Tìm kiếm nâng cao

 • Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for constituent materials and for mixtures.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for constituent materials and for mixtures.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lớp đá dăm rải đường để làm đường và những khu vực phủ mặt khác. Quy phạm đối với các vật liệu thành phần và hỗn hợp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4987: Part 1: 1988. Lớp đá dăm rải đường để làm đường và những khu vực phủ mặt khác. Quy phạm đối với các vật liệu thành phần và hỗn hợp

  Số trang: 28

 • Specification. Pedestrain guard rails (metal).

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1976
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification. Pedestrain guard rails (metal).

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với tay vịn bảo vệ người đi bộ (bằng kim loại)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3049. 1976. Quy phạm đối với tay vịn bảo vệ người đi bộ (bằng kim loại)

  Số trang: 8

 • Specification for mastic asphalt (limestone fine aggregate) for roads and footways, pavings in building.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for mastic asphalt (limestone fine aggregate) for roads and footways, pavings in building.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với matit at-phan (cốt liệu đá vôi hạt nhỏ) dùng cho đường bộ, đường đi bộ và rải ở trong công trình xây dựng.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: tiêu chuẩn Anh. BS 1447. 1988.Quy phạm đối với matit at-phan (cốt liệu đá vôi hạt nhỏ) dùng cho đường bộ, đường đi bộ và rải ở trong công trình xây dựng.

  Số trang: 12

 • Specification for mastic asphalt (natural rock asphalt fine aggregate) for roads and foot ways.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for mastic asphalt (natural rock asphalt fine aggregate) for roads and foot ways.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với ma - tít, at-sphan (cốt liệu đá tự nhiên hạt nhỏ) dùng cho đường bộ và đường đi bộ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 1446: 1973 (1990). Quy phạm đối với ma - tít, at-sphan (cốt liệu đá tự nhiên hạt nhỏ) dùng cho đường bộ và đường đi bộ.

  Số trang: 12

 • Specification for the transport, laying and compaction of rolled asphalt.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for the transport, laying and compaction of rolled asphalt.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về vận chuyển, rải và đầm nén at-phan bằng xe lu.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 594. Part 2: 1985.Quy phạm về vận chuyển, rải và đầm nén at-phan bằng xe lu.

  Số trang: 12

 • Hot rolled asphalt for road and other paved areas. Specification for constituent materials asphalt mixtures.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hot rolled asphalt for road and other paved areas. Specification for constituent materials asphalt mixtures.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Asphalt cán nóng để rải đường và những khu vực khác. Quy phạm đối với các vật liệu cấu thành và các hỗn hợp At-phan

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 594: Part 1: 1985. Asphalt cán nóng để rải đường và những khu vực khác. Quy phạm đối với các vật liệu cấu thành và các hỗn hợp At-phan

  Số trang: 20

 • Specification for dressed natural stone kerbs, channels, quadrants and setts

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1975
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for dressed natural stone kerbs, channels, quadrants and setts

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy định đối với các phiến đá tự nhiên trang trí, làm rãnh, làm gờ tròn (1/4 đường tròn), làm ghế đá.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 435: 1975. Quy định đối với các phiến đá tự nhiên trang trí, làm rãnh, làm gờ tròn (1/4 đường tròn), làm ghế đá.

  Số trang: 12

 • Code of practice for use of bitumen road emulsions.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Code of practice for use of bitumen road emulsions.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mã hiệu thực hành để xử lý nhựa đường ti tum.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 434: part 2: 1984. Mã hiệu thực hành để xử lý nhựa đường ti tum.

  Số trang: 16

 • Specification for bitumen road emulsions.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for bitumen road emulsions.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm nhựa đường bê tông.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 434. part1: 1984. Quy phạm nhựa đường bê tông.

  Số trang: 16

 • Specification for tars for road purposes.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for tars for road purposes.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về nhựa hắc ín dùng cho các mục đích làm đường.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 76: 1974 (1986). Quy phạm về nhựa hắc ín dùng cho các mục đích làm đường.

  Số trang: 32

 • Road aggregates. Specification for single-sized aggregates for surface dressing.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Road aggregates. Specification for single-sized aggregates for surface dressing.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đá cốt liệu làm đường. Quy phạm đối với cơ đơn cốt liệu cho việc sửa chữa bề mặt.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 63: Part 2: 1987. Đá cốt liệu làm đường. Quy phạm đối với cơ đơn cốt liệu cho việc sửa chữa bề mặt.

  Số trang: 4

 • Specification for single-sized aggregate for general purposes.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for single-sized aggregate for general purposes.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về vật liệu cấp phối cỡ đơn sử dụng cho các mục đích chung.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 63:Part 1: 1987.Quy phạm về vật liệu cấp phối cỡ đơn sử dụng cho các mục đích chung.

  Số trang: 4

 • Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of sealants using standardized apparatus.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định khả năng đùn của các chất hàn và sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn hóa.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 29048: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định khả năng đùn của các chất hàn và sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn hóa.

  Số trang: 12

 • Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà - các chất bịt kín - Xác định. Độ bám dính/lực dính kết trong nhiệt độ không đổi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: tiêu chuẩn Anh. BS EN 29046: 1990. Xây dựng nhà - các chất bịt kín - Xác định. Độ bám dính/lực dính kết trong nhiệt độ không đổi.

  Số trang: 5

 • Building construction. Jointing products. Detẻmination of extrudability of one - component sealants.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building construction. Jointing products. Detẻmination of extrudability of one - component sealants.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định độ đun của các chất hàn vá một thành phần.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS EN 28394: 1991. Xây dựng nhà. Các sản phẩm nối. Xác định độ đun của các chất hàn vá một thành phần.

  Số trang: 12