Tìm kiếm nâng cao

 • Building construction. Jointing products. Sealants. Determinasion of tensile proper-ties.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Sealants. Determinasion of tensile proper-ties.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Xác định các tính chất chịu kéo

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 28339: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Xác định các tính chất chịu kéo

  Số trang: 12

 • Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm. Xác định sự chống cuốn trôi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 27390: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm. Xác định sự chống cuốn trôi.

  Số trang: 12

 • Building construction. Jointing products. Determination of elastic recovery.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Determination of elastic recovery.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định sự đàn hồi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN: 27389: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định sự đàn hồi.

  Số trang: 12

 • Building construction. Jointing products. Sealants. Vocabulary.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Sealants. Vocabulary.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Thuật ngữ.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 26927: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Các chất gắn kết. Thuật ngữ.

  Số trang: 12

 • Guide to selection of constructional sealants

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Guide to selection of constructional sealants

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn lựa chọn vật liệu bịt kín trong xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6213: 1982. Hướng dẫn lựa chọn vật liệu bịt kín trong xây dựng

  Số trang: 32

 • Specification for one part gun grade sili-cone based sealants

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for one part gun grade sili-cone based sealants

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với bột trảm silicon một thành phần phun bằng súng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5889:1989.Quy phạm đối với bột trảm silicon một thành phần phun bằng súng

  Số trang: 12

 • Specification for one - part gun grade poly- sulphide -based sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for one - part gun grade poly- sulphide -based sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với chất bịt kín polysulphide phun bằng súng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5215: 1986.Quy phạm đối với chất bịt kín polysulphide phun bằng súng

  Số trang: 8

 • Cold applied joint sealant system for concrete pavements. Methods of test.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cold applied joint sealant system for concrete pavements. Methods of test.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hệ thống bịt kín mối nối gia công lạnh cho việc lát bê tông. Các phương pháp thử.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5212: Part 3: 1990.Các hệ thống bịt kín mối nối gia công lạnh cho việc lát bê tông. Các phương pháp thử.

  Số trang: 24

 • Cold applied joint sealant systems for concrete pavements. Code of practice for the application and use of joint sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cold applied joint sealant systems for concrete pavements. Code of practice for the application and use of joint sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Hướng dẫn thi công việc hàn vá các mối nối

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5212: Part 2: 1990. Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Hướng dẫn thi công việc hàn vá các mối nối

  Số trang: 14

 • Cold applied sealants systems for concrete pavements. Specification for joint sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cold applied sealants systems for concrete pavements. Specification for joint sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Quy phạm đối với hàn các mối nối

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5212: Part 1: 1990. Các hệ thống bịt kín mối nối lạnh dùng cho lát đường bê tông. Quy phạm đối với hàn các mối nối

  Số trang: 12

 • Specification for unsintered PTPE tape for thread sealing applications.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1968
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for unsintered PTPE tape for thread sealing applications.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về băng PTPE dùng để gắn ren

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4375.1968. Quy phạm về băng PTPE dùng để gắn ren

  Số trang: 12

 • Specification for two-part polysulphide-based sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for two-part polysulphide-based sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với nhựa trám hai phần poly-sulphide

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4254: 1983 (1991). Quy phạm đối với nhựa trám hai phần poly-sulphide

  Số trang: 12

 • Sealants. Methods of test adhesion in peel

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sealants. Methods of test adhesion in peel

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng. Phương pháp thử độ dính bám trên bề mặt.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712: Part 4: 1991. Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng. Phương pháp thử độ dính bám trên bề mặt.

  Số trang: 12

 • Sealants. Methods of test for application life, skinning properties, and tack - free time.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sealants. Methods of test for application life, skinning properties, and tack - free time.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử. Vật liệu bịt kín khe hở. Các phương pháp thử tuổi sử dụng, các tính chất bề ngoài và thời gian khô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712:Part3: 1974 (1986). Thử. Vật liệu bịt kín khe hở. Các phương pháp thử tuổi sử dụng, các tính chất bề ngoài và thời gian khô

  Số trang: 24

 • Methods of test for building sealants. Seepage, staining, shrinkage, alkali resistance, shelf life and paintability.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1973
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods of test for building sealants. Seepage, staining, shrinkage, alkali resistance, shelf life and paintability.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp thử vật liệu bịt kín nhà ở. Cường độ chống thấm, giữ màu, chống co ngót, chống kiềm, vòng đời và khả năng sơn.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712: Part 2: 1973.Các phương pháp thử vật liệu bịt kín nhà ở. Cường độ chống thấm, giữ màu, chống co ngót, chống kiềm, vòng đời và khả năng sơn.

  Số trang: 12