Tìm kiếm nâng cao

 • Structural use of timber. Code of practice for permissible stress design, materials and workmanship. BS 5268:Part 2:1991

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Structural use of timber. Code of practice for permissible stress design, materials and workmanship. BS 5268:Part 2:1991

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 5268:Part 2:1991 trình bày Kết cấu sử dụng gỗ. Phần 2: Hướng dẫn thực tế đối với thiết kế ứng suất cho phép, các vật liệu và trình độ tay nghề.

  Số trang: 132

 • Building and civil engineering drawings - Bar scheduling. ISO 4066:1977,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu cốt thép bê tông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: ISOSH
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản: Geneva
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building and civil engineering drawings - Bar scheduling. ISO 4066:1977,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu cốt thép bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Building and civil engineering drawings - Bar scheduling. ISO 4066:1977

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn ISO 4066:1977 giới thiệu Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu cốt thép bê tông

  Số trang: 0

 • Building and civil engineering drawings - Referentation of area on sections and view - General principies. ISO 4069:1977,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Thể hiện trên bề mặt những đường nét cắt và những đường nét nhìn thấy được - Nguyên tắc chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: ISOSH
  Năm xuất bản: 1977
  Nơi xuất bản: Geneva
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building and civil engineering drawings - Referentation of area on sections and view - General principies. ISO 4069:1977,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Thể hiện trên bề mặt những đường nét cắt và những đường nét nhìn thấy được - Nguyên tắc chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Building and civil engineering drawings - Referentation of area on sections and view - General principies. ISO 4069:1977

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn ISO 4069:1977 giới thiệu Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Thể hiện trên bề mặt những đường nét cắt và những đường nét nhìn thấy được - Nguyên tắc chung

  Số trang: 0

 • Civil engineering and building drawings - Reference Lines. ISO 4068:1978,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Chú giải trên bản vẽ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: ISOSH
  Năm xuất bản: 1978
  Nơi xuất bản: Geneva
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Civil engineering and building drawings - Reference Lines. ISO 4068:1978,Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Chú giải trên bản vẽ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Civil engineering and building drawings - Reference Lines. ISO 4068:1978

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn ISO 4068:1978 giới thiệu Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Chú giải trên bản vẽ

  Số trang: 0

 • Định mức dự toán xây dựng cơ bản

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Định mức dự toán xây dựng cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức dự toán xây dựng cơ bản

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu bộ định mức dự toán xây dựng cơ bản mới, đây là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán xây lắp công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng. Đơn giá này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế (TCDM.1928)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế (TCDM.1928)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 4454:2012 quy định chung về quy hoạch xây dựng nông thôn; Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã; yêu cầu quy hoạch xây dựng cải tạo mạng lưới và điểm dân cư nông thôn hiện hữu.

  Số trang: 51

 • Building engineering work - Permissible tolerances in geometry (TCDM.1929)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building engineering work - Permissible tolerances in geometry (TCDM.1929)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công tác thi công tòa nhà – Sai số hình học cho phép

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 5593:2012 quy định về công tác thi công tòa nhà - sai số hình học cho phép; công tác đất; bê tông và bê tông cốt thép toàn khối; công tác sàn, mái, lắp điện chiếu sáng...

  Số trang: 46

 • Cơ sở thiết kế kết cấu. Eurocode 0: Basic of structural design (TCDM.1931)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cơ sở thiết kế kết cấu. Eurocode 0: Basic of structural design (TCDM.1931)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tiêu chuẩn Châu Âu EN 1990:2002 +A1:2005/AC:2010 Cơ sở thiết kế kết cấu gồm:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Các yêu cầu.
  • Chương 3: Những nguyên tắc thiết kế theo các trạng thái giới hạn.
  • Chương 4: Các biến cơ bản.
  • Chương 5: Phân tích và thiết kế kết cấu có sự hỗ trợ của thí nghiệm.
  • Chương 6: Kiểm tra bằng phương pháp hệ số an toàn riêng.

