Tìm kiếm nâng cao

 • Xi măng – Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá. TCVN 6070:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng – Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá. TCVN 6070:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng – Phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá. TCVN 6070:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 6070:2005 thay thế TCVN 6070:1995.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt thuỷ hoá của các loại xi măng

  Số trang: 0

 • Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt. TCVN 6069:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt. TCVN 6069:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt. TCVN 6069:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 6069: 2007 thay thế cho TCVN 6069: 1995.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng ít toả nhiệt

  Số trang: 0

 • Sản phẩm sứ vệ sinh – Phương pháp thử. TCVN 5436:2006

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm sứ vệ sinh – Phương pháp thử. TCVN 5436:2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm sứ vệ sinh – Phương pháp thử. TCVN 5436:2006

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 5436: 2006 thay thế TCVN 5436: 1998.
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu ngoại quan, sai lệch kích thước, cơ lý hoá và tính năng sử dụng của sản phẩm sứ vệ sinh.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các phụ kiện sứ vệ sinh

  Số trang: 0

 • Xi măng - Danh mục chỉ tiêu chất lượng. TCVN 4745:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng - Danh mục chỉ tiêu chất lượng. TCVN 4745:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng - Danh mục chỉ tiêu chất lượng. TCVN 4745:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 4745: 2005 thay thế TCVN 4745: 1989.
  Tiêu chuẩn này quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng của các loại xi măng theo tiêu chuẩn TCVN 5439: 2004

  Số trang: 0

 • Đá ốp lát tự nhiên. TCVN 4732:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đá ốp lát tự nhiên. TCVN 4732:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đá ốp lát tự nhiên. TCVN 4732:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 4732: 2007 thay thế TCVN 4732: 1989.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá hoa (đá marble) và đá vôi, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Xi măng poóc lăng xỉ lò cao. TCVN 4316:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng poóc lăng xỉ lò cao. TCVN 4316:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng poóc lăng xỉ lò cao. TCVN 4316:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 4316: 2007 thay thế TCVN 4316: 1986.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng xỉ lò cao có hàm lượng từ trên 40% đến 70% xỉ hạt lò cao

  Số trang: 0

 • Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. TCVN 4315:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. TCVN 4315:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng. TCVN 4315:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 4315: 2007 thay thế TCVN 4315: 1986.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

  Số trang: 0

 • Thép cốt bê tông. Phần 3: Lưới thép hàn. TCVN 1651-3:2008(ISO 6935-3:1992)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thép cốt bê tông. Phần 3: Lưới thép hàn. TCVN 1651-3:2008(ISO 6935-3:1992)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thép cốt bê tông. Phần 3: Lưới thép hàn. TCVN 1651-3:2008(ISO 6935-3:1992)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 1651-3: 2008 thay thế cho TCVN 6286:1997.
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho các tấm hoặc cuộn của lưới thép hàn (sau đây gọi là lưới thép) được sản xuất tại các nhà máy chế tạo bằng thép dây và thanh với đường kính từ 4 mm đến 16 mm và được thiết kế để làm cốt của các kết cấu bê tông và làm cốt ban đầu của các kết cấu bê tông dự ứng lực

  Số trang: 0

 • Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn. TCVN 1651-2:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn. TCVN 1651-2:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn. TCVN 1651-2:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 1651-2: 2008 thay thế cho TCVN 6285:1997.
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh vằn dùng làm cốt trong các kết cấu bê tông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho 3 thép mác CB300V, CB400V và CB500V. Công nghệ chế tạo do nhà sản xuất lựa chọn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thanh vằn được cung cấp ở dạng thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thanh vằn dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép thanh vằn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hay đường ray xe lửa

  Số trang: 0

 • Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn. TCVN 1651-1:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn. TCVN 1651-1:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn. TCVN 1651-1:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008 thay thế cho các điều quy định đối với thép cốt bê tông nhóm C1 của TCVN 1651:1985.
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép mác CB240T và CB300T. Phương pháp sản xuất do nhà sản xuất quyết định.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được cung cấp ở dạng thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thép thanh tròn trơn dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép thanh tròn trơn được chế tạo từ thành phẩm như thép tấm hay đường ray xe lửa

  Số trang: 0

 • Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử. TCVN 7572- 1÷20 : 2006

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử. TCVN 7572- 1÷20 : 2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử. TCVN 7572- 1÷20 : 2006

