảo vệ và quản lý.
  - Ô3: Các hoạt động bảo vệ đất ngập nước cần được ưu tiên.
  - Ô4: Khung chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển,Hướng dẫn và các nguyên tắc phát triển vùng ven biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Nhà xuất bản: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển,Hướng dẫn và các nguyên tắc phát triển vùng ven biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  2. Các định nghĩa được sử dụng trong báo cáo.
  3. Các vấn đề môi trường của vùng ven biển.
  4. Biến đổi khí hậu, những biến đổi của toàn cầu và vùng ven biển.
  5. Những xung đột và những tương hợp: Yêu cầu về việc quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng ven biển.
  6. Các yêu cầu cho quy hoạch tổng hợp vùng ven biển.
  7. Các cách tiếp cận thực tế để phát triển quy hoạch tổng hợp liên ngành vùng ven biển.
  8. Một số cách tiếp cận khác đối với quá trình quy hoạch và quản lý vùng ven biển.
  9. Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn xây dựng các khu bảo vệ biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Nhà xuất bản: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn xây dựng các khu bảo vệ biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn xây dựng các khu bảo vệ biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Giới thiệu.
  2. Tóm tắt lịch sử.
  3. Tuyên bố chính sách của IUCN về các khu bảo vệ biển.
  4. Bảo vệ biển và các khu bảo vệ biển.
  5. Lựa chọn các khu bảo vệ biển.
  6. Xem xét về luật pháp đối với việc bảo vệ các khu vực và tài nguyên biển và cửa sông.
  7. Hướng dẫn quy hoạch cho các khu bảo vệ biển.
  8. Các khu bảo tồn sinh quyển trong môi trường biển.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Pháp - Việt công nghệ của Pháp về nước

  Tác giả: Đại sứ quán Pháp - Bộ Xây dựng- Bộ Thuỷ lợi
  Nhà xuất bản: Đại sứ quán Pháp - Bộ Xây dựng- Bộ Thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Pháp - Việt công nghệ của Pháp về nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Pháp - Việt công nghệ của Pháp về nước

  Tác giả: Đại sứ quán Pháp - Bộ Xây dựng- Bộ Thuỷ lợi

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  - Chính sách quản lý nước ở Pháp.
  - Tình hình hiện nay và chính sách phát triển cung cấp nước.
  - Đánh giá các nguồn nước ngầm.
  - Sự cần thiết của việc quy hoạch với mục tiêu đa dạng các dòng sông lớn để quản trị vùng lưu vực sông, và quản lý nguồn nước.
  - Cải tạo và hiện đại hoá các hạ tầng cơ sở thuỷ lợi.
  - Cải tạo các hạ tầng cơ sở thuỷ lợi.
  - Các công nghệ về xử lý nước: gạn và lọc tuyệt hảo để làm trong nước lấy trên mặt đất.
  - Khử sắt và măng gan trong nước ngầm; sự phát triển các phương pháp sinh học ở Pháp...

  Số trang: 0

 • Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010:- 1/ Thực trạng chỗ ở đô thị và nông thôn- 2/ Quan điểm và mục tiêu phát triển chỗ ở- 3/ Phương hướng phát triển chỗ ở đô thị và nông thôn- 4/ Chính sách tạo điều kiện- 5/ Tổ chức thực hiện.
  - Chương trình mục tiêu phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000:- 1- Thực trạng nhà ở đô thị hiện nay- 2- Mục tiêu phát triển nhà ở đô thị đến năm 2000- 3- Quan điểm cơ bản và các giải pháp chính sách

  Số trang: 0

 • Khoá học ngắn hạn về quản lý các dự án cấp nước và vệ sinh trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Hội cấp thoát nước Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khoá học ngắn hạn về quản lý các dự án cấp nước và vệ sinh trong nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khoá học ngắn hạn về quản lý các dự án cấp nước và vệ sinh trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Hội cấp thoát nước Việt Nam

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài 1: Thực thi dự án trong nền kinh tế thị trường; biện pháp.
  Bài 2: Những khái niệm cơ bản về quản lý dự án.
  Bài 3: Các phương pháp thực thi dự án; các dạng hợp đồng.
  Bài 4: Cấp tài chính cho các dự án.
  Bài 5: Chuẩn bị dự án và lựa chọn tư vấn thiết kế.
  Bài 6: Văn kiện hợp đồng, đấu thầu và chọn thầu ký hợp đồng.
  Bài 7: Quản lý và giám sát xây dựng.
  Bài 8: Đánh giá tác động môi trường trong các dự án cấp nước và vệ sinh.
  Bài 9: Hoàn thiện, bàn giao và giai đoạn bảo hành>,br> Bài 10: Kinh nghiệm trong xây dựng dự án ở Việt nam.

  Số trang: 0

 • Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: UBND TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  I. Tình hình quản lý nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.
  - II. Các phương án theo quyết định 59/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  - III. Số biệt thự còn lại có đủ điều kiện bán.
  - IV. Biện pháp thực hiện.

  Số trang: 0

 • Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.
  - Phần II: Các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được bán và không được bán.
  - Phần III: Bảng giá nhà ở xây dựng mới. Phương pháp xác định loại, cấp, hạng nhà ở. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở.
  - Phần IV: Bảng giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.
  - Phần V: Quy chế bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VI: Tổ chức thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VII: Trình tự bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VIII: Kế hoạch bán và kế hoạch sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần IX: Kế hoạch quán triệt các Nghị định của Chính phủ về chính sách nhà ở, đất ở và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ.

  Số trang: 0

 • Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở nghiên cứu và mục đích yêu cầu đầu tư xây dựng.
  - Chương 2: Tình hình hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương 3: Yêu cầu quy hoạch kiến trúc và kỹ thuật xây dựng đối với khu đất - Chương 4: Phương án xây dựng.
  - Chương 5: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương 6: Kinh tế xây dựng.
  - Chương 7: Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TPHCM
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh đến năm 2000.
  - Định hướng phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000.
  - Quy định về việc xây nhà bán nhà trả góp và cho vay mua nhà trả góp cho CBCNV, gia đình chính sách và nhân dân lao động có thu nhập thấp tại TP Hố Chí Minh...

  Số trang: 0