  Số trang: 98

 • Tác động lên kết cấu. Eurocode 0. Basic of structural design (TCDM.1932)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Eurocode 0. Basic of structural design (TCDM.1932)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-1:2002+AC:2009 Tác động lên kết cấu Phần 1-1: Tác động chung - Trọng lượng thể tích, trọng lượng bản thân và hoạt tải đối với công trình được biên soạn bởi Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 250 với Ban thư ký được thành lập bởi BSI.
  Nội dung gồm:

  • Tổng quát.
  • Phân loại các tác động.
  • Các tình huống thiết kế.
  • Trọng lượng thể tích của vật liệu xây dựng và vật liệu chứa.
  • Trọng lượng bản thân của các bộ phận xây dựng.
  • Hoạt tải đối với công trình nhà.

  Số trang: 51

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-2: Tác động chung-Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa (TCDM.1933)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-2: Tác động chung-Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa (TCDM.1933)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-2:2002+AC:2009 Tác động lên kết cấu Phần 1-2: Tác động chung - Tác động liên kết cấu khi tiếp xúc với lửa gồm các nội dung:

  • Tổng quát.
  • Quy trình thiết kế chịu lửa cho kết cấu.
  • Các tác động nhiệt dùng cho phân tích nhiệt độ.
  • Các tác động cơ học để phân tích kết cấu.

  Số trang: 73

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-4:2005+AC:2010 Tác động lên kết cấu - Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió gồm 7 phần:

  • Phần 1: Tổng quát.
  • Phần 2: Các tình hướng thiết kế.
  • Phần  3: Mô hình hóa các tác động của gió.
  • Phần 4: Vận tốc và áp lực vân tốc gió.
  • Phần 5: Các tác động của gió.
  • Phần 6: Hệ số kết cấu.
  • Phần 7: Các hệ số lực và hệ số áp lực.

  Số trang: 141

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-5:2003+AC:2009 Tác động lên kết cấu - Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt gồm:

  • Tổng quát.
  • Phân loại các tác động.
  • Các tình huống thiết kế.
  • Đại diện của các tác động.
  • Thay đổi nhiệt độ trong công trình nhà.
  • Sự thay đổi nhiệt trong cầu.
  • Sự thay đổi nhiệt độ trong ống khói công nghiệp, đường ống, si lô, bể chứa và tháp làm lạnh.

  Số trang: 44

 • Tác động lên kết cấu. Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tác động lên kết cấu. Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-6:2005+AC:2013 Tác động liên kết cấu - Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công gồm:

  • Tổng quát.
  • Phân loại các tác động.
  • Các tình huống thiết kế và các trạng thái giới hạn.
  • Biểu diễn các tác động.

  Số trang: 37

 • Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn EN 1997-1:2004 Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung. Nội dung Tiêu chuẩn gồm 12 chương:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Cơ sở thiết kế địa kỹ thuật.
  • Chương 3: Dữ liệu địa kỹ thuật.
  • Chương 4: Giám sát thi công, quan trắc và bảo trì.
  • Chương 5: Công tác đắp, hạ mục nước ngầm, cải tạo và gia cố nền.
  • Chương 6: Móng nông.
  • Chương 7: Móng cọc.
  • Chương 8: Neo.
  • Chương 9: Kết cấu tường chắn.
  • Chương 10: Phá hoại do thủy lực.
  • Chương 11: Ổn định tổng thể.
  • Chương 12: Công trình đắp.

  Số trang: 192

 • Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-1. Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu gạch, đá. Phần 1-1. Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn EN 1996-1-1: Quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế nhà và các công trình xây dựng hoặc các bộ phận của chúng bằng khối xây không có cốt, khối xây có cốt, khối xây ứng suất trước và khối xây bị hạn chế biến dạng.

  Số trang: 131