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm 20 tiêu chuẩn:
  -- Phần 1: Lấy mẫu. TCVN 7572 - 1 : 2006, thay thế TCVN 337:1986 và điều 2 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 2: Xác định thành phần hạt. TCVN 7572 -2 : 2006, thay thế TCVN 342:1986 và điều 3.6 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học. TCVN 7572 - 3 : 2006, thay thế TCVN 338:1986.
  - Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước. TCVN 7572 - 4 : 2006, thay thế TCVN 339:1986 và các điều 3.1, 3.2, 3.11 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn. TCVN 7572 - 5 : 2006, thay thế các điều 3.1, 3.2, 3.11 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng. TCVN 7572 - 6 : 2006, thay thế TCVN 340:1986 và các điều 3.3, 3.5 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 7: Xác định độ ẩm. TCVN 7572 - 7 : 2006, thay thế TCVN 341:1986 và điều 3.10 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục bộ trong cốt liệu nhỏ. TCVN 7572 - 8 : 2006, thay thế TCVN 343:1986, TCVN 344:1986 và điều 3.7 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ. TCVN 7572 - 9 : 2006, thay thế TCVN 345:1986 và điều 3.18 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc. TCVN 7572 - 10 : 2006, thay thế các điều 3.12, 3.14 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm cốt liệu lớn. TCVN 7572 - 11 : 2006, thay thế các điều 3.13, 3.15 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles. TCVN 7572 - 12 : 2006, thay thế các điều 3.16, 3.17 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn. TCVN 7572 - 13 : 2006, thay thế các điều 3.8 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic. TCVN 7572 - 14 : 2006, xây dựng trên cơ sở TCXD 238:1999 và TCXD 246:2000.
  - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua . TCVN 7572 - 15 : 2006, xây dựng trên cơ sở TCXD 262:2001.
  - Phần 16: Xác định hàm lượng sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ. TCVN 7572 - 16 : 2006, thay thế TCVN 346:1986.
  - Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá. TCVN 7572 - 17 : 2006, thay thế điều 3.9 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ . TCVN 7572 - 18 : 2006, thay thế điều 3.19 của TCVN 1772:1987.
  - Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình. TCVN 7572 - 19 : 2006, thay thế điều 3.20

  Số trang: 0

 • Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7570 : 2006

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7570 : 2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7570 : 2006

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570 : 2006 thay thế TCVN 1770 : 1986 và TCVN 1771 : 1987.
  - Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc, dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng thông thường. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại cốt liệu dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng đặc biệt (bê tông và vữa nhẹ, bê tông và vữa chống ăn mòn, bê tông khối lớn…)

  Số trang: 0

 • Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 , Fe2O3 , Al2O3 , CaO. TCVN 7891:2008,(Xuất bản lần 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 , Fe2O3 , Al2O3 , CaO. TCVN 7891:2008,(Xuất bản lần 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Phương pháp xác định hàm lượng SiO2 , Fe2O3 , Al2O3 , CaO. TCVN 7891:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này do Viện Vật liệu xây dựng-BXD biên soạn, quy định phương pháp pâhn tích hoá học để xác định hàm lượng

  Số trang: 0

 • Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Phương pháp xác định hàm lượng magiê oxit (MgO). TCVN 7890:2008,(Xuất bản lần 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Phương pháp xác định hàm lượng magiê oxit (MgO). TCVN 7890:2008,(Xuất bản lần 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Phương pháp xác định hàm lượng magiê oxit (MgO). TCVN 7890:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này do Viện Vật liệu xây dựng-BXD biên soạn, quy định phương pháp pâhn tích hoá học để xác định hàm lượng magiê oxit (MgO) trong vật liệu chịu lửa kiềm tính và vật liệu chịu lửa manhêdi - cacbon theo cách phân loại vật liệu chịu lửa tại TCVN 5441:2004

  Số trang: 0

 • Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép,Tiêu chuẩn châu Âu EUROCODE EN 1992-1-1

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép,Tiêu chuẩn châu Âu EUROCODE EN 1992-1-1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn châu Âu EN 1992 (Eurocode 2: Design of concrete structures) “Thiết kế kết cấu bê tông” là một trong những tiêu chuẩn nằm trong bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu (Structural Eurocodes) nhà và công trình do Tiểu ban kỹ thuật CEN/TC250 soạn thảo và được Uỷ ban châu Âu về tiêu chuẩn hoá ban hành để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).
  Phần 1.1 (Quy tắc chung và quy tắc cho kết cấu nhà) là phần có liên quan chặt chẽ và trực tiếp đến thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp bằng bê tông cốt thép. Tác giả chọn dịch Phần 1.1 nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của các kỹ sư tư vấn thiết kế, giám sát và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời cũng là tài liệu cần thiết và bổ ích cho các kỹ sư thuộc các ngành xây dựng cầu đường và thuỷ lợi.

  Số trang: